Tjuvholmen

Tjuvholmen

Området Tjuvholmen er spesielt anbefalt for godt voksne, etablerere, enslige og eldre. Kvaliteten på området er vurdert til veldig bra av 965 lokalkjente.

Vurderinger av nabolaget

9.3

Veldig trygt

Opplevd trygghet

8.6

Veldig bra

Kvalitet på barnehagene

8.1

Veldig bra

Kvalitet på skolene

Inntekt

0 - 100 000

87%

72%

60%

100 000 - 200 000

22%

33%

46%

200 000 - 400 000

43%

67%

81%

400 000 - 500 000

21%

37%

38%

500 000 - 800 000

46%

51%

45%

800 000+

70%

28%

18%

Nabolaget

Oslo og omegn

Norge

Sivilstand og utdanning

36%

Gift

57%

Høyere utdanning

Combined Shape

Nærområdet

Nabolaget rundt Tjuvholmen

FilterKlikk for å slå av og på valg

Gangavstand

10 min

20 min

30 min

Group 27

Familie

8.1

Veldig bra

Skolekvalitet

8.6

Veldig bra

Barnehagekvalitet

Aldersfordeling barn (0 - 18 år)

54.2% i barnehagealder

20.3% går på barneskole

10.2% går på ungd.skole

15.3% går på VGS e.l.

Boligstørrelse

77%

har bolig mellom 60-120 kvm

Barnefamilier

25%

er barnefamilier

Eiendomsinfo

65%

eier sin egen bolig

Shape

Bomiljø

Boligtype

10.2% enebolig

10% rekkehus

69.8% blokk

10% annet

9.3

Veldig trygt

Opplevd trygghet

8.6

Veldig bra

Barnehagekvalitet

Boligstørrelse

77%

har bolig mellom 60-120 kvm

Barnefamilier

25%

er barnefamilier

Eiendomsinfo

65%

eier sin egen bolig

Økonomi

62%

har inntekt over 300.000

Dataene over er levert av Eiendomsprofil AS. Vurderingene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, innholdsleverandørene (se kilder) eller Sem & Johnsen kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene.

Kilder: Statistisk sentralbyrå (SSB), Statens kartverk, Geodata AS, Eiendomsprofil AS/Nabolag.no