Askeveien 3 D, Villa Ask H13 videresalg

Askeveien 3 D, Villa Ask H13 videresalg

Prisantydning 4.300.000,-
Omkostninger 29.324,-
Totalpris 4.329.324,-
P-rom 39m2
Byggeår 2018
Soverom 1
Boligtype Leilighet
Eierform Eierseksjon

Kort om eiendommen

VILLA ASK PÅ SKØYEN: Ny 2-roms under oppføring. 15 m² markterrasse. Direkte adkomst til felles grøntområde. Heis. Lave kjøpsomkost.

Høydepunkter

Solon Eiendom sitt nye boligprosjekt på Skøyen, Villa Ask, består av kun 15 eksklusive parkleiligheter i et arkitektonisk meget flott bygg. Prosjektet, som er tegnet av anerkjente Reiulf Ramstad Arkitekter, består av tre boligetasjer med underliggende garasjeanlegg. Denne mindre og eksklusive type boligutvikling står i kontrast til andre utviklingsprosjekter i Skøyen-området.

H13 er en 2-roms selveier på bakkeplan med ca. 15 m² markterrasse. Boligen inneholder entré/gang, bad/wc, soverom, kjøkken og stue.

Pent flislagt baderom med lekker innredning fra Kvänum. Lys og fin oppholdssone med stort og flott Kvänum-kjøkken.

Det er heis til leilighetsplan fra kjelleranlegget som også vil huse 1 sportsbod til hver leilighet.

Beliggenhet

Leilighet H13 ligger i første boligetasje i Villa Ask, og vender i hovedsak mot nord på motsatt side av bygningen fra felles inngang og innkjørsel til garasjeanlegget. Villa Ask oppføres i et veletablert boligområde, bare få minutter fra ett av byens mest sentrale kommunikasjonsknutepunkter. De romslige tomtene i strøket gir hele området et parkmessig preg.

Ambisjonen for utviklingen av Skøyenområdet er å skape en flerfunksjonell by som møter fjorden. Plasser og torg skal utvikles og sikre attraktive forbindelser mellom det tette og bymessige Skøyen, og tilgrensende områder som Bygdøy, Frognerparken og fjorden.

Mer om eiendommen

Det legges opp til mange nye boliger og arbeidsplasser og høyere utnyttelse enn i dag. Gatestrukturen skal gjøres mer finmasket og sikre bedre tilgjengelighet for fotgjengere. Tett på alt dette, men samtidig tilbaketrukket i frodige omgivelser, utvikles nå Villa Ask.

En rekke busslinjer, både innover mot byen og ut langs vestkorridoren, har stopp på Skøyen. Flytoget går til og fra Gardermoen hvert 20. minutt. Når Fornebubanen kommer vil Skøyen ha både tog, T-bane og trikk på samme stasjon, og fra Villa Ask kan du spasere til denne stasjonen på fem minutter. Påkjøringen til E18, bringer deg raskt ut på veien, i begge retninger ut av byen. Karenslyst allé har i løpet av få år blitt et naturlig møtepunkt for beboere og besøkende fra Oslo Vest. Her finnes alt du trenger på ett sted: dagligvarebutikker, restauranter, hotell, kontorer, treningssentre, møbel- og interiørbutikker, samt ulike spesialforretninger.

Eksempel på kjøkken. Bilde er ikke fra den aktuelle boligen og avvik vil forekomme
Fasade fra sydvest om sommeren

Matrikkel

Salg av kontraktsposisjon som gir rett til kjøp av leilighet H13 i prosjektet Villa ASk på nærmere angitte vilkår.

Selger av kontraktsposisjonen har inngått avtale, datert 28.09.2017 med utbygger om kjøp av ovennevnte bolig under oppføring. Ved kjøp av kontraktsposisjon trer kjøper inn i ovennevnte kjøpekontrakt med Askeveien Boligutvikling AS og overtar de rettigheter og forpliktelser som selger av kontraktsposisjonen har i henhold til ovennevnte kjøpekontrakt.

Kjøp av kontraktsposisjon forutsetter samtykke fra utbygger.

Eiendommens matrikkel er i dag: Gnr.3 Bnr.174 i Oslo kommune. Eiendommen vil bli seksjonert og endelig eiendomsbetegnelse for den enkelte bolig vil først foreligge når seksjoneringen er tinglyst.

