Setra vei 26-30 B1

Setra vei 26-30 B1

Nøkkelinfo

 • Pris
  16.000.000,-
 • Totalpris
  16.092.512,-
 • Fellesutgifter
  7.719,-
 • Bruksareal
  120m2
 • Primærrom
  108m2
 • Tomteareal
  8055m2
 • Soverom
  2
 • Etasje
  -1
 • Boligtype
  Leilighet
 • Eierform
  Eierseksjon

Peter Skaara

Eiendomsmegler/Partner

Megler: Peter Skaara

Kort om eiendommen

Leilighet Setra vei 26-30

Beliggenhet

Prosjektet får en av de aller beste beliggenhetene i Holmenkollen. Her blir du boende like ved punktet der åsen krummer seg innover mot Sørkedalen, og dette skaper en utsikt med helt spesielle kvaliteter. Langt nok ut på kanten til at du vil se dalbunnen under deg, høyt nok opp til å gi den visuelle variasjonen du bare finner akkurat her. Byen, Bunnefjorden, Oslofjorden mot Drøbak, Kolsåstoppen, Bærumsmarka og Krokskogen; hav, himmel og åsrygger med dyp skog som strekker seg mot horisonten.
Velger du en av leilighetene som ligger høyest opp i etasjene får du et landskapsmaleri gjennom de store stuevinduene dine, i konstant forandring etter hvert som vær og årstider skifter farge, stemning og personlighet. I de lavere etasjene blir utsikten et bakteppe mot de trolske, gamle trærne og den myke skogbunnen husene grenser mot.

Faste løpende kostnader

Felleskostnader kr. 7 719, - pr.

Eiendomsskatt:
Oslo kommune utskriver eiendomsskatt. Eiendomsskatten er ikke fastsatt for leilighetene i prosjektet. Det gjøres oppmerksom på at satsen for eiendomsskatt blir fastsatt årlig av bystyret. Eiendomsskatten vil derfor kunne variere fra år til år. Det gjøres spesielt oppmerksom på at eiendomsskatten vil være høyere for boliger som benyttes som sekundærbolig. Det settes et bunnfradrag på 4 millioner kroner for boliger og fritidsboliger. Skattesatsen i 2022 er på 3 promille. Satsen for eiendomsskatt blir fastsatt årlig av bystyret.
Eiendomsskatten skrives ut og faktureres i flere terminer i løpet av et år. Det er forfallstidspunktet for en eiendomsskattetermin som avgjør om kjøper har overtatt plikten til å betale. Det er status per 01.01 året boligene ferdigstilles og overleveres som avgjør skattegrunnlaget. Tomteverdien legges til grunn det året boligene ferdigstilles/overleveres. Regelverket kan bli endret. Besøk kommunens nettside (www.oslo.kommune.no) for ytterligere informasjon, eller kontakt ansvarlig megler.

Øvrige kostnader som forsikring, strøm, parabol/kabel-tv, internett, alarm osv vil variere avhengig av antall familiemedlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur, egne fordelsavtaler, kanalvalg, hastighet på bredbånd etc.

Innhold

Primærrom fra 97 til 232 kvm.

Standard

Leiligheten får egen utgang til stor markterrasse og naturen som venter rett på utsiden. Du får et romslig soverom med en suite bad, eget gjestetoalett og praktisk, separat vaskerom. Store vindusflater sørger for rikelig med dagslys.

Byggemåte

Vegger består av betong eller stenderverk av stål/tre kledd med gips som er sparklet og malt. Alle innervegger i lett konstruksjon leveres med isolasjon.

Alle himlinger har utførsel i sparklet gips. Innvendig takhøyde er ca. 250 cm bortsett fra stuer/kjøkken er ca. 270 cm. Takhøyde i badrom vil være ca. 240 cm grunnet flisinndeling. Både nedforet gipshimling og eventuell innkassing er sparklet og malt.

