Vika

Vika

Området Vika er spesielt anbefalt for familier med barn, enslige, studenter og etablerere. Kvaliteten på området er vurdert til veldig bra av 2693 lokalkjente.

Vurderinger av nabolaget

8.6

Veldig bra

Kvalitet på barnehagene

8.3

Veldig trygt

Opplevd trygghet

8.2

Veldig bra

Kvalitet på skolene

Inntekt

0 - 100 000

93%

67%

56%

100 000 - 200 000

32%

31%

43%

200 000 - 400 000

55%

62%

75%

400 000 - 500 000

26%

34%

36%

500 000 - 800 000

37%

47%

41%

800 000+

24%

26%

16%

Nabolaget

Oslo og omegn

Norge

Sivilstand og utdanning

19%

Gift

50%

Høyere utdanning

Combined Shape

Nærområdet

Nabolaget rundt Vika

FilterKlikk for å slå av og på valg

Gangavstand

10 min

20 min

30 min

Group 27

Familie

8.2

Veldig bra

Skolekvalitet

8.6

Veldig bra

Barnehagekvalitet

Aldersfordeling barn (0 - 18 år)

43.9% i barnehagealder

30.6% går på barneskole

11.4% går på ungd.skole

14.2% går på VGS e.l.

Boligstørrelse

43%

har bolig mellom 60-120 kvm

Barnefamilier

14%

er barnefamilier

Eiendomsinfo

89%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

Shape

Bomiljø

Boligtype

0.1% enebolig

0.1% rekkehus

99.1% blokk

0.6% annet

8.3

Veldig trygt

Opplevd trygghet

8.6

Veldig bra

Barnehagekvalitet

Boligstørrelse

43%

har bolig mellom 60-120 kvm

Barnefamilier

14%

er barnefamilier

Eiendomsinfo

89%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

Eiendomsinfo

48%

eier sin egen bolig

Økonomi

37%

har inntekt over 300.000

Dataene over er levert av Eiendomsprofil AS. Vurderingene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, innholdsleverandørene (se kilder) eller Sem & Johnsen kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene.

Kilder: Statistisk sentralbyrå (SSB), Statens kartverk, Geodata AS, Eiendomsprofil AS/Nabolag.no