Råd og veiledning knyttet til gjennomføring av aktiviteter under koronautbruddet

Råd og veiledning knyttet til gjennomføring av aktiviteter under koronautbruddet

I denne artikkelen gir vi våre kunder råd og veiledning til hvordan man skal forholde seg til gjennomføring av nødvendige aktiviteter knyttet til kjøp/salg og leie/utleie under virusutbruddet.

Situasjonen endrer seg raskt, og denne artikkelen oppdateres løpende.Vi oppfordrer alle som står foran deltakelse i aktuelle aktiviteter til løpende å oppdatere seg her.

(Publisert 18/3-20 kl 20:01. Hver seksjon under er datert for endringer).

Befaring / salgsforberedelser

Befaringer skal gjennomføres på en måte som reduserer risiko for koronasmitte.

 • Megler vil informere takstmenn, fotografer og andre som er involvert i salgsprosessen om at reglene må følges.
 • Megler vil avklare med selger om vedkommende er i karantene eller har symptomer på korona. I tilfelle kan det ikke gjennomføres befaring før vedkommende er smittefri.
 • Befaringer gjennomføres uten fysisk kontakt og det bør holdes minimum 1 meters avstand
 • Håndvask eller desinfeksjon foretas før og etter befaring.

(Denne seksjonen er oppdatert 1/6-21)

Visning

Visninger skal gjennomføres på en måte som reduserer risiko for koronasmitte.

 • Alle som ønsker å komme på visning skal i forkant melde seg på denne via funksjon for dette på vår hjemmeside/finn.no. Informer om du er i en risikogruppe, er i karantene eller har symptomer på smitte. Dersom du har symptomer eller er i karantene kan vi dessverre ikke ta deg imot på visning.
 • Unngå håndhilsning eller annen fysisk kontakt – vi bruker smil i stedet.
 • Alle visningsdeltakere oppfordres til god hoste- og håndhygiene.
 • Hold minst 1 meters avstand til andre på visning.
 • Visning tilrettelegges for god håndhygiene med såpe, Antibac e.l. ved inngangsdør.
 • Ikke berør noe i boligen. Ta kontakt med megler dersom det er behov for å undersøke noe som forutsetter berøring.
 • Ikke berør noe unødvendig i fellesarealer som fellesoppganger eller felles inngangsparti i sameie, borettslag og andre bygg med innvendige fellesarealer. Vent utenfor bygningen dersom du ikke kommer inn på visning umiddelbart.
 • Fellesvisninger med mange deltakere unngås og erstattes av lengre visningstid med mindre puljer eller individuelle visninger basert på en konkret risikovurdering. Vurderingsmomenter er boligens størrelse, tilkomst og utforming for å sikre meglers mulighet til å holde oversikt for en trygg gjennomføring.
 • Alle som deltar på visning vil registreres (uavhengig av interesse), og deltakerlister vil bli oversendt kommuneoverlegen/smittevernkontoret ved inntreff av smitte på visning. Megler skal ikke særskilt varsle visningsdeltakere i etterkant om smitte.
 • Vi vil primært tilby digitale prospekter under pandemien.
 • Reis til visning på en måte som ikke utsetter andre for unødvendig smitterisiko.
 • Der hvor myndighetene har fastsatt lokale restriksjoner som følge av smitteutbrudd, vil megler alltid påse et disse etterleves.

(Denne seksjonen er oppdatert 1/6-21)

Kontraktsignering

Kontraktsignering skal gjennomføres på en måte som reduserer risiko for koronasmitte.

 • Vi benytter fortrinnsvis elektronisk signering av kontrakter og andre relevante papirer, så langt dette er mulig.
 • Skjøte eller papirer som må signeres manuelt, signeres ved at partene kommer innom kontoret ved anledning/etter avtale med megler.
 • Kontrakt med vedlegg sendes ut for gjennomlesning og godkjenning i forkant av signering.
 • Ved spesielle behov kan kontraktsmøte avholdes, men da med begrenset antall deltakere og fokus på avstand og hygiene.

(Denne seksjonen er oppdatert 1/6-21)

Overtakelse

Overtakelser skal gjennomføres på en måte som reduserer risiko for koronasmitte.

 • Hvis kjøper er i karantene eller viser tegn på smitte på overtakelsestidspunktet, må vedkommende sende stedfortreder med fullmakt til overtagelsen.
 • Hvis selger er syk eller viser tegn på smitte før overtagelse må dette meldes umiddelbart til megler. Megler skal umiddelbart informere kjøper som koordinerer en eventuell utsettelse eller annen gjennomføring.
 • Selger er ansvarlig for å levere boligen i kontraktsmessig stand, dvs uten smittefare for kjøper. Ved smitte må boligen være fraflyttet i 5 dager og nøye vasket før overtakelse.
 • Ved salg og utleie av boliger i bygg der fellesarealer må passeres for å komme frem til boligen skal befaring, visning og overtakelse søkes tilrettelagt slik at det reduserer risikoen for smittespredning til eller fra øvrige brukere av fellesarealene.

(Denne seksjonen er oppdatert 9/9-20)

Salgsmøter i nyboligprosjekter

Salgsmøter skal gjennomføres på en måte som reduserer risiko for koronasmitte.

 • Salgsmøter i nyboligprosjekter vil planlegges, risikovurderes og gjennomføres på en måte som reduserer risikoen for koronasmitte.
 • Ved salgsmøter med inntil 200 deltakere vil reglene i Covid19-forskriften om arrangementer legges til grunn.

(Denne seksjonen er oppdatert 9/9-20)

Spesielt om fritidseiendom

Våre retningslinjer for gjennomføring av boligsalg og -utleie mens koronaepidemien pågår gjelder også for fritidsboliger.

 • Megler oppfordrer alle deltakerne i fritidsbolighandelen om å planlegge reisen med tanke på at man ikke bidrar til smittespredning på reisen.
 • Sjekk nettsiden til kommunen du skal reise til for å finne ut om de har lokale restriksjoner eller råd som er relevante. Du bør ikke belaste kommunen med å ta kontakt med dem for å sjekke dette ut, eller be om unntak hvis kommunen har lokale restriksjoner eller råd, men forholde deg til disse.

(Denne seksjonen er oppdatert 9/9-20).

Har du spørsmål?

Kontakt oss gjerne!

Liste med 1 menneske