Vinduer, balkong- og terrassedør leveres med energiglass, farge i henhold til arkitektens beskrivelse. Utførelse, inndeling og slagretning avhenger av hvilke tekniske krav de enkelte vinduer har, herunder i forhold til støy, brannkrav osv. Det kan forekomme nivåforskjell/terskel mellom rom, og fra innvendige arealer til balkong/ takterrasse/markterrasse.

Moderne vinduer isolerer langt bedre enn eldre vinduer, noe som fører til at vinduene blir kaldere på utsiden fordi varmen ikke trekker ut. De kalde utvendige flatene kan gi kondens på utsiden av vinduet. Vinduer som er vist ned til gulv kan få en brystning på inntil 30 cm grunnet kondens risiko mot gulv.

Innvendige dører modell Swedoor stable advance line, S 0500-N klassisk hvit i høyde 230 cm. Karmer i klassisk hvit og dørvridere i rustfritt stål. Dørterskel i tilnærmet samme farge som parketten. De fleste dører leveres med flate terskler for å sikre luftstrømning gjennom leiligheten slik at ventilasjonsanlegget fungerer optimalt.

Vindussmyg og verandadør leveres listfritt med sparklet og malt gipsforing. Innvendige dører leveres med fabrikkmalte hvite foringer og gerikter. Spikerhull sparkles og males. Gerikter leveres slette i 15x100 mm.

I leilighetene er ventilasjonsaggregatet plassert i teknisk rom. Det leveres ikke garderobeskap eller klesskap, men det er avsatt plass til skap i entré og på soverom.

Alle malte flater innvendig, dører og vindusdetaljer i farge iht. interiørarkitekt og arkitekts beskrivelse. Det gis ikke garanti mot kvistgulning på fabrikkmalte produkter.

Leilighetene bygges etter TEK 17.

Leilighetene og fellesarealene leveres byggerengjort.

BYGNINGER UTVENDIG:
Alle bærekonstruksjoner er av betong og stål. Byggene fundamenteres til fjell. Isolerte yttervegger av tre og betong. Fasademateriell utarbeides etter arkitektens anbefalinger. Yttertak belegges med sveiset sort papp eller tilsvarende som er dekket med sedum.

MARKTERRASSER, BALKONGER OG TAKTERRASSER:
Royalimpregnert eller Kebony spaltegulv på markterrasser og balkonger. Det leveres innspent glassrekkverk. Balkonger leveres som tette, men er å anse som utvendig konstruksjon slik at mindre ansamlinger av vann og drypp fra overliggende balkong/terrasse må påregnes som følge av regn, snø og vind.

Tilvalg og endringsmuligheter:
Erfaringsmessig vet vi at enkelte kjøpere ønsker å sette sitt personlige preg på leiligheten. Prosjektet og dets priser er basert på at arbeidene gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tilvalg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført, og innenfor hvilket tidsrom disse kan bestilles.

Kjøper vil få anledning til å gjøre tilvalg mot tillegg i pris. Oversikt over tilvalg og hvilke kostnader som vil påløpe vil bli oversendt etter at arbeidene er igangsatt.

Kjøper vil også ha anledning til å bestille endringer utover tilvalg mot tillegg i pris. Endringer kan medføre at totalentreprenør eller arkitekt må vurdere ønskene, og hvor kjøper i så fall må dekke disse kostnadene. Endringer kan ikke gjennomføres dersom det berører
rammetillatelsen eller gir forsinkelser i prosjektet. Kjøper kan heller ikke kreve endringer som utgjør mer enn 15 % av avtalt kjøpesum. Det vises også til bustadoppføringslova § 9.

Etter igangsetting vil det bli satt frister for tilvalg og endringer. Kjøper må overholde de frister (valg og betaling) som settes av totalentreprenøren. Oversittes fristene har totalentreprenøren rett til å levere leiligheten i samsvar med kvalitetsbeskrivelsen.

