Vidsynveien D

Vidsynveien D

Prisantydning 6.950.000,-
Omkostninger 189.392,-
Totalpris 7.139.392,-
Byggeår 2020
Boligtype Hytte
Eierform Selveier

Kort om eiendommen

Stor hyttetomt, 2,2 mål, på toppen av Norefjell. Prosjekterte tegninger med rammetillatelse følger

Høydepunkter

Flott beliggenhet på toppen av Norefjell
Ski inn og ut
Flotte langrennsløyper
Nydelig utsikt
Stor tomt 2214 kvm
Rammetillatelse gitt på hytte med anneks og garasje

Beliggenhet

Norefjell er et av Norges mest populære vintersportssteder og har en unik beliggenhet på det sentrale Østlandet, ca 1,5 time fra Oslo. Skianlegget var OL anlegg i 1952 og består av et rikelig utvalg heiser og nedfarter. Her finnes nedfarter som passer både nybegynner og erfarne. Totalt 13 heiser bringer deg rundt på fjellet og nedfartene varierer mellom sort, grønn, blå og rød løype. Tomtene ligger med gunstig plassering i forhold til skianlegget og har tilnærmet ski in/out. Området vest og syd for tomtene er avsatt til alpinformål.

Like i nærheten ligger Norefjellstua, som kanskje har Norefjells beste afterski. Det er også kort vei til Norefjellhytta som er kjent for å serverer kvalitetsmat med lokale råvarer.

Skiløypene starter like ved tomten. Her er det et rikelig utvalg av brede og fine langrennsløyper som varierer mellom skog og høyfjell.

I sommerhalvåret finnes flere veier for sykkelturer, samt fine turstier i skog og fjell. Turstien til Høgevarde turisthytte er blant flere populærere turer i området.

Ca. 10 minutters kjøring fra feltet ligger Norefjell Golfklubb med en flott 18-hulls golfbane i trivelige omgivelser.

Ellers kort vei tl Spahotellet på Bøseter med blant annet klatrevegg, flere restauranter og mulighet for spabehandling.

Matrikkel

Gnr. 209 bnr. 92 i Krødsherad kommune

Adresse

Vidsynveien D
3536 Noresund

Prisantydning inkludert omkostninger

6 950 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
173 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 6 950 000,-))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
172,- (Pantattest)
--------------------------------------------------------
189 392,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
7 139 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Det tas forbehold om endringer i offentlige og private gebyrer.

Faste løpende kostnader

Kommunale avgifter er ikke fastsatt. Det vil påløpe avgifter for renovasjon, vann - og avløp og eiendomsskatt.
Veiavgift, måking og vedlikehold av vei betales til grunneier. Dette er heller ikke fastsatt.
Årlig avgift Infrastrukturfond Norefjell kr 1250,-

Eiendomsskatt

Det gjøres oppmerksom på at satsen for eiendomsskatt blir fastsatt årlig av kommunestyret. Eiendomsskatten vil derfor kunne variere fra år til år.

Areal

.
Arealet av primære rom (P-rom) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger og sjakter mellom disse rommene. Arealet er oppgitt ihht takstmannens målinger og ikke kontrollert av megler.

Type eiendom

Selveier, Hytte

Byggeår

Boligen ble oppført i 2020

Energimerke

Ikke merket

Bebyggelse

Det er gitt rammetillatelse med påfølgende endringstillatelse 25.09.2018 for fritidsbolig med anneks på tomten. Søknaden godkjennes med plassering og utforming som vist på situasjonsplan og tegninger. Tillatelsen har en gyldighet på 3 år. Innen den tid må arbeidet være igangsatt, hvis ikke faller tillatelsen bort. Tillatelsen faller også bort hvis arbeidet innstilles i mer enn 2 år, jfr. plan- og bygningsloven § 21-9, 1. ledd. BYA 333 kvm BRA 400,1 kvm.
ENGANGSAVGIFT FOR TILKOBLING 2020:
Fritidsbolig pr. 25 m². Vann: Kr 13 750,- Avløp: Kr 13 750,-

Tomten ligger under reguleringsplan for Norefjell hyttefelt H6- ALT. 1. Regulert til Fritidsbebyggelse og bevaring av landskap og vegetasjon.

