Nedre Torvgate 8-10

Nedre Torvgate 8-10

Prisantydning 12.500.000,-
Omkostninger 208.722,-
Byggeår 1870
Boligtype Næringsbygg
Eierform Selveier
Solgt
Kristian Bull

Kristian Bull

Partner / Eiendomsmegler

Megler: Kristian Bull

Nøkkelinfo

  • Energimerke
    G – rød

Kort om eiendommen

GJØVIK SENTRUM - Ikonisk hjørnegård ("Gjøvik Bakeri og konditori") i Nedre Torvgate vis-a-vis Gamletorvet - 2 næringsbygg/kombinasjonsbygg med 3 næringslokaler og 3 hybler/leiligheter*, samt råkjeller. Særdeles god beliggenhet. Stort utviklingspotensiale*

Høydepunkter

- Særdeles populær og solrik beliggenhet i en av Gjøviks attraktive og historiske gater
- Ikonisk hjørnegård med flerbruksmuligheter og utviklingspotensial*. Lokalene rommer tradisjonsrike Gjøvik bakeri og konditori
- Bygningene ansees som noe av den mest autentiske bebyggelsen i del av trehusmiljøet rundt Gamletorvet
- Eiendommen antas å ha et utviklingspotensiale, ikke minst fordi tomten er eiet, men potensialet er ikke vurdert eller utredet - det er derfor på kjøpers fulle ansvar og risiko
- Eiendommens ene del, Nedre Torvgate 8 har ingen vernegrad og er tilliggende en 5 etasjes bygning som i dag huser mindre leiligheter (tidligere omgjort fra lager-/produksjonslokaler). I og med at Nedre Torvgate 8 kun har to etasjer kan det være utviklingsmuligheter. Potensialet er ikke vurdert eller utredet - det er derfor kjøpers fulle ansvar og risiko
- Per i dag foreligger det enkelte leiekontrakter med leietakere. Disse leiekontraktene med tilhørende rettigheter og forpliktelser vil følge handelen.

- Gjøvik by er under meget positiv utvikling bl.a. grunnet nylig endret status til studentby (NTNU). Med andre ord planlegges det fra myndighetenes side å satse stort på leiligheter/hybler og bofellesskap for studenter. Følgende nettside viser noe av hva kommunen planlegger i nærheten av Nedre Torvgate: http://farverikvartalet.no/. Det er vurdert planer også for Nedre Torvgate og Sommerfeldtsgate uten endelig vedtak - et scenario har vært gågate i deler av gaten.

Beliggenhet

Eiendom består av to autentiske kombinasjonsbygg med særdeles god beliggenhet midt i Gjøvik sentrum vis-a-vis Gamletorvet. Eiendommen ligger som hjørnetomt i krysset Sommerfeldts gate og Nedre Torvgate med fronten ut mot Gamletorvet. Dette området regnes som hjertet av Gjøvik kun et par kvartaler fra både Hunnselva, Gjøvik gård, Gjøvik skole, Rådhuset og Gjøvik stasjon. Variert bebyggelse inkludert del av hyggelig trehusbebyggelse.

Kommunen har beskrevet eiendommen slik:
Bolig-, forretnings- og håndverkergård. Hjørnebygningen med sen-empire stilpreg og ombygd 1. etasje. En av Gjøviks eldste bygninger. Middels, men restaurering er foretatt til dels med antikvarisk siktemål. Viktig bygning med strategisk beliggenhet i bymiljøet rundt Gamletorvet. Pen, harmonisk bygning med heldig fargesetting.

Gangavstand til byens fasiliteter og høgskolemiljøet på Kallerud. Umiddelbar nærhet til bl.a. butikker, treningssentre og Fjellhallen med svømmehall, samt buss og jernbane.

Faste løpende kostnader

Kommunale avgifter utgjør ifølge kommunen kr 37.754,- pr år.
Eiendomsskatt utgjør ifølge kommunen kr 27.513,- pr år.

Det gjøres oppmerksom på at satsen for eiendomsskatt blir fastsatt årlig av kommunen. Eiendomsskatten vil derfor kunne variere fra år til år. Det gjøres spesielt oppmerksom på eiendomsskatten vil være høyere for boliger som benyttes som sekundærbolig.

Øvrige kostnader som forsikring, strøm, parabol/kabel-tv, internett, alarm osv vil variere avhengig av bruk, ønsket innetemperatur, egne fordelsavtaler, kanalvalg, hastighet på bredbånd etc.