Alle tilvalg og endringer avtalefestes direkte mellom kjøper og totalentreprenøren eller mellom kjøper og byggherres representant for tilvalg. Det kan tilkomme gebyrer ved bestilling av tilvalg og endringer. Eventuelle tilvalgsbestillinger innbetales til meglers klientkonto eller vil bli fakturert direkte fra totalentreprenør. Tilvalg kan bli fakturert ved bestilling eller etter nærmere vilkår fastsatt av Selger eller totalentreprenør.

Dersom kjøper ønsker å gjøre endringer i prosjektets standardprodukter, vil uttrekkssummen være betydlig lavere enn veiledende butikkpris grunnet totalentreprenørens kostpris (hensyntatt rabatter).

Det kan ikke påregnes at totalentreprenøren vil påta seg å montere eventuelle leveranser som kjøper bestiller på egen hånd før overtakelse. Dersom kjøper trekker ut leveranser som er nødvendige for å få midlertidig brukstillatelse, som for eksempel hele kjøkkenet, må selger etablere en minimumsløsning (hybelkjøkken e.l.) for kjøpers regning.

Tomt

Eiet tomt: 8055 kvm.

Utomhus:
Foreløpig utomhusplan er inntatt i prospektet. Endelig utomhusplan vil bli utarbeidet i forbindelse med detaljprosjekteringen. Alle gang- og kjøreveier med belegningsstein eller asfalt. Kantskille i overganger mellom asfalt/belegningsstein og grøntarealer. Flettverksgjerde og/eller spilerekkverk monteres der det er krav til sikring på grunn av høyder.
Snøsmelteanlegg i hele kjørebanen samt utvendige inngangspartier ved behov.

Hageanlegget er tegnet av Bar Bakke AS landskapsarkitekter.

Det leveres utvendig belysning med lyssensor på fellesarealer i form av pullerter/lysmaster og lamper ved inngangspartiene og i nedkjøringsrampen. En stikkontakt utvendig ved inngangspartiene, og i garasjekjeller ved trapperom/heishus. Disse er tilknyttet fellesanlegget.

Det leveres frostsikre utekraner på fellesareal bakkeplan, endelige plassering avklares under detaljprosjekteringen.

Selger forneholder seg retten til å ferdigstille utomhusarealer etter ferdigstillelse av leiligheter avhengig av årstid.

Parkering

Ved innkjøring til garasjeanlegget monteres det garasjeport med motordrift, porttelefon med videokamera og kodetablå. En fjernbetjent portåpner leveres per parkeringsplass, alternativt GSM basert åpningssystem. Tak og vegger males. Asfalt dekke. Garasjeanlegget blir avtrekksventilert og full isolert. Kondens på overflater og vannsøl etter biler vil kunne forekomme i garasjeanlegget under visse forhold. Minimum takhøyde i kjøresone i garasjen er 220 cm. I områder inntil vegger med tekniske føringer kan takhøyden bli noe lavere. Tekniske installasjoner/ føringer blir synlige i himlingen.

Alle parkeringsplasser har El-bil lader som standard. Det blir levert et fleksibelt ladesystem som fordeler tilgjengelig effekt.

Oppvarming

Selger planlegger en varmesentral i Setra Vei som skal betjene prosjektet. Varmesentralen skal forsyne boligene i Setra Vei med energi til vannbårne varmeanlegg, kjøling og oppvarming av varmtvann. Varmesentralen, det vil si det tekniske anlegget (pumpe og kjel), skal eies av en ekstern aktør som skal eie, drifte og selge varme til boligene i prosjektet. Det vil bli etablert et grensesnitt mot det som vil være sameiets ansvar og eierskap i det tekniske rommet. Beboerne i Setra Vei skal betale for forbruk av energi fra varmesentralen enten ved at det betales en pris pr. kwh eller ved annen forbruksavhengig betaling til eier av varmesentralen. Utbygger vil inngå avtale med eier av varmesentralen som regulerer disse forholdene og som forplikter boligeierne. Endelige vilkår, herunder pris vil foreligge innen overtakelse. Utbygger tar forbehold om å tinglyse rettighetene og forpliktelsene knyttet til varmesentralen.

