St. Hanshaugen

St. Hanshaugen

Området St. Hanshaugen er spesielt anbefalt for enslige, studenter, familier med barn og etablerere. Kvaliteten på området er vurdert til veldig bra av 7181 lokalkjente.

Vurderinger av nabolaget

8.4

Veldig trygt

Opplevd trygghet

8.3

Veldig bra

Kvalitet på skolene

8.1

Veldig bra

Kvalitet på barnehagene

Inntekt

0 - 100 000

89%

72%

60%

100 000 - 200 000

33%

34%

47%

200 000 - 400 000

60%

68%

82%

400 000 - 500 000

35%

37%

38%

500 000 - 800 000

52%

51%

45%

800 000+

22%

28%

18%

Nabolaget

Oslo og omegn

Norge

Sivilstand og utdanning

17%

Gift

61%

Høyere utdanning

Combined Shape

Nærområdet

Nabolaget rundt St. Hanshaugen

FilterKlikk for å slå av og på valg

Gangavstand

10 min

20 min

30 min

Group 27

Familie

8.3

Veldig bra

Skolekvalitet

8.1

Veldig bra

Barnehagekvalitet

Aldersfordeling barn (0 - 18 år)

50.5% i barnehagealder

29.8% går på barneskole

9.7% går på ungd.skole

10% går på VGS e.l.

Boligstørrelse

39%

har bolig mellom 60-120 kvm

Barnefamilier

18%

er barnefamilier

Eiendomsinfo

92%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

Shape

Bomiljø

Boligtype

0.4% enebolig

0.9% rekkehus

97.3% blokk

1.4% annet

8.4

Veldig trygt

Opplevd trygghet

8.1

Veldig bra

Barnehagekvalitet

Boligstørrelse

39%

har bolig mellom 60-120 kvm

Barnefamilier

18%

er barnefamilier

Eiendomsinfo

92%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

Eiendomsinfo

54%

eier sin egen bolig

Økonomi

41%

har inntekt over 300.000

Dataene over er levert av Eiendomsprofil AS. Vurderingene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, innholdsleverandørene (se kilder) eller Sem & Johnsen kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene.

Kilder: Statistisk sentralbyrå (SSB), Statens kartverk, Geodata AS, Eiendomsprofil AS/Nabolag.no