Sentergården B707

Sentergården B707

Nabolaget rundt Sentergården B707 er spesielt anbefalt for godt voksne, enslige, familier med barn og etablerere. Kvaliteten på nabolaget er vurdert til veldig bra av 72 lokalkjente.

Vurderinger av nabolaget

8.6

Veldig bra

Kvalitet på barnehagene

8.4

Veldig trygt

Opplevd trygghet

8.2

Veldig bra

Kvalitet på skolene

Inntekt

0 - 100 000

81%

92%

77%

100 000 - 200 000

52%

36%

48%

200 000 - 400 000

100%

68%

84%

400 000 - 500 000

44%

44%

48%

500 000 - 800 000

46%

63%

57%

800 000+

13%

34%

22%

Nabolaget

Oslo og omegn

Norge

Sivilstand og utdanning

41%

Gift

21%

Høyere utdanning

Combined Shape

Nærområdet

Nabolaget rundt Sentergården B707

FilterKlikk for å slå av og på valg

Gangavstand

10 min

20 min

30 min

Group 27

Familie

8.2

Veldig bra

Skolekvalitet

8.6

Veldig bra

Barnehagekvalitet

Boligstørrelse

77%

har bolig mellom 60-120 kvm

Barnefamilier

15%

er barnefamilier

Eiendomsinfo

80%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

Shape

Bomiljø

Boligtype

12.6% enebolig

11.4% rekkehus

65% blokk

10.9% annet

8.4

Veldig trygt

Opplevd trygghet

8.6

Veldig bra

Barnehagekvalitet

Boligstørrelse

77%

har bolig mellom 60-120 kvm

Barnefamilier

15%

er barnefamilier

Eiendomsinfo

80%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

Eiendomsinfo

80%

eier sin egen bolig

Økonomi

40%

har inntekt over 300.000

Dataene over er levert av Eiendomsprofil AS. Vurderingene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, innholdsleverandørene (se kilder) eller Sem & Johnsen kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene.

Kilder: Statistisk sentralbyrå (SSB), Statens kartverk, Geodata AS, Eiendomsprofil AS/Nabolag.no