Bislett

Bislett

Området Bislett er spesielt anbefalt for studenter, enslige, etablerere og godt voksne. Kvaliteten på området er vurdert til veldig bra av 1529 lokalkjente.

Vurderinger av nabolaget

8.3

Veldig trygt

Opplevd trygghet

7.9

Veldig bra

Kvalitet på skolene

7.9

Veldig bra

Kvalitet på barnehagene

Inntekt

0 - 100 000

70%

52%

44%

100 000 - 200 000

37%

37%

53%

200 000 - 400 000

70%

80%

92%

400 000 - 500 000

30%

31%

29%

500 000 - 800 000

39%

41%

32%

800 000+

20%

24%

15%

Nabolaget

Oslo og omegn

Norge

Sivilstand og utdanning

18%

Gift

62%

Høyere utdanning

Combined Shape

Nærområdet

Nabolaget rundt Bislett

FilterKlikk for å slå av og på valg

Gangavstand

10 min

20 min

30 min

Group 27

Familie

7.9

Veldig bra

Skolekvalitet

7.9

Veldig bra

Barnehagekvalitet

Aldersfordeling barn (0 - 18 år)

54.6% i barnehagealder

25.9% går på barneskole

8.9% går på ungd.skole

10.6% går på VGS e.l.

Boligstørrelse

35%

har bolig mellom 60-120 kvm

Barnefamilier

16%

er barnefamilier

Eiendomsinfo

86%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

Shape

Bomiljø

Boligtype

0.6% enebolig

2.9% rekkehus

94% blokk

2.5% annet

8.3

Veldig trygt

Opplevd trygghet

7.9

Veldig bra

Barnehagekvalitet

Boligstørrelse

35%

har bolig mellom 60-120 kvm

Barnefamilier

16%

er barnefamilier

Eiendomsinfo

86%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

Eiendomsinfo

51%

eier sin egen bolig

Økonomi

42%

har inntekt over 300.000

Dataene over er levert av Eiendomsprofil AS. Vurderingene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, innholdsleverandørene (se kilder) eller Sem & Johnsen kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene.

Kilder: Statistisk sentralbyrå (SSB), Statens kartverk, Geodata AS, Eiendomsprofil AS/Nabolag.no