Lindern

Lindern

Området Lindern er spesielt anbefalt for familier med barn, etablerere, godt voksne og enslige. Kvaliteten på området er vurdert til veldig bra av 412 lokalkjente.

Vurderinger av nabolaget

8.6

Veldig trygt

Opplevd trygghet

8.5

Veldig bra

Kvalitet på skolene

8.3

Veldig bra

Kvalitet på barnehagene

Inntekt

0 - 100 000

100%

95%

80%

100 000 - 200 000

36%

37%

50%

200 000 - 400 000

63%

70%

88%

400 000 - 500 000

42%

46%

50%

500 000 - 800 000

79%

65%

59%

800 000+

30%

35%

23%

Nabolaget

Oslo og omegn

Norge

Sivilstand og utdanning

21%

Gift

57%

Høyere utdanning

Combined Shape

Nærområdet

Nabolaget rundt Lindern

FilterKlikk for å slå av og på valg

Gangavstand

10 min

20 min

30 min

Group 27

Familie

8.5

Veldig bra

Skolekvalitet

8.3

Veldig bra

Barnehagekvalitet

Boligstørrelse

52%

har bolig mellom 60-120 kvm

Barnefamilier

22%

er barnefamilier

Eiendomsinfo

99%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

Shape

Bomiljø

Boligtype

0.4% enebolig

98.7% blokk

0.9% annet

8.6

Veldig trygt

Opplevd trygghet

8.3

Veldig bra

Barnehagekvalitet

Boligstørrelse

52%

har bolig mellom 60-120 kvm

Barnefamilier

22%

er barnefamilier

Eiendomsinfo

99%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

Eiendomsinfo

54%

eier sin egen bolig

Økonomi

35%

har inntekt over 300.000

Dataene over er levert av Eiendomsprofil AS. Vurderingene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, innholdsleverandørene (se kilder) eller Sem & Johnsen kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene.

Kilder: Statistisk sentralbyrå (SSB), Statens kartverk, Geodata AS, Eiendomsprofil AS/Nabolag.no