Majorstuen

Majorstuen

Området Majorstuen er spesielt anbefalt for eldre, enslige, familier med barn og studenter. Kvaliteten på området er vurdert til veldig bra av 11090 lokalkjente.

Vurderinger av nabolaget

8.5

Veldig trygt

Opplevd trygghet

8.2

Veldig bra

Kvalitet på barnehagene

8.2

Veldig bra

Kvalitet på skolene

Inntekt

0 - 100 000

88%

70%

59%

100 000 - 200 000

35%

33%

46%

200 000 - 400 000

61%

67%

81%

400 000 - 500 000

30%

36%

38%

500 000 - 800 000

45%

50%

44%

800 000+

25%

28%

18%

Nabolaget

Oslo og omegn

Norge

Sivilstand og utdanning

20%

Gift

57%

Høyere utdanning

Combined Shape

Nærområdet

Nabolaget rundt Majorstuen

FilterKlikk for å slå av og på valg

Gangavstand

10 min

20 min

30 min

Group 27

Familie

8.2

Veldig bra

Skolekvalitet

8.2

Veldig bra

Barnehagekvalitet

Aldersfordeling barn (0 - 18 år)

50.9% i barnehagealder

27.7% går på barneskole

9.9% går på ungd.skole

11.5% går på VGS e.l.

Boligstørrelse

40%

har bolig mellom 60-120 kvm

Barnefamilier

17%

er barnefamilier

Eiendomsinfo

91%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

Shape

Bomiljø

Boligtype

0.1% enebolig

0.7% rekkehus

97.9% blokk

1.2% annet

8.5

Veldig trygt

Opplevd trygghet

8.2

Veldig bra

Barnehagekvalitet

Boligstørrelse

40%

har bolig mellom 60-120 kvm

Barnefamilier

17%

er barnefamilier

Eiendomsinfo

91%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

Eiendomsinfo

53%

eier sin egen bolig

Økonomi

40%

har inntekt over 300.000

Dataene over er levert av Eiendomsprofil AS. Vurderingene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, innholdsleverandørene (se kilder) eller Sem & Johnsen kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene.

Kilder: Statistisk sentralbyrå (SSB), Statens kartverk, Geodata AS, Eiendomsprofil AS/Nabolag.no