Homansbyen

Homansbyen

Området Homansbyen er spesielt anbefalt for enslige, etablerere, studenter og godt voksne. Kvaliteten på området er vurdert til veldig bra av 1808 lokalkjente.

Vurderinger av nabolaget

8.2

Veldig bra

Kvalitet på skolene

8.2

Veldig trygt

Opplevd trygghet

8.0

Veldig bra

Kvalitet på barnehagene

Inntekt

0 - 100 000

82%

56%

47%

100 000 - 200 000

36%

34%

47%

200 000 - 400 000

60%

69%

81%

400 000 - 500 000

26%

31%

30%

500 000 - 800 000

30%

41%

34%

800 000+

20%

24%

15%

Nabolaget

Oslo og omegn

Norge

Sivilstand og utdanning

19%

Gift

53%

Høyere utdanning

Combined Shape

Nærområdet

Nabolaget rundt Homansbyen

FilterKlikk for å slå av og på valg

Gangavstand

10 min

20 min

30 min

Group 27

Familie

8.2

Veldig bra

Skolekvalitet

8.0

Veldig bra

Barnehagekvalitet

Aldersfordeling barn (0 - 18 år)

50.7% i barnehagealder

28.8% går på barneskole

8.2% går på ungd.skole

12.2% går på VGS e.l.

Boligstørrelse

49%

har bolig mellom 60-120 kvm

Eiendomsinfo

83%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

Eiendomsinfo

47%

eier sin egen bolig

Shape

Bomiljø

Boligtype

0.9% enebolig

6.1% rekkehus

91% blokk

2% annet

8.2

Veldig trygt

Opplevd trygghet

8.0

Veldig bra

Barnehagekvalitet

Boligstørrelse

49%

har bolig mellom 60-120 kvm

Eiendomsinfo

83%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

Eiendomsinfo

47%

eier sin egen bolig

Økonomi

39%

har inntekt over 300.000

Eiendomsinfo

83%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

Dataene over er levert av Eiendomsprofil AS. Vurderingene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, innholdsleverandørene (se kilder) eller Sem & Johnsen kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene.

Kilder: Statistisk sentralbyrå (SSB), Statens kartverk, Geodata AS, Eiendomsprofil AS/Nabolag.no