Skøyen

Skøyen

Området Skøyen er spesielt anbefalt for eldre, enslige, etablerere og godt voksne. Kvaliteten på området er vurdert til veldig bra av 3402 lokalkjente.

Vurderinger av nabolaget

8.9

Veldig bra

Kvalitet på skolene

8.8

Veldig trygt

Opplevd trygghet

8.4

Veldig bra

Kvalitet på barnehagene

Inntekt

0 - 100 000

87%

84%

70%

100 000 - 200 000

25%

37%

50%

200 000 - 400 000

59%

72%

88%

400 000 - 500 000

34%

42%

44%

500 000 - 800 000

64%

58%

52%

800 000+

55%

32%

20%

Nabolaget

Oslo og omegn

Norge

Sivilstand og utdanning

31%

Gift

59%

Høyere utdanning

Combined Shape

Nærområdet

Nabolaget rundt Skøyen

FilterKlikk for å slå av og på valg

Gangavstand

10 min

20 min

30 min

Group 27

Familie

8.9

Veldig bra

Skolekvalitet

8.4

Veldig bra

Barnehagekvalitet

Aldersfordeling barn (0 - 18 år)

48.4% i barnehagealder

26.2% går på barneskole

10.1% går på ungd.skole

15.3% går på VGS e.l.

Boligstørrelse

72%

har bolig mellom 60-120 kvm

Barnefamilier

22%

er barnefamilier

Eiendomsinfo

95%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

Shape

Bomiljø

Boligtype

7.2% enebolig

8.4% rekkehus

77.2% blokk

7.3% annet

8.8

Veldig trygt

Opplevd trygghet

8.4

Veldig bra

Barnehagekvalitet

Boligstørrelse

72%

har bolig mellom 60-120 kvm

Barnefamilier

22%

er barnefamilier

Eiendomsinfo

95%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

Eiendomsinfo

77%

eier sin egen bolig

Økonomi

49%

har inntekt over 300.000

Dataene over er levert av Eiendomsprofil AS. Vurderingene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, innholdsleverandørene (se kilder) eller Sem & Johnsen kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene.

Kilder: Statistisk sentralbyrå (SSB), Statens kartverk, Geodata AS, Eiendomsprofil AS/Nabolag.no