Sentrum

Sentrum

Området Sentrum er spesielt anbefalt for studenter, enslige, godt voksne og etablerere. Kvaliteten på området er vurdert til veldig bra av 2043 lokalkjente.

Vurderinger av nabolaget

8.3

Veldig trygt

Opplevd trygghet

8.0

Veldig bra

Kvalitet på barnehagene

7.4

Veldig bra

Kvalitet på skolene

Inntekt

0 - 100 000

84%

60%

51%

100 000 - 200 000

25%

32%

45%

200 000 - 400 000

45%

67%

79%

400 000 - 500 000

20%

32%

33%

500 000 - 800 000

37%

44%

37%

800 000+

50%

25%

16%

Nabolaget

Oslo og omegn

Norge

Sivilstand og utdanning

29%

Gift

52%

Høyere utdanning

Combined Shape

Nærområdet

Nabolaget rundt Sentrum

FilterKlikk for å slå av og på valg

Gangavstand

10 min

20 min

30 min

Group 27

Familie

7.4

Veldig bra

Skolekvalitet

8.0

Veldig bra

Barnehagekvalitet

Aldersfordeling barn (0 - 18 år)

47.9% i barnehagealder

26.5% går på barneskole

9.8% går på ungd.skole

15.8% går på VGS e.l.

Boligstørrelse

69%

har bolig mellom 60-120 kvm

Barnefamilier

25%

er barnefamilier

Eiendomsinfo

54%

eier sin egen bolig

Shape

Bomiljø

Boligtype

5.5% enebolig

5.4% rekkehus

82.7% blokk

6.5% annet

8.3

Veldig trygt

Opplevd trygghet

8.0

Veldig bra

Barnehagekvalitet

Boligstørrelse

69%

har bolig mellom 60-120 kvm

Barnefamilier

25%

er barnefamilier

Eiendomsinfo

54%

eier sin egen bolig

Økonomi

48%

har inntekt over 300.000

Dataene over er levert av Eiendomsprofil AS. Vurderingene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, innholdsleverandørene (se kilder) eller Sem & Johnsen kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene.

Kilder: Statistisk sentralbyrå (SSB), Statens kartverk, Geodata AS, Eiendomsprofil AS/Nabolag.no