Homans vei 3

Homans vei 3

Prisantydning 8.800.000,-
Omkostninger 221.342,-
Totalpris 9.021.342,-
Boligtype Boligtomt
Eierform Selveier

Adv.Tom Elliot Johnsen

Eiendomsmegler/Advokat/Partner

Megler: Adv.Tom Elliot Johnsen

Kort om eiendommen

HOMANS VEI/BLOMMENHOLM - Idyllisk eneboligtomt - Solrikt og barnevennlig i liten stikkvei

Beliggenhet

Attraktiv og sentral beliggenhet på Blommenholm, innersti i stikkvei fra Homans vei. Barnevennlig og solrikt. Umiddelbar nærhet til Blommenholm skole. Kort gangavstand til buss og tog.

Faste løpende kostnader

Kommunale avgifter - Ikke fastsatt

Tomt

Eiet tomt: 800 kvm.

Tomten er foreløpig ikke fradelt, men det foreligger "Godkjent søknad om deling" fra Bærum kommune som er vedlagt.

Tomten vil fradeles fra gnr. 9, bnr. 42 og vil være ca. 800 kvm - tomten er flat og er pr. i dag opparbeidet og beplantet.

Reguleringssjefens vurdering (avsnitt i "GODKJENT SØKNAD OM DELING") - sitat:
Opprettelse av eiendom på minimum tomtestørrelse 800 m2 er et av unntakene fra plankravet i kommuneplanens bestemmelser §§ 3 og 3.3 bokstav a. En forutsetning for dette er at bestemmelsene om parkering, MUA på 300 m2 og maks BYA 20 % oppfylles, jfr. §§ 14 og 27. Alle disse kravene ser ut til å oppfylles på begge eiendommene. Boligen på eiendommen er en SEFRAK-registrert bygning og kulturvern viser til kommuneplanens bestemmelser om kulturminner og kulturmiljøet § 8 om at Kulturminner, historiske hageanlegg og bygningsmiljøer, samt vegetasjon og landskap
med kulturhistorisk verdi, skal vurderes/søkes bevart. Det skal legges vekt på verneverdi og sammenhengen kulturminnene inngår i. Nye tiltak skal ha en bevist plassering og utforming i forhold til kulturmiljøet/kulturminnet det blir en del av og tilpasses dette. Opprinnelige søknad som ble avslått viste en tredeling av tomten som ville ha ført til en liten tomt og bebyggelse tett opp mot kulturminnet. Reguleringssjefen vurderer at forslaget nå med kun én tomt i ytterkant av eiendommen ivaretar hensynet til kulturminnet og tilhørende hageanlegg på en god måte. Delingen berører heller ikke viktige
naturmangfoldsinteresser. På denne bakgrunn godkjenner reguleringssjefen søknad om deling.

Vann og avløpsetaten har påpekt at eiendommen i dag ikke har forsvarlig adgang til slokkevann, jfr. Plan- og bygningsloven §27-1 Søker har sendt inn en redegjørelse for hvordan dette kan løses. Vann og avløp har akseptert denne løsningen. Reguleringssjefen anser derfor kravet i pbl § 27-1 som oppfylt.

Parkering

På egen grunn

Adkomst

Stikkvei fra Homans vei.
Fellesadkomst med 4 andre naboer (inkl. hovedbøl) - snøbrøyting og vedlikeholdskostnader fordeles på brukerne.

Skoler

Sokner til Blommenholm barneskole og Ramstad ungdomsskole

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtakelse.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges som den er, jfr. Avhendingslovens § 3-9.
I forhold til mangler er det kun Avhendingsloven § 3-7 "manglende opplysninger om boligen" og § 3-8 "uriktige opplysninger om boligen" som kan påberopes, med mindre eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut i fra kjøpesum og forhold ellers, jfr. Avhendingslovens § 3-9.

Matrikkel

Gnr. 9 bnr. 42 i Bærum kommune

Megler

Portrettbilde av Adv.Tom Elliot Johnsen

Adv.Tom Elliot Johnsen

Eiendomsmegler/Advokat/Partner

Kontakt Adv.Tom Elliot på e-post
tej@sem-johnsen.no

Kontakt Adv.Tom Elliot på telefon
92 21 38 20

Advokat Tom Elliot Johnsen er en av grunnleggerne av Sem & Johnsen Eiendomsmegling, og har siden 1977 arbeidet som megler i foretaket. Frem til sammenslåingen med franchisetakerne i 2014 hadde han også utviklings-, samt personal- og driftsansvar.

Johnsen er utdannet advokat, og har en omfattende og aktiv portefølje i selskapets geografiske hovedsegment. Hans spesialitet er eiendommer i det øvre prissjikt, og han har gjennom mange år opparbeidet seg en stor kontaktflate som er viktig i utførelsen av disse.

Les mer

Ønsker du verdivurdering?

Ønsker du en gratis verdivurdering av egen bolig? Registrer deg under og motta et tilbud fra en av våre eiendomsmeglere.

Ønsker du heller å registrere deg som interessent på Homans vei 3? Klikk her