Sameiet

Boligsameiet vil bli organisert etter lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven). Sameiet vil bestå av hus A, B, C, D og E med totalt 22 boligseksjoner med eierbrøk iht. leilighetens størrelse (målt i BRA). Den enkelte seksjonseier har rett og plikt til å være medlem av Sameiet og forholde seg til sameiets gjeldende vedtekter. Hver seksjon utgjør en sameierandel med tilknyttet enerett til bruk av sameiets fellesarealer.

I henhold til eierseksjonslovens § 31 har de andre seksjonseierne panterett i seksjonen for krav mot seksjonseierne som følge av sameieforholdet. Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 2 ganger folketrygdens grunnbeløp.

Utkast til vedtekter følger prospektet. Disse vedtektene vedtas av byggherre før overtagelse og anses akseptert av kjøper ved inngivelse av bud. Selger tar forbehold om endringer selger anser som hensiktsmessige eller nødvendige i perioden frem til overtakelse.

Det gjøres oppmerksom på at iht. eierseksjonsloven § 23, 1. ledd er det ikke anledning til å erverve mer enn to boligseksjoner i samme sameie.

Sameiet vil bli ledet av et styre som velges av seksjonseierne. Styret skal ivareta alle saker av felles interesse for sameierne. Sameiet er pliktig til å avholde årsmøter hvor regnskap og budsjett fremlegges. Sameiets styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes av årsmøtet.

Når sameiet er etablert, innkaller selger styret v/sameiets leder til ferdigbefaring for sameiets fellesarealer. Dersom sameiets styre på overtakelsestidspunktet kun består av medlemmer utpekt av selger, kan selger før overtakelsen innkalle de fremtidige seksjonseierne slik at de velger minst to personer til å representere de fremtidige seksjonseierne ved overtakelsen, enten ved at disse personene innvelges i sameiets styre eller på annen måte. Det skal føres protokoll fra befaringen hvor eventuelle mangler som skal utbedres av selger noteres. Eventuelle gjenstående arbeider så vel inn - og utvendig skal utføres så snart arbeidet praktisk kan gjøres av hensyn til årstid og rasjonell fremdrift.

VEDTEKTER OG BUDSJETT:
Det er utarbeidet utkast til vedtekter for eierseksjonssameiet, som regulerer forholdet mellom seksjonseierne, herunder ansvar for drift og vedlikehold og fordeling av drifts- og vedlikeholdskostnader. Selger tar forbehold om endringer som er hensiktsmessige
eller nødvendige slik at vedtektene kan bli endret i perioden frem til overtakelse. Utkast kan fås ved henvendelse til megler. Kjøper plikter å rette seg etter de til enhver tid gjeldende vedtekter for sameiet. Likeledes plikter kjøper å betale sin forholdsmessige andel
av driftsutgiftene for eiendommene fra overtakelsestidspunktet. Budsjett over driftsutgiftene samt vedtektene stadfestes av sameiet i ekstraordinært sameiermøte. Regler for styring og drift av boligsameiet følger av Eierseksjonsloven.

Skoler

Grindbakken. Ta kontakt med skolekontoret i kommunen for nærmere informasjon.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste 5 årene. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøte og koster mellom kr 4 100,- og 13 900,- avhengig av boligtype og forsikringsprodukter. Egenandel på kr 4.000,- påløper etter 10 advokattimer eller ved tvist (hvis et fremsatt krav er bestridt eller ubesvart). Egenandelen refunderes dersom kunden mottar erstatning/prisavslag fra motparten. Les mer om Boligkjøperforsikring i vedlagte materiell. Vi gjør oppmerksom på at meglerforetaket mottar godtgjørelse for formidling av forsikringen.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtakelse.

