Bolteløkka

Bolteløkka

Området Bolteløkka er spesielt anbefalt for enslige, etablerere, studenter og familier med barn. Kvaliteten på området er vurdert til veldig bra av 2201 lokalkjente.

Vurderinger av nabolaget

8.8

Veldig bra

Kvalitet på skolene

8.5

Veldig trygt

Opplevd trygghet

8.3

Veldig bra

Kvalitet på barnehagene

Inntekt

0 - 100 000

90%

74%

62%

100 000 - 200 000

31%

34%

47%

200 000 - 400 000

61%

67%

82%

400 000 - 500 000

36%

38%

40%

500 000 - 800 000

54%

53%

46%

800 000+

23%

29%

18%

Nabolaget

Oslo og omegn

Norge

Sivilstand og utdanning

18%

Gift

64%

Høyere utdanning

Combined Shape

Nærområdet

Nabolaget rundt Bolteløkka

FilterKlikk for å slå av og på valg

Gangavstand

10 min

20 min

30 min

Group 27

Familie

8.8

Veldig bra

Skolekvalitet

8.3

Veldig bra

Barnehagekvalitet

Aldersfordeling barn (0 - 18 år)

45.5% i barnehagealder

33.5% går på barneskole

11.6% går på ungd.skole

9.4% går på VGS e.l.

Boligstørrelse

33%

har bolig mellom 60-120 kvm

Barnefamilier

19%

er barnefamilier

Eiendomsinfo

93%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

Shape

Bomiljø

Boligtype

0.4% enebolig

1% rekkehus

97.2% blokk

1.4% annet

8.5

Veldig trygt

Opplevd trygghet

8.3

Veldig bra

Barnehagekvalitet

Boligstørrelse

33%

har bolig mellom 60-120 kvm

Barnefamilier

19%

er barnefamilier

Eiendomsinfo

93%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

Eiendomsinfo

58%

eier sin egen bolig

Økonomi

46%

har inntekt over 300.000

Dataene over er levert av Eiendomsprofil AS. Vurderingene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, innholdsleverandørene (se kilder) eller Sem & Johnsen kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene.

Kilder: Statistisk sentralbyrå (SSB), Statens kartverk, Geodata AS, Eiendomsprofil AS/Nabolag.no