Skillebekk

Skillebekk

Området Skillebekk er spesielt anbefalt for enslige, etablerere, godt voksne og eldre. Kvaliteten på området er vurdert til veldig bra av 4935 lokalkjente.

Vurderinger av nabolaget

8.7

Veldig trygt

Opplevd trygghet

8.3

Veldig bra

Kvalitet på skolene

8.2

Veldig bra

Kvalitet på barnehagene

Inntekt

0 - 100 000

78%

62%

53%

100 000 - 200 000

31%

34%

47%

200 000 - 400 000

55%

70%

83%

400 000 - 500 000

28%

34%

34%

500 000 - 800 000

43%

46%

39%

800 000+

37%

26%

16%

Nabolaget

Oslo og omegn

Norge

Sivilstand og utdanning

28%

Gift

57%

Høyere utdanning

Combined Shape

Nærområdet

Nabolaget rundt Skillebekk

FilterKlikk for å slå av og på valg

Gangavstand

10 min

20 min

30 min

Group 27

Familie

8.3

Veldig bra

Skolekvalitet

8.2

Veldig bra

Barnehagekvalitet

Aldersfordeling barn (0 - 18 år)

47.8% i barnehagealder

28.8% går på barneskole

10% går på ungd.skole

13.4% går på VGS e.l.

Boligstørrelse

17%

har bolig mellom 60-120 kvm

Barnefamilier

15%

er barnefamilier

Eiendomsinfo

82%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

Shape

Bomiljø

Boligtype

0.2% enebolig

0.9% rekkehus

98.3% blokk

0.6% annet

8.7

Veldig trygt

Opplevd trygghet

8.2

Veldig bra

Barnehagekvalitet

Boligstørrelse

17%

har bolig mellom 60-120 kvm

Barnefamilier

15%

er barnefamilier

Eiendomsinfo

82%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

Eiendomsinfo

62%

eier sin egen bolig

Økonomi

52%

har inntekt over 300.000

Dataene over er levert av Eiendomsprofil AS. Vurderingene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, innholdsleverandørene (se kilder) eller Sem & Johnsen kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene.

Kilder: Statistisk sentralbyrå (SSB), Statens kartverk, Geodata AS, Eiendomsprofil AS/Nabolag.no