FORBRUKERINFORMASJON VED INNGIVELSE AV KJØPETILBUD:
Alle kjøpetilbud og relatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser og motbud, samt aksept eller avslag fra selger. Sett tilstrekkelig lang akseptfrist på minimum 30 minutter. Megler har ikke anledning til
å formidle opplysninger om kjøpetilbud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig.

Kjøpetilbudet skal inngis på Sem & Johnsen Eiendomsmegling sitt kjøpetilbudsskjema påført din signatur. Samtidig må du legitimere deg ved å vise direkte/personlig til megler som sørger for kopi. Benytt elektronisk budgivning gjennom «gi bud» knappen på meglers hjemmeside/finnannonser/ prosjektets hjemmeside, som også tilrettelegger for legitimering gjennom bank ID. Annen oversendelse, eks. SMS eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne kjøpetilbudet og legitimere seg. Megler formidler bud videre til selger.

Bud som ikke er skriftlig, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Kjøpetilbud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt kjøpetilbud kommer frem til megler. Megler vil straks kjøpetilbudet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om kjøpetilbudet er mottatt.

Kjøpetilbudet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart.

Selger vil gi sin aksept av kjøpetilbud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den som får aksept. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud.

Ifølge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter aksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør kjøpetilbudet fremmes gjennom fullmektig.

Andre som har levert inn kjøpetilbud på samme bolig kan få utlevert anonymisert budjournal. For øvrig vises til det «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er tilgjengelig hos megler.

BETALINGSPLAN:
10 % av total kjøpesum forfaller ved utstedt garanti jfr. bustadoppføringslova § 12. Megler sender brev med informasjon om at garantien er stillet og ber om innbetaling i samsvar med opplysninger i kjøpekontrakt. Betaling skal skje til meglers klientkonto.

Forskuddsbetalingen må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R.

Restkjøpesummen + omkostninger betales til meglers klientkonto senest 1 uke før ved overtakelse. Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jfr. bustadoppføringslova § 47. Selger kan kreve at Kjøper stiller garanti for sine forpliktelser til å betale kjøpesummen og ev. tilleggs- eller endringsbestillinger, jfr. buofl. § 46 annet ledd. Selger skal frafalle sine rettigheter i henhold til sikkerheten når han har fått kontraktsmessig oppfyllelse.

Kjøper må innbetale sluttoppgjøret fullt ut før kjøper kan få tilgang til bygget eller nøkler blir overlevert. Forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for øvrige avtalte innbetalinger, gir selger rett til å heve
handelen og foreta dekningssalg av leiligheten. Selger har rett til dekning av sitt tilgodehavende i kjøpers eventuelle innbetalinger, herunder også for renter og andre omkostninger som påløper på grunn av kjøpers mislighold.

For den del av kjøpesummen som ikke måtte være betalt til megler i rett tid, betaler kjøper til selger forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrentelovens regler. Denne bestemmelsen gir dog ikke kjøper rett til å forlenge betalingsfristen utover de frister som er avtalt. Ved vesentlig forsinket betaling vil selger også kunne stanse arbeidet og/eller heve kontrakten.

Dersom kjøper ønsker å påberope seg mangler ved overtagelsen eller noe av beløpet på annen måte er omtvistet ved overtagelse, kan ikke selger holde tilbake nøkler eller nekte å overlevere seksjonen, dersom kjøper deponerer pengene på deponikonto etter buofl. § 49.

Det skal kunne foretas utbetalinger fra kontoen i samsvar med avtale mellom selger og kjøper, rettskraftig dom eller annen avgjørelse som har virkning som rettskraftig dom. Tilbakeholdt/deponert beløp kan kun holdes tilbake frem til det spesifikke forhold beløpet knytter seg til, er avklaret/rettet. Tilbakeholdt/deponert beløp kan ikke tilbakeholdes med grunnlag i andre eller senere påberopte forhold.