Kapitalisering

Kapitalisering skjer da etter formelen k = a100/r - hvor k er kapitalverdien, a den årlige betaling, og r rentefoten.
720 000 X 100 / 6,0 % = 12 000 000,-
Valgt kapitaliseringsrente: 6,0 %
Etter kapitalisering av netto årsinntekter(avrundet) kr. 12 000 000,-

Langsiktig rente 4,0 % + renterisiko 2,0 % + invisteringsrisiko 1,5 % + ledighetsrisiko 1,0 % - inflasjon 2,5 % = 6,0 %

Det presiseres at kapitalisert verdi er beregnet på basis av takstmannens anslag for normal leie oppnåelig i dagens utleiemarked for boliger og næringslokaler (ikke dagens faktiske signerte leiekontrakter). Forskjellen mellom kapitalisert verdi og eiendommens markedsverdi forklares med at en eiendomsbesitter vanligvis er villig til å betale mer for eiendomsretten til boligen enn det investeringen gir i økonomisk avkastning. Se også forbehold beskrevet i prospektet hvorvidt enhetene lagt til grunn er byggemeldt/godkjent slik de benyttes per i dag.

Leieinntekter

Pr dags dato er kun to av hyblene/leilighetene utleid. Inntil ganske nylig var 3 hybler/leiligheter og 2 av næringslokalene utleid. Det er utleiehistorikk på alle hybler/leiligheter og alle næringslokaler. Basert på den historikken har månedlig potensiell omsetning vært ca. 60 000,- (gitt fullt utleiebelegg): Til sammen ca. kr. 720 000,- pr år. (60 000 x 12). Da er ikke hele 2. etg. i nr. 10 medregnet, da det i den etasjen kun har vært en mindre del som har vært utleid. Gjenværende del rommer to soverom, kjøkken, stue, spisestue og har egen inngang.

Leiekontraktene benyttet er normal "Huseiernes Landsforbunds leiekontrakt for bolig". Se vedlagte kontrakter i prospektet. Begge dagens leietakere har godtatt at leiekontraktene overføres til ny eier. Kontraktene følger handelen med de rettigheter og forpliktelser de innebærer - kjøpers fulle ansvar og risiko.

Innhold

Næringsbygg/kombinasjonsbygg over tre plan bestående blant annet av næringslokaler, lager, hybler/leiligheter, trapperom, ganger, garasjer. Bygningene innehar i grove trekk 3 stk. hybel/leiligheter*, 3 stk. næringslokaler samt råkjeller under den ene delen. 3 garasjer i bakgården.

BYGG 1 (Nedre Torvgate 10):
Hovedetasje/1. etg.: BTA; 208 m² BRA; 187 m² P-rom; 187 m²
Bakeri og konditori, toaletter, gang 178 m². Trappegang 9 m².

Kjeller: BTA; 88 m² BRA; 80 m² S-rom; 80m²
Boder, teknisk rom.

2. etasje: BTA; 165 m² BRA; 154 m² P-rom; 154 m²
Takterrasse 47 m². Trappegang 10 m².
Leilighet*: Vindfang, gang, bad/wc, spisekjøkken, 3 soverom (2 soverom og en allkove), stue, spisestue - 144 m².

Loftsetasje: BTA; 118 m² BRA; 112 m² P-rom; 32 m² S-rom; 80m²
Trapperom 10 m². Takhøyde ca. 1,89 meter i repos.
Boder ca. 5 m². Kaldt loft ca. 65 m². Innredet rom/hybel* 32 m².

Totalt: BTA; 579 m² BRA; 533 m² P-rom; 373 m² S-rom; 160m²

BYGG 2 (Nedre Torvgate 8):
Hovedetasje: BTA; 145 m² BRA; 130 m² P-rom; 130 m²
Kontor, butikk, toalett, spiserom - 100 m². Utvendig toalett - 2,2 m². Butikklokalet - 26 m².

2. etasje: BTA; 90 m² BRA; 82 m² P-rom; 82 m²
Leilighet: Hovedplan, trapperom - 2 m² ligger under hovedplan i oppmålingen. Trapperom, gang, wc, kjøkken, bad, innredet rom, stue med peisovn, soverom - 82 m².
Balkong - 8 m².

Totalt: BTA; 235 m² BRA; 212 m² P-rom; 212 m²

Garasjer: BTA; 100 m² BRA; 90 m² S-rom; 90m²
Garasje 1: 23 m². BRA
Garasje 2: 22 m². BRA
Garasje 3: 45 m². BRA

Standard

Gjennomgående grei standard på overflater og utstyr. Bygningene har generelt noe etterslep av vedlikehold og eiendommen selges som et rehabiliteringsobjekt.

