DRAMMENSVEIEN 114

DRAMMENSVEIEN 114

Nabolaget rundt DRAMMENSVEIEN 114 er spesielt anbefalt for godt voksne, etablerere, enslige og eldre. Kvaliteten på nabolaget er vurdert til veldig bra av 84 lokalkjente.

Vurderinger av nabolaget

9.1

Veldig trygt

Opplevd trygghet

8.3

Veldig bra

Kvalitet på barnehagene

8.1

Veldig bra

Kvalitet på skolene

Inntekt

0 - 100 000

100%

77%

64%

100 000 - 200 000

27%

30%

41%

200 000 - 400 000

49%

57%

71%

400 000 - 500 000

23%

37%

40%

500 000 - 800 000

45%

53%

48%

800 000+

38%

29%

18%

Nabolaget

Oslo og omegn

Norge

Sivilstand og utdanning

25%

Gift

50%

Høyere utdanning

Combined Shape

Nærområdet

Nabolaget rundt DRAMMENSVEIEN 114

FilterKlikk for å slå av og på valg

Gangavstand

10 min

20 min

30 min

Group 27

Familie

8.1

Veldig bra

Skolekvalitet

8.3

Veldig bra

Barnehagekvalitet

Aldersfordeling barn (0 - 18 år)

48.4% i barnehagealder

26.2% går på barneskole

10.1% går på ungd.skole

15.3% går på VGS e.l.

Boligstørrelse

32%

har bolig mellom 60-120 kvm

Eiendomsinfo

94%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

Eiendomsinfo

55%

eier sin egen bolig

Shape

Bomiljø

Boligtype

0.7% enebolig

7.2% rekkehus

80.9% blokk

11.3% annet

9.1

Veldig trygt

Opplevd trygghet

8.3

Veldig bra

Barnehagekvalitet

Boligstørrelse

32%

har bolig mellom 60-120 kvm

Eiendomsinfo

94%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

Eiendomsinfo

55%

eier sin egen bolig

Økonomi

39%

har inntekt over 300.000

Eiendomsinfo

94%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

Dataene over er levert av Eiendomsprofil AS. Vurderingene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, innholdsleverandørene (se kilder) eller Sem & Johnsen kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene.

Kilder: Statistisk sentralbyrå (SSB), Statens kartverk, Geodata AS, Eiendomsprofil AS/Nabolag.no