Dersom partene er uenige om størrelsen på eventuelt beløp som skal deponeres og/eller tilbakeholdes, skal partene i fellesskap engasjere en uavhengig takstmann e.l. til å vurdere beløpets størrelse. Dersom konklusjonen til den engasjerte er rimelig i samsvar
med det enten kjøper eller selger har gjort gjeldende som et riktig beløp, skal den annen part dekke kostnaden til den engasjerte. Selger tar forbehold om å heve avtalen som følge av manglende betaling også etter overtagelse eller etter at skjøtet er gitt forbrukeren, jfr. buofl. § 57, andre ledd.

Matrikkel

Eiendommen består i dag gnr. 33 bnr. 1208, 1252, 1207 og 1205 som har adresse Setra vei 26, 28A, 28B og 30 i Oslo kommune. Eiendommene planlegges sammenføyd. Etter sammenføying vil tomtearealet utgjør ca. 8.055 kvm. Tomten vil være eiet av sameiet
Setra vei.

Endelig matrikkel og adresse vil fastsettes av kommunen etter sammenføying og før overtagelse.

Selger og kjøper må akseptere arealet etter den kommunale oppmålingen som bindende for seg, det vil si uten tillegg eller fradrag i kjøpesummen. Selger tar forbehold om at evt. fradelings / sammenføyingsforretninger og seksjonering ikke er gjennomført til
innflytting.

Innhold

Prosjeket vil bestå av 22 eksklusive selveierleiligheter. Prosjektet er tegnet av HK Arkitekter AS

Kjøkken:
Den åpne kjøkkenløsningen er med på å forsterke den vide, åpne følelsen. Kjøkkenøya og overskap er i valnøttfinér, benkeplaten i grå kompositt og fronter på høyskap, hyller og benkestamme kommer i matt svart laminat - igjen en tydelig referanse til de naturlige omgivelsene hjemmet ditt blir en del av. Kjøkkeninnredning kommer fra italienske Poliform og leveres av Expo Nova, bygget for å vare i generasjoner. Hvitevarene leveres av Gaggenau, og kjøkkenarmaturet fra Quooker i rustfritt stål gir deg bådekokende vann og springvann.

Soverom:
Soverommene blir svært romslige. Alle leiligheter får to, de større får et gjesterom/kontor i tillegg. Det kan være vanskelig å bestemme seg for hvilket rom du velger som master-bedroom, begge rommene er store, de aller, aller fleste har en-suite bad og eget walk-in closet. Rommene får også god plass til skap og møbler. Noen dager fortjener en langsom start, og soveværelsene i Setra vei vil bli et perfekt sted for dette når behovet melder seg.

Bad:
Et godt baderom handler vel så mye om velvære som om kroppspleie, og i Setra vei har dette fått stor oppmerksomhet. Rommene blir en forlengelse av kvalitetene, teksturene og fargevalgene du finner i leiligheten ellers, og samtidig et delikat værelse dedikert verdifull egentid. Gulv- og veggflisene blir de samme storformatflisene som i inngangspartiet, et designgrep som forsterker inntrykket av helhet du får gjennom alle deler av prosjektet.
Veggene er delvis flislagt og dels malt, dette gir et balansert og rolig uttrykk. Servantmøbelet blir i svart eik, benkeplaten er utført i steinkompositt og har integrert servant. Lekker å se på, lett å holde ren. Over vasken blir det et stort, hellimt speil som vil øke romfølelsen på badet ytterligere. Armatur til vask, veggmontert dusj, hånddusj og termostat har platinum matt finish og leveres av den tyske premiumleverandøren Dornbracht. I de største badene kan det også bli levert frittstående badekar som et tilvalg.
Alle leilighetene får sitt eget vaskerom med plass til vaskesøyle og alt du trenger av renholdsartikler. I Setra vei blir klesvask lett tilgjengelig, men aldri synlig.

