Lislevassetra

Lislevassetra

Prisantydning 1.200.000,-
Omkostninger 45.642,-
Totalpris 1.245.642,-
Boligtype Hyttetomt
Eierform Selveier

Kort om eiendommen

DJUPSJØEN - Meget flott tomt med utsikt mot Gaustatoppen. Turløyper i umiddelbar nærhet og 10 min til Norefjell alpinan.

Høydepunkter

Flott beliggenhet
Fin utsikt mot Vesle Lislevatn
BYA 15%
Djupsjøen med bade og fiskemuligheter i umiddelbar nærhet
En rekke tur - og skiløyper i umiddelbar nærhet
Ca. 10 min med bil til Norefjell Alpinanlegg og Norefjell Ski og Spa
1,5 time med bil fra Oslo regionen

Beliggenhet

Tomta ligger plassert høyt og fritt med fantastisk utsikt ved området Djupsjøen, ca 10 min med bil fra Norefjell Alpinanlegg og Norefjell Ski og Spa. Tomta ligger solrikt og naturvakkert til med umiddelbar nærhet til høyfjellet med tilhørende turstier, preparerte langrennsløyper og fiskevann. Meget vakkert område i høyfjellsnatur. Dette er et stille og fredelig felt med muligheter for alle slags opplevelser i nærområde både sommer som vinter.

Ca 10 min. med bil til Norefjell Alpinanlegg, Norefjell Ski & Spa på Bøseter med tilhørende basseng, klatrevegg og restauranter. Motorsenter, ridesenter og golf nede ved Krøderen. Sentrum i Eggedal og Noresund tilbyr diverse forretninger og service tilbud, ligger nede i dalen rett før oppstigning til fjellet og tomta.

Faste løpende kostnader

Det vil påløpe årlige avgifter for blant annet vann/avløp, renovasjon og vedlikehold/brøyting av vei. (Eventuelt bom)
Eiendomsskatt.
Tilknytningsavgift privat vei og strøm (til tomtegrensen) er kr 175 000,- ink mva.

Angående vann/avløp er den en fellesløsning gjennom Djupsjøen vann- og avløpsselskap A/S (DVA). Tilkoplingsavgiften er 190 000,- + mva og årsavgiften for vann og avløp er 8000,- + mva

Øvrige kostnader som forsikring, strøm, parabol/kabel-tv, internett, alarm osv vil variere avhengig av antall familiemedlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur, egne fordelsavtaler, kanalvalg, hastighet på bredbånd etc.

Prospekt Lislevassetra. Kopier lenken inn i nettleseren din:
(https://secure.webmegler.no/cgiwin/wngetfile.exe?/k211/akdokument/i4828101/pybnzoxxkat)

Bebyggelse

Tomta ligger i hyggelig område bestående av hytter.

Tomta ligger under reguleringsbestemmelser for Djupsjøen Hyttegrend. GNR/BNR 141/3 og 143/16 i Sigdal kommune.

Området er regulert til fritidsbebyggelse. Maksimum tillatt bebygd areal pr tomt, BYA= 15%. Anneks, uthus og lignende skal medregnes i utnyttelsesgraden.

Grunnflaten per hytte begrenses oppad til maksimum 120 kvm. Maksimum gesimshøyde skal ikke overstige 3,5 meter regnet fra gjennomsnitt ferdig planert terreng. Maksimum byggehøyde skal ikke overstige 6 meter regnet fra gjennomsnitt ferdig planert terreng. Bygningen skal ha skråtak, med takvinkel mellom 18 og 30 grader.

Loft eller hems kan innredes. Det kan tillates takoppløft og karnapp, men da kun1/3 av fasadens lengde. Grunnmurshøyde eller høyde på pilarer, må i gjennomsnitt ikke være mer enn 0,3 meter i flatt terreng og 1 meter i skrånende terreng.

Tomt

Eiet tomt: 1022 kvm.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste 5 årene. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøte og koster mellom kr 4 100,- og 13 900,- avhengig av boligtype og forsikringsprodukter. Egenandel på kr 4.000,- påløper etter 10 advokattimer eller ved tvist (hvis et fremsatt krav er bestridt eller ubesvart). Egenandelen refunderes dersom kunden mottar erstatning/prisavslag fra motparten. Les mer om Boligkjøperforsikring i vedlagte materiell. Vi gjør oppmerksom på at meglerforetaket mottar godtgjørelse for formidling av forsikringen.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtakelse.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges som den er, jfr. Avhendingslovens § 3-9.
I forhold til mangler er det kun Avhendingsloven § 3-7 "manglende opplysninger om boligen" og § 3-8 "uriktige opplysninger om boligen" som kan påberopes, med mindre eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut i fra kjøpesum og forhold ellers, jfr. Avhendingslovens § 3-9.

Matrikkel

Gnr. 143 bnr. 466 i Sigdal kommune

Følgende gjelder der handel kommer i stand etter 1. januar 2022

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

NB: For eiendommer hvor handel kommer i stand etter 01.01.2022 gjelder følgende:
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jfr. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

Salgsoppgave

Salgsoppgaven har vedlegg som finnes i nedlastbar salgsoppgave og er ikke komplett uten.
Trykk her for å laste ned komplett salgsoppgave

Megler

Portrettbilde av Morten Høegh

Morten Høegh

Eiendomsmegler MNEF/Partner

Kontakt Morten på e-post
mh@sem-johnsen.no

Kontakt Morten på telefon
90 09 01 91

Morten Høegh har vært megler i 16 år, og arbeidet mye med fritidseiendommer ved sjøen og på fjellet. Norefjellområdet fra Høgevarde, Tempelseter, Eggedal og Norefjelltoppen er Høeghs hovedfokusområde.

Her selges det tomter, leiligheter og hytter, i alle prisklasser, og han har en stor portefølje av kunder både på kjøper- og selgersiden. Høegh er mest kjent som "Fjellmegleren på Norefjell", men omsetter løpende også leiligheter og hus i Oslo.

Les mer

Ønsker du verdivurdering?

Ønsker du en gratis verdivurdering av egen bolig? Registrer deg under og motta et tilbud fra en av våre eiendomsmeglere.

Ønsker du heller å registrere deg som interessent på Lislevassetra? Klikk her