Be om et tilbud

En trygg partner

La oss ta oss av eiendomssalget.
Så er du fri til å gjøre det du vil. I mer enn 35 år har vi stått for
profesjonalitet og effektivitet i alle ledd. Så kan du tenke på
andre ting.
Når du selger bolig, skal du oppleve at vår profesjonelle presentasjon av eiendommen og veiledning i salgsprosessen gir deg en merverdi. Du skal kjenne deg trygg fordi du merker at vi har høy fagkunnskap og er nøyaktige i alle faser av eiendomsmeglingen. Og til slutt skal du oppleve at vi er like opptatt av salgsoppdraget etter at selve salget er gjort, slik at vi gjennomfører et effektivt oppgjør. Da skal du være så fornøyd med samarbeidet at du ikke vil vurdere andre meglere neste gang du skal selge eiendom.

Salgsprosessen
i fem faser

1
Salgsforberedelser
og Markedsføring
Megler bestiller
eksterne fagfolk -
takstmann fotograf
evt. styling
Megler
kontakter
potensielle
kjøper
Selger
optimaliserer boligen
for visning
-
i samråd med
megler
Megler
på befaring -
undertegne
oppdragsskjema
Selger
fyller ut
energiattest
og egenerklæring
Megler
rådgir/anbefaler
markedsføring
av din bolig -
annonsering på nett
annonsering i avis prospekt
2
Visning av din bolig
Megler og selger
blir enige om
hvordan boligen
skal presenteres
på visning
Visning - megler
sørger for at flest
mulig skriver seg på
interesselisten
3
Budrunde
Megler
følger opp alle som
har skrevet seg på
interesselisten
Selger
aksepterer
bud
Budrunde -
tett oppfølging
av budgivere
og selger
4
Dokumentbehandling
og kontraktsmøte
Kjøper og selger
signerer kontrakt
Kontraktsmøte -
megler kaller inn
til møte og sørger
for at alle formelle
dokumenter er i orden
5
Overtagelse og oppgjør
Selger gjør boligen
klar for overtagelse
Kjøper og selger
signerer
overtagelses-
erklæringen
Sem & Johnsen
-
Sørger for at oppgjøret
gjennomføres på en profesjonell måte.
Penger på klientkonto utbetales når skjøte er tinglyst.
1Salgsforberedelser
og Markedsføring
Megler
på befaring -
undertegne
oppdragsskjema
Megler bestiller
eksterne fagfolk -
takstmann fotograf
evt. styling
Selger
fyller ut
energiattest
og egenerklæring
Megler
kontakter
potensielle
kjøper
Megler
rådgir/anbefaler
markedsføring
av din bolig -
annonsering på nett
annonsering i avis prospekt
Selger
optimaliserer boligen
for visning
-
i samråd med
megler
2Visning av din bolig
Megler og selger
blir enige om
hvordan boligen
skal presenteres
på visning
Visning - megler
sørger for at flest
mulig skriver seg på
interesselisten
3Budrunde
Megler
følger opp alle som
har skrevet seg på
interesselisten
Budrunde -
tett oppfølging
av budgivere
og selger
Selger
aksepterer
bud
4Dokumentbehandling
og kontraktsmøte
Kontraktsmøte -
megler kaller inn
til møte og sørger
for at alle formelle
dokumenter er i orden
Kjøper og selger
signerer kontrakt
5Overtagelse og oppgjør
Selger gjør boligen
klar for overtagelse
Kjøper og selger
signerer
overtagelses-
erklæringen
Sem & Johnsen
-
Sørger for at oppgjøret
gjennomføres på en profesjonell måte.
Penger på klientkonto utbetales når skjøte er tinglyst.

Nyttige dokumenter for deg
som skal selge

Her kan du laste ned dokumenter som egenerklæringsskjema og prislister, samt nyttige tips med tanke på boligfotografering og forsikring.