Fellesområde:
I Setra vei blir du omgitt med smarte, gode og solide løsninger på alle kanter. Vi er sikre på at mennesker som flytter hit både setter pris på fritiden sin og har mulighet for å dyrke den. Derfor er fellesfasilitetene mer innholdsrike og varierte enn det som er vanlig. Her varer golfsesongen hele året. Når snøen ligger metertykk på Bogstad kan du vedlikeholde og forbedre teknikken din i golfsimulatoren i kjelleren.
Her finner du også et velutstyrt treningsrom på underkant av 45 kvm, WC/dusj og eget hundevask/sykkelverksted. Garasjeanlegget blir oversiktlig og romslig, og selvsagt utstyrt med opplegg for lading av elbil. De aller fleste leilighetene får en romslig sportsbod i tilknytning til garasjeanlegget, noen har bod integrert i leiligheten. De fleste leilighetene får 2 garasjeplasser, noen få av de mindre enhetene får 1. Det blir 1 gjesteplass i parkeringsanlegget.
Det blir også god plass til sykler - du blir boende noen få minutter unna et av Norges største nettverk av skogsbilveier, stier og tråkk, med en moderne elsykkel er formiddagskaffe på Kikut godt innenfor rekkevidde.

Andel fellesgjeld

Sameiet er pt. ikke utarbeidet.

Hvitvaskingsloven

Megler er rapporteringspliktig etter Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, "hvitvaskingsloven". Megler er derfor forpliktet til å gjennomføre kundetiltak for både oppdragsgiver og kjøper, som blant annet innebærer plikt til å gjøre tiltak for å få bekreftet identiteten til kjøper og eventuelle "reelle rettighetshavere".

Normalt skjer bekreftelse av en persons identitet ved fremvisning av gyldig legitimasjonsdokument (ved personlig fremmøte), ved bruk av BankID, eller ved fremleggelse av en bekreftet kopi av et legitimasjonsdokument. Dersom kjøper er en juridisk person (AS, ANS, eller øvrige selskapsformer) må det foretas "egnede tiltak" for å kartlegge "reelle rettighetshavere" av kjøper.
Kjøper er forpliktet til å bidra til gjennomføring av de kundetiltak som initieres av Sem & Johnsen.

Dersom kjøper ikke bidrar til at Sem & Johnsen får gjennomført tilfredsstillende kundetiltak, kan ikke Sem & Johnsen gjennomføre transaksjonen, jfr. hvitvaskingsloven § 21. Manglende bidrag til gjennomføring av tilfredsstillende kundetiltak er å betrakte som mislighold av avtalen med selger. Etter 30 dager anses misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

Salgsoppgave

Salgsoppgaven har vedlegg som finnes i nedlastbar salgsoppgave og er ikke komplett uten.
Trykk her for å laste ned komplett salgsoppgave

Megler

Portrettbilde av Peter Skaara

Peter Skaara

Eiendomsmegler/Partner

Kontakt Peter på e-post
pas@sem-johnsen.no

Kontakt Peter på telefon
90 63 46 64

Peter har jobbet som megler siden 2003 etter endt studie på BI Oslo, med Bachelor i Økonomi og Administrasjon, herunder spesialisering i markedsføring.

Siden starten i 2003 har primærområdene vært Oslo Vest og Bærum gjennom henholdsvis M2 Eiendomsmegling på Frogner, Vinderen Eiendomsmegling, som leder for Meglerhuset Selvaags kontor på Tjuvholmen, og fra 2013 som megler i Sem & Johnsen. Peter har bred erfaring fra både brukt- og nyboligsalg, med særlig vekt på det siste fra tiden i Selvaag og fremover.

Les mer

Ønsker du verdivurdering?

Ønsker du en gratis verdivurdering av egen bolig? Registrer deg under og motta et tilbud fra en av våre eiendomsmeglere.

Ønsker du heller å registrere deg som interessent på Setra vei 26-30 B1? Klikk her