Byggeskikk:
Ved planlegging og gjennomføring av tiltak i området skal det legges vekt på god
arkitektonisk utforming som tar opp i seg /nytolker elementer fra tradisjonell lokal
byggeskikk. Det skal også legges vekt på god terrengtilpassing og tilstrebe løsninger som
bevarer mest mulig av eksisterende vegetasjon. Opparbeidet uteoppholdsareal, med det
menes terrasse/ platting som ligger på bakken eller med lav fundamentering, tillates.

Grad av utnytting / høyder:
På hver hyttetomt innenfor områdene A - E, G, H, J og K gjelder ett hovedbygg med
tilhørende anneks/ uthus og garasje.Maks. tillatt bruksareal, T-BRA (m2) for tomt og
hovedbygning, maks. tillatt mønehøyde og etasjeantall fremgår av tabellen vedlagt i reguleringsplanen.

STRØM:
Se vedlagt kart i salgsoppgaven fra Krødsherad everk.
På grunn av økt effektbehov ble det opprinnelige fordelingsnettet for lite. Det er derfor nødvendig å grave i fra nettstasjon slik det er tegnet inn med grønt på kartet. Kabel merket med grønt er forsyning til de to nederste tomtene. Graving må stå for ny kjøpers regning. I forhold til kostnad ved tilkobling så er det kun kostnad i form av kabel fra nettstasjon og arbeid med tilkobling av denne kabelen. Estimert til et sted mellom 5.000,- - 10.000kr. (graving er da ikke inkludert.)

Tomt

Eiet tomt: 2214 kvm.

Parkering

Det er gitt rammetillatelse 01.10.2018 på oppføring av garasje på eiendommen. BYA 40,4 kvm og BRA 31,2 kvm. Garasje oppføres med pulttak tekket med torv. Mønehøyden skal ikke overstige 4,5 meter over gjennomsnittlig planert terreng.
Tillatelsen har en gyldighet på 3 år. Innen den tid må arbeidet være igangsatt, hvis ikke faller tillatelsen bort. Tillatelsen faller også bort hvis arbeidet innstilles i mer enn 2 år, jfr. plan- og bygningsloven § 21-9, 1. ledd.

Oppvarming

Strøm

Andre forhold

Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd eiendommen. Selger har derfor ikke førstehåndskunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand fra teknisk fagkyndig

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste 5 årene. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøte og koster mellom kr 4 100,- og 13 900,- avhengig av boligtype og forsikringsprodukter. Egenandel på kr 4.000,- påløper etter 10 advokattimer eller ved tvist (hvis et fremsatt krav er bestridt eller ubesvart). Egenandelen refunderes dersom kunden mottar erstatning/prisavslag fra motparten. Les mer om Boligkjøperforsikring i vedlagte materiell. Vi gjør oppmerksom på at meglerforetaket mottar godtgjørelse for formidling av forsikringen.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtakelse.

Solgt 'som den er'

Boligen selges som den er, jfr. Avhendingslovens § 3-9.
I forhold til mangler er det kun Avhendingsloven § 3-7 "manglende opplysninger om boligen" og § 3-8 "uriktige opplysninger om boligen" som kan påberopes, med mindre boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut i fra kjøpesum og forhold ellers, jfr. Avhendingslovens § 3-9.

Matrikkel

Gnr. 209 bnr. 92 i Krødsherad kommune

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens hvite- og brunevarer ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av dette prospekt. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Dersom det ikke er varmekilder i alle rom, fravikes NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør. Hvitevarer, som ikke er integrert i innredning, medfølger ikke i handelen.

Heftelser

Følgende heftelser er tinglyst på eiendommen:
2008/285702-1/200 Erklæring/avtale
09.04.2008
Rettighetshaver:KRØDSHERAD KOMMUNE
Org.nr: 964962855
Bestemmelse om årlig avgift til
Infrastrukturfond Norefjell, Krødsherad
kommune.
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
v/Infrastrukturfond Norefjell

Overnevnte heftelser vil ikke bli slettet fra grunnboken. Ved etablering av pant i eiendommen gjøres det oppmerksom på at disse vil få prioritet etter overnevnte heftelser.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett for kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen og vil ikke bli slettet ved salg av eiendommen

Kommunen har legalpant i eiendommen i hht lov om pant § 6-1. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. Forpliktelsen(e) vil følge eiendommen og vil ikke bli slettet ved salg av eiendommen.