Kjøkkeninnredning:
Eldre innredninger, malte og folierte fronter. Laminat benkeplate samt stålbenk med integrert kum, teknisk stikk for komfyr.

Innredning og garnityr for våtrom:
Enkle eldre bad med toalett, servant, og dusjkabinett. Oppgradering av alle våtrom må forventes.

Innvendige vegger:
Tapet, malt tapet, malte flater, laft, panelplater, malt panel, fliser, våtromstapet.

Innvendige gulv:
Laminat, belegg, støpt dekke, fliser.

Innvendige dører:
Malte glatte, malte fyllingsdører, malte karmer og gerikter.

Innvendig himling:
Malte himlinger.

Annet:
- Hjørnebygningen (nr 10) har vernegrad 2, mens resten av eiendommen (nr. 8) ikke har vernegrad - kontakt kommunen direkte for ytterligere informasjon.
- Eiendommen selges med det inventar som befinner seg der ved salgsbefaring/visning (piano medfølger ikke) og således bokstavelig talt as-is.
- Det gjøres ingen utvask i bygningene, og kjøper må selv ta ansvar for å fjerne gjenværende inventar.
- Salgsprospektet bygger på 3. håndsinformasjon og interessenter anbefales og oppfordres til å undersøke eiendommen nøye sammen med egen fagmann før bud inngis.

Hva ellers gjelder det tekniske om eiendommen generelt, henvises til tilstandsrapport etc som vedlagt i komplett salgsprospekt. Dokumentene er tilgjengelige på meglers kontor eller vedlagt prospektet. Det forutsettes at kjøper gjør seg kjent med disse før budgivning/kjøp.

Byggemåte

To kombinasjonsbygg over tre plan samt kjeller. Beskrivelse av bygningsdeler bygger på kjente opplysninger for eiendommer i området samt det som var vanlig byggemåte da bygningsmassen ble oppført.

Nedre Torvgate 10 (vernegrad 2) går over 2 plan + kjeller og loft og har trekk av sen-empire og forsiktig sveitserstil. Relativ høy grad av autensitet.
Nedre Torvgate 8 (ingen vernegrad) går over 1 og 2 plan med eksempel på halv-industriell virksomhet som ofte forekom i bakgårdsbebyggelsen i sentrum. Høy grad av autensitet. Ikke vedlikeholdt i nevneverdig grad - ute av bruk.
Bygningene ansees som et av de mest autentiske bygningene i del av trehusmiljøet rundt Gamletorvet.

Eiendommen er ikke seksjonert.

Eiendom har septiktank og det er egne retningslinjer for drift, vedlikehold og sanering etc. av slikt. Se dokument vedlagt prospektet og kontakt kommunen direkte for ytterligere informasjon.

Iht. matrikkelrapport med kilde fra Kartverket, er følgende informasjon registrert på eiendommene (arealene og antall boenheter avviker fra oppmålingen gjort av takstmann nylig):

Nedre Torvgate 8:
Bygg registrert: Butikk/forretningsbygning (322)
Næringsgruppe: Varehandel, reparasjon av motorvogner (G)
Sefrakminne: JA
Kulturminne: NEI
Vann/avløp: Offentlig tilknyttet
Antall boenheter: 1
2 etg.: 1 boenhet på ca. 79 kvm. BRA (bolig)
1. etg.: Areal (ingen boenhet) på ca. 92 kvm BRA (annet areal)

Nedre Torvgate 10:
Bygg registrert: Butikk/forretningsbygning (322)
Næringsgruppe: Varehandel, reparasjon av motorvogner (G)
Sefrakminne: JA
Kulturminne: NEI
Antall boenheter: 3
3. etg.: 1 boenhet på ca. 92 kvm. BRA (bolig)
2 etg.: 2 boenhet på tilsammen ca. 154 kvm. (bolig)
1. etg.: Areal (ingen boenhet) på ca. 229 kvm BRA (annet areal)
Kjeller: Areal (ingen boenhet) på ca. 80 kvm BRA (annet areal)

Yttervegger:
Reisverksvegger/laft med malt kledning og mur/betong vegger pusset og malt.

Tak:
Takkonstuksjon er pulttak/saltak i treverk. Tak er tekket med takpapp/shingel og skifer. Takrenner i stål.

Terrasser:
Terrasser i treverk belagt med terrassebord.

Vinduer:
Vinduer av varierende typer og alder, noen med sprosser. Malte karmer og gerikter.