Faste løpende kostnader

Antatt ferdigstillelse er 2. kvartal 2019, mer spesifikt mellom 15. mai og 15. august 2019, og oppstart byggearbeider var 4. kvartal 2017.

Lave kjøpsomkostninger - kun kr 22.224,- for bolig H13. Dette da det kun betales dokumentavgift av andel tomteverdi, ikke av hele kjøpesummen.

Denne annonsen er ingen fullgod eller uttømmende presentasjon av prosjektet/eiendommen. Det er derfor viktig at interessenter kontakter megler for å få tilsendt komplett salgsdokumentasjon og går nøye gjennom dette før inngivelse av kjøpetilbud.

Villa Ask er et boligprosjekt i regi av Solon Eiendom (www.soloneiendom.no). Se også prosjektets hjemmeside www.villaask.no

Innhold

1. etg: primærrom utgjør 39 m² som omfattes av entré, bad/wc, soverom, kjøkken og stue. Utgang til markterrasse på ca. 15 m². 1 kjellerbod på ca. 5 m².

Standard

Leilighetene leveres med særdeles flotte kjøkken- og baderomsløsninger fra kvalitetsleverandøren Kvänum, samt VVS-utstyr fra Duravit og Tapwell.

H13 plantegning
Villa Ask utomhusplan. Leiligheten ligger på nordøstsiden av bygningen.

Flislagte og svært innbydende baderom med fliser fra Porcelaingres. Vannbåren gulvvarme under en meget flott 1-stavs eikeparkett, hvitlasert eller natur, du bestemmer. Det legges opp til en meget god standard gjennom moderne løsninger og materialvalg. I tillegg blir det mulighet for et bredt utvalg av materialer, farger og interiør gjennom en tilvalgsprosess, slik at den enkelte kjøper kan sette preg på sitt nye hjem. Tilvalgsprosessen med M2 Entreprenør ble innledet våren 2018, og det tas forbehold om at frister på tilvalg ble passert tidlig høsten 2018.

Byggemåte

M2 Entreprenør AS, et selskap i BundeGruppen, er valgt som totalentreprenør for byggingen. Bygget har en tilbaketrukket plassering på tomten, noe som sørger for en rolig atmosfære.

Kvänum leverer kjøkken- og baderomsinnredning
Villa Ask - logo

Alle de 15 parkleilighetene har gjennomtenkte og arealeffektive planløsninger. Ulike balkonger, sprang og karnapper sørger for at leilighetene får det beste ut av sin plassering for at de grønne omgivelsene skal få sette sitt preg på romopplevelsen. Materialbruken er gjennomgående diskret, men kvalitetsbevisst, slik man kan forvente av moderne boligprosjekter.

Tomt

Eiet tomt: kvm.

Parkering

Sameiet har felles, underjordisk garasjeanlegg samt utvendig sykkelparkering.

Adkomst

Adkomst fra Askeveien. Felles oppgang med heis og trapp.

Oppvarming

Vannbåren oppvarming som gulvvarme fra fjernvarme. Avregning av energiforbruk til oppvarming og varmtvann, og hvor detaljert dette evt. skal gjøres, bestemmes av sameiet selv. I våtrom kan det bli levert elektriske varmekabler.

Sameiet

Leilighetens sameie, Sameiet Villa Ask, etableres før ferdigstillelse. Sameiet vil bestå av 15 boligseksjoner, og reguleres av utkast til vedtekter som følger vedlagt til kjøpekontrakten og salgsoppgaven. Med mindre annet er opplyst må kjøper påregne felles plikter som dugnad etc. Megler oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter og øvrige bilag til prospektet. Det opplyses om at ingen kan erverve mer enn to boligseksjoner i et og samme boligsameie jmf lov om eierseksjoner §22

flytoget
karenslystalle
monolitten

Skoler

Askeveien 3 D sogner til barneskolen Skøyen skole (https://skoyen.osloskolen.no) og ungdomsskolen Majorstuen skole (https://majorstuen.osloskolen.no).

Boligkjøperforsikring

Det er ikke mulig å tegne boligkjøperforsikring for videresalg av kontraktsposisjon.