Vei, vann og avløp

ENGANGSAVGIFT FOR TILKOBLING 2020:
Fritidsbolig pr. 25 m². Vann: Kr 13 750,- Avløp: Kr
13 750,-
ÅRSAVGIFTER FOR VANN OG AVLØP- FASTLEDD
2020:
Fastledd fritidsbolig kr pr. 25 m². Vann Kr 1 155,-
Avløp Kr 385,-
ÅRSAVGIFTER FOR VANN OG AVLØP - VARIABELT
LEDD / FORBRUKSLEDD 2020
Forbruk/areal fritidsbolig m3/m2. Vann 0,27 og
avløp 0,27
Forbruk/areal fritidsbolig - beregnet pris pr 25
m². Vann Kr 288,75,- Avløp KR 96,25,-
Avløp pumpes opp gjennom felles pumpestasjon
med 2 naboer.
Tilknyttet privat vei, grunneier er Sandum
Søndre AS.
Nabotomt skal også bygges ut. Det er blir da tre
hytter som deler på veien.

Eier

Jenny Serafia F. Askvig
Leiv Askvig

Formuesverdi

Formuesverdi er ikke fastsatt.

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk sentralbyrå. Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Det tas også hensyn til om boligen ligger i et område som er tett eller spredt bebygget. Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre henholdsvis 25 prosent av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90 prosent for sekundærboliger (alle andre boliger). Formuesverdien finnes ved å multiplisere kvadratmetersatsen med boligens areal (P-ROM/BOA).

Overtagelse

Etter nærmere avtale. Angi ønsket overtakelse i Deres bud.

Evt. mulighet for utleie

Det foreligger ingen begrensning ihht kommune eller vedtekter om utleie av hele boligen som en bruksenhet.

Regulering

Ligger under reguleringsplan for Norefjell hyttefelt H6- ALT. 1. Regulert til
Fritidsbebyggelse og bevaring av landskap og vegetasjon.

Byggeskikk
Ved planlegging og gjennomføring av tiltak i området skal det legges vekt på god arkitektonisk utforming som tar opp i seg/nytolker elementer fra tradisjonell lokal byggeskikk. Det skal også legges vekt på god terrengtilpassing og tilstrebe løsninger som bevarer mest mulig av eksisterende vegetasjon.
Opparbeidet uteoppholdsareal, med det menes terrasse/ platting som ligger på bakken eller med lav fundamentering, tillates.
Grad av utnytting / høyder.
På hver hyttetomt innenfor områdene A - E, G, H, J og K gjelder ett hovedbygg med tilhørende anneks/ uthus og garasje.Maks. tillatt
bruksareal, T-BRA (m2) for tomt og hovedbygning, maks. tillatt mønehøyde og etasjeantall fremgår av tabellen vedlagt i reguleringsplanen.

Offentlige planer

Nabotomt skal også bygges ut. Det er tre hytter som deler på veien.

Konsesjonsplikt

Eiendommen er underlagt regler om konsesjon, som medfører at egenerklæring om konsesjonsfrihet må utstedes.
Eiendommen er underlagt regler om konsesjon, som medfører at egenerklæring om konsesjonsfrihet må utstedes.

Odelsrett

Ingen

Forkjøpsrett

Ingen

Forbehold

Boligen selges som den er, jfr. Avhendingslovens § 3-9.
I forhold til mangler er det kun Avhendingsloven § 3-7 "manglende opplysninger om boligen" og § 3-8 "uriktige opplysninger om boligen" som kan påberopes, med mindre boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut i fra kjøpesum og forhold ellers, jfr. Avhendingslovens § 3-9.
Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i dokumenter som kan være interessante for handelen, slik som reguleringskart med bestemmelser, grunnboksutskrift og evt. servitutter / heftelser etc. Disse dokumentene kan ses på meglers kontor.

Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, evnt. forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis.