Ytterdører og porter:
Lyd/brann klassifisert entredører. Eldre lakkerte dører med glassfelt til bakeri. Terrassedør med glassfelt.

Etasjeskillere:
I trebjelkelag med antatt stubbeloftsleire og/eller mineralull.

Luftbehandling:
Ventilasjon med naturlig avtrekk i ventilasjonskanal over tak, tilluft i ventil yttervegg.

Elkraft:
Eldre skrusikringer. Det elektriske anlegget er ikke vurdert av takstmannen. Rapport fra 2013. Ikke funnet noen mangler eller feil ved el kontroll av Eidsiva. Se vedlegg i prospektet.

Alarm- og signalsystemer:
Røykvarsler og pulverapparat for brannslukning er installert.

Garasjer:
Oppført i bindingsverk, fasader med stålplater, beiset/malte vippeporter, flate/pulttak tekket med membran/papp/beslag, støpt dekke.

Bebyggelse

Område med variert bebyggelse, blokkbebyggelse, bygårder og næringsvirksomhet.

Tomt

Eiet tomt: 576 kvm.

Planert og opparbeidet fellesareal m.m. Asfaltert adkomst/bakgård/portrom.

Dokumenter fra kommunen viser en differanse på tomtearealet med beregnet areal 576 kvm ifht historisk oppgitt areal 934 kvm. Salgsprospektet og prisantydning er basert på areal 576 kvm.

I henhold til info fra kommunen, gikk eienommen ut i gaten i eldre målebrev mens tomtegrense nå går i kroppen på bygget. Man må evt. søke om å få benytte fortau til servering e.l. og arealet som er registrert per i dag er 576 kvm. Eiendommen har tidligere benyttet fortau til servering/kafébord/isutsalg.

Tomten er ikke oppmålt iht. matrikkelloven, men etablert ved konvertering av data eller ved frihåndstegning på kart. Datagrunnlaget og frihåndstegningen kan være ufullstendig og unøyaktig. I enkelte tilfeller kan grensepunkt og grenselinjer mangle helt eller delvis eller være feil registrert. Interessenter må derfor være klar over at det hefter usikkerhet ved arealet som oppgis, samt at kommunen kan kreve oppmålingsforretning før eventuelle nye tiltak tillates. Se vedlagte kartskisser og kontakt evt. kommunen direkte for ytterligere informasjon.

Selger fraskriver seg ett hvert ansvar for grunnens beskaffenhet og eventuelle arealavvik.

Parkering

I bakgården finnes 3 garasjer - en stor (ca. 45 kvm.) og 2 normalt store. I tillegg er det parkering i bakgården.

Det foreligger dokumenter fra 1950 som tilsier at en av garasjene på den tiden ikke er lovlig oppført. Det vites ikke hvorvidt den ulovlige garasjen er blitt fjernet eller ikke. Se vedlagte dokumenter og kontakt kommunen direkte. Kjøpers fulle ansvar og risiko.

Adkomst

Adkomst via kommunal vei.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.
Det elektriske er ikke vurdert nevneverdig - kjøpers fulle ansvar og risiko.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtakelse.

Solgt 'som den er'

Se prospektet for nærmere opplysninger rundt lovanvendelse, forbehold etc.

Evt. mulighet for utleie

Dagens leiekontrakter er vedlagt prospekter. "Se for øvrig pkt. "Leieinntekter" i prospektet.

Fra 1. januar 2014 er det krav til forsvarlige radonnivåer på utleieboliger. I de tilfeller hvor det ikke særskilt er opplyst at selger har kunnskap om eiendommens radonnivå må kjøpere som ønsker å leie ut hele eller deler av eiendommen, særskilt være oppmerksom på at de overtar ansvaret for den usikkerheten dette medfører. Se http://www.nrpa.no for nærmere informasjon

Mer om eiendommen

Megler

Kristian Bull
Portrettbilde av Kristian Bull

Kristian Bull

Partner / Eiendomsmegler

Kontakt Kristian på e-post
bull@sem-johnsen.no

Kontakt Kristian på telefon
92 48 48 00

Kristian Bull har jobbet med eiendom siden 1998, som megler siden 2002 og selger ca. 50 boliger i året. Han er utdannet siviløkonom med master i finans og er partner og megler i Vikakontoret. Kristian ser på boligmegling som verdiskapning og etterlever både kvalitet, service og engasjement. Han selger din bolig som om det skulle vært hans egen og vet at det er de små detaljene som utgjør den store forskjellen.

Les mer