Den Engelske Park

Den Engelske Park

Området Den Engelske Park er spesielt anbefalt for studenter, enslige, etablerere og godt voksne. Kvaliteten på området er vurdert til veldig bra av 30562 lokalkjente.

Vurderinger av nabolaget

8.8

Veldig trygt

Opplevd trygghet

8.5

Veldig bra

Kvalitet på skolene

8.4

Veldig bra

Kvalitet på barnehagene

Inntekt

0 - 100 000

80%

68%

57%

100 000 - 200 000

29%

35%

49%

200 000 - 400 000

56%

72%

86%

400 000 - 500 000

29%

36%

36%

500 000 - 800 000

49%

49%

42%

800 000+

45%

28%

17%

Nabolaget

Oslo og omegn

Norge

Sivilstand og utdanning

31%

Gift

59%

Høyere utdanning

Combined Shape

Nærområdet

Nabolaget rundt Den Engelske Park

FilterKlikk for å slå av og på valg

Gangavstand

10 min

20 min

30 min

Group 27

Familie

8.5

Veldig bra

Skolekvalitet

8.4

Veldig bra

Barnehagekvalitet

Aldersfordeling barn (0 - 18 år)

47.1% i barnehagealder

27.9% går på barneskole

11% går på ungd.skole

14% går på VGS e.l.

Boligstørrelse

36%

har bolig mellom 60-120 kvm

Barnefamilier

23%

er barnefamilier

Eiendomsinfo

92%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

Shape

Bomiljø

Boligtype

9.5% enebolig

8.7% rekkehus

75.4% blokk

6.4% annet

8.8

Veldig trygt

Opplevd trygghet

8.4

Veldig bra

Barnehagekvalitet

Boligstørrelse

36%

har bolig mellom 60-120 kvm

Barnefamilier

23%

er barnefamilier

Eiendomsinfo

92%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

Eiendomsinfo

66%

eier sin egen bolig

Økonomi

48%

har inntekt over 300.000

Dataene over er levert av Eiendomsprofil AS. Vurderingene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, innholdsleverandørene (se kilder) eller Sem & Johnsen kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene.

Kilder: Statistisk sentralbyrå (SSB), Statens kartverk, Geodata AS, Eiendomsprofil AS/Nabolag.no