Garanti

Det er stillet garanti fra utbygger/selger 1 denne vil bli transporter til endelig kjøper. Garantien som utgjør 3% i byggeperioden og 5% i garantiperioden på 5 år fra overtagelse, er beregnet av opprinnelig kjøpesum mellom utbygger/selger 1 og Kjøper 1 iht.

opprinnelig kjøpekontrakt. Det vil ikke bli stillet ytterligere garanti fra selger i dette ledd for kjøpesum på kontraktsposisjonen. Garanti etter §47 forutsettes stilt om utbygger/selger 1 ønsker utbetalt forskudd/delinnbetaling/sluttoppgjør før hjemmelsovergang.

Betalingsbetingelser

Total kjøpesum og omkostninger betales på følgende måte:
Kjøpesum/oppgjør for inntreden i Kjøpekontrakt utgjør forskudd samt merverdi og transportgebyr. Alle tre beløpene forfaller til betaling når Transportkontrakt signeres. Det forutsettes imidlertid at utbygger godkjenner transport av kontrakt.

Innbetalingen må være fri egenkapital, dvs. at det ikke kan tas pant i kjøpt bolig for dette beløpet.

Kjøper1/selger har krav på å få utbetalt beløp tilsvarende forskudd iht.

opprinnelig kjøpekontrakten samtidig med at transport er bekreftet notert hos utbyggerog megler som forestår oppgjøret. Dette forutsatt at garanti etter buofl. § 12 og/eller §47 er stilt av selger. Resterende innbetaling/kjøpesummen skal bero på meglers klientkonto frem til Kjøper 2 har overtatt eiendommen og fått rettsvern for sitt erverv. Påløpte renter tilfaller kjøper frem til skjøtet er tinglyst på kjøper.

Lovverk

Kjøp av kontraktsposisjon reguleres av avhendingslova og kjøpslova. Rettsvern for kontraktsposisjonen sikres ved melding til utbygger om salget. Bolighandelen som ny kjøper trer inn i følger Bustadoppføringsloven, som regulerer kjøpers (forbrukers) rettigheter og plikter ved avtale om oppføring av bolig og kjøp av fast eiendom der bygningen ikke er fullført når avtalen inngås. Kjøpers plikt til å betale vederlaget for kontraktsposisjonen faller bort dersom boligselger ikke ferdigstiller boligen.

Videre har selger av kontraktsposisjonen ikke ansvar for mangelfull eller forsinket levering fra boligselgers side. Kjøper har plikt til å betale hele vederlaget for kontraktsposisjonen i disse tilfellene.

Kjøp av boligen reguleres av bustadoppføringsloven. Rettsvern for boligen sikres ved tinglysing av skjøte.

Kjøper har rett til å avbestille hele eller deler av ytelsen fra utbygger frem til overtagelse, men da mot et vederlag og/eller erstatning til boligselgeren i henhold til lovens § 52 og 53. Dersom det foreligger en mangel i henhold loven, kan kjøper holde igjen vederlag, kreve mangelen rettet, kreve prisavslag, kreve erstatning eller heve avtalen.

Lovene kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Lovene finner du også på www.lovdata.no

Tinglyste servitutter

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett for kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen og vil ikke bli slettet ved salg av eiendommen.

Andel fellesgjeld

Sameiet etableres uten fellesgjeld.

Salgsoppgave

Salgsoppgaven har vedlegg som finnes i nedlastbar salgsoppgave og er ikke komplett uten.
Trykk her for å laste ned komplett salgsoppgave

Megler

Portrettbilde av Christopher Lejonberg

Christopher Lejonberg

Eiendomsmegler MNEF / Leder Nyeboliger

Kontakt Christopher på e-post
cl@sem-johnsen.no

Kontakt Christopher på telefon
47 37 10 31

Christopher Lejonberg er leder for Sem & Johnsen Prosjektmegling, og har 13 års erfaring fra eiendomsmeglerbransjen. I denne perioden har han bistått i mer enn 1 400 bolighandler, og arbeidet med store utviklinger som fritidsdestinasjonen Gausta ved Gaustatoppen, boligprosjektene Ringnes Park (Grünerløkka) og Hundsund (Fornebu) parallelt med at han har solgt brukte boliger og fritidsboliger i Oslo og omegn.

Les mer