Det er ikke kontrollert om tomtegrenser stemmer med de grenser/gjerder/ beplantning som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglers standard kjøpekontrakt legges til grunn for avtalen. Standardkontrakt kan fås ved henvendelse til meglers kontor.
Det forutsettes at kjøper gjør seg kjent med henviste dokumenter inkludert alle salgsoppgavens vedlegg før budgivning/kjøp.

Boligselgerforsikring

Boligselgerforsikring er ikke tegnet av eier og egenerklæring er vedlagt. Kjøper plikter å lese selgers egenerklæring og er kjent med sin undersøkelsesplikt i henhold til avhendingsloven § 3-10.

Hvitvaskingsloven

Fra 1/1 2004 er eiendomsmeglere underlagt hvitvaskingsloven. Dette innebærer at eiendomsmeglere er forpliktet til å melde fra om mistanke om forsøk på hvitvasking til Økokrim, uten at partene varsles om dette. Meglerkontoret er tilknyttet Reklamasjonsnemda for Eiendomsmeglingstjenester.

Sikkerhetsstillelse

Alle eiendomsmeglerforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler begrenset opptil kr 45 millioner. Enkeltsaker er forsikret inntil kr 15 millioner. Dersom kjøpers låneinstitusjon krever tilleggsforsikring ved omsetning over kr 15 millioner, må kjøper selv eller dennes låneinstitusjon dekke utgiftene forbundet med dette.

Annet

Dersom ikke annet er opplyst/særskilt avtalt, gjelder Norges Eiendomsmeglerforbunds liste over løsøre og tilbehør som angir hva som bør følge med boliger og fritidsboliger ved salg. Særskilte avtaler om tilbehør må avtales før bindende avtale inngås, dvs før budaksept. Listen kan fås ved henvendelse til megler og vil være et vedlegg til kontrakten mellom partene.
Egen bygningsforsikring og innboforsikring må tegnes av kjøper.
Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra E verk eller brann-/feiervesen på eiendommen.

Dersom handel kommer i stand er det avtalt at selger betaler kr. xxx,- inkl mva i provisjon. I tillegg er det avtalt oppstartsgebyr kr 9.900,-, visninger kr 2.500,- pr time, markedspakke kr 14.900,-, inneståelsesebyr kr 1.620,- og tilrettelegging 0,2 % ved salg av denne eiendommen. I tillegg belastes direkte utlegg. Ved salgssum lik prisantydning vil dette til sammen utgjøre ca kr. ,- inkl mva.

Dersom handel ikke kommer i stand belastes direkte utlegg, markedspakke kr 14.900,-og tillegg.

Det økonomiske oppgjøret mellom partene utføres av:
Sem & Johnsen Oppgjør AS
Orgnr. 999 638 996
Pb 1613 Vika
0119 Oslo
V/ansvarlig oppgjørsmedhjelper: Rita Bråten, Kathrine Fjeldberg, Christian R. Sunde, Kristine Dahl

Oppdragsansvarlig

Sem & Johnsen Vika
Postboks 1613 Vika, 0119 OSLO
0119 Oslo
Foretaksregistrert orgnr: 998387361

Salgsoppgave

Salgsoppgaven har vedlegg som finnes i nedlastbar salgsoppgave og er ikke komplett uten.
Trykk her for å laste ned komplett salgsoppgave

Megler

Portrettbilde av Morten Høegh

Morten Høegh

Partner / Eiendomsmegler MNEF

Kontakt Morten på e-post
mh@sem-johnsen.no

Kontakt Morten på telefon
90 09 01 91

Morten Høegh har vært megler i 16 år, og arbeidet mye med fritidseiendommer ved sjøen og på fjellet. Norefjellområdet fra Høgevarde, Tempelseter, Eggedal og Norefjelltoppen er Høeghs hovedfokusområde.

Her selges det tomter, leiligheter og hytter, i alle prisklasser, og han har en stor portefølje av kunder både på kjøper- og selgersiden. Høegh er mest kjent som "Fjellmegleren på Norefjell", men omsetter løpende også leiligheter og hus i Oslo.

Les mer

Ønsker du verdivurdering?

Ønsker du en gratis verdivurdering av egen bolig? Registrer deg under og motta et tilbud fra en av våre eiendomsmeglere.