Gimle

Gimle

Området Gimle er spesielt anbefalt for familier med barn, godt voksne, etablerere og enslige. Kvaliteten på området er vurdert til veldig bra av 1572 lokalkjente.

Vurderinger av nabolaget

8.9

Veldig trygt

Opplevd trygghet

8.6

Veldig bra

Kvalitet på barnehagene

8.5

Lite støynivå

Støynivået

Inntekt

0 - 100 000

93%

72%

61%

100 000 - 200 000

30%

32%

43%

200 000 - 400 000

52%

61%

75%

400 000 - 500 000

24%

36%

38%

500 000 - 800 000

37%

50%

45%

800 000+

43%

28%

17%

Nabolaget

Oslo og omegn

Norge

Sivilstand og utdanning

37%

Gift

58%

Høyere utdanning

Combined Shape

Nærområdet

Nabolaget rundt Gimle

FilterKlikk for å slå av og på valg

Gangavstand

10 min

20 min

30 min

Group 27

Familie

8.1

Veldig bra

Skolekvalitet

8.6

Veldig bra

Barnehagekvalitet

Boligstørrelse

21%

har bolig mellom 60-120 kvm

Barnefamilier

17%

er barnefamilier

Eiendomsinfo

75%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

Shape

Bomiljø

Boligtype

3.2% enebolig

8.8% rekkehus

84.6% blokk

3.4% annet

8.9

Veldig trygt

Opplevd trygghet

8.6

Veldig bra

Barnehagekvalitet

Boligstørrelse

21%

har bolig mellom 60-120 kvm

Barnefamilier

17%

er barnefamilier

Eiendomsinfo

75%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

Eiendomsinfo

57%

eier sin egen bolig

Økonomi

37%

har inntekt over 300.000

Dataene over er levert av Eiendomsprofil AS. Vurderingene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, innholdsleverandørene (se kilder) eller Sem & Johnsen kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene.

Kilder: Statistisk sentralbyrå (SSB), Statens kartverk, Geodata AS, Eiendomsprofil AS/Nabolag.no