Dragonveien 16, leil. A102

Dragonveien 16, leil. A102

Nøkkelinfo

 • Pris
  6.660.000 – 13.900.000,–
 • Bruksareal
  80m2
 • Soverom
  2
 • Boligtype
  Leilighet
 • Eierform
  Eierseksjon

Trond Larsen

Partner/Eiendomsmegler MNEF

Megler: Trond Larsen

Jørgen Kjendlie

Partner / Eiendomsmegler MNEF

Megler: Jørgen Kjendlie

Kort om prosjektet

DRAGONHØYDEN | Attraktiv 3-r m/ terrasse (33 m2) og hage (35 m2) | Antatt overt. Q4 2021

Høydepunkter

Vedrørende visning: Vi ønsker trygge visninger under koronautbruddet og ber deg derfor om å melde deg på visning. Dette gjøres enkelt ved å klikke på boksen "Meld deg på visning" i denne annonsen. Velkommen på visning.

Høyt og fritt, øverst på Billingstad ligger Dragonhøyden. Godt tilbaketrukket, på et høydedrag, bygges det 16 terrasserte leiligheter og 20 rekkehus for salg. Boligene får spennende og gjennomtenkte planløsninger og høy standard.

Terrasseleilighetene leveres med gode kvaliteter du vil ha glede av. Inne får alle leilighetene gasspeis, vannbåren gulvvarme og balansert ventilasjon. Leilighetene får store private terrasser. Mulighet for kjøp av garasjeplass under byggene, med heis opp til alle leilighetsplan.

Beliggenhet

Beliggende på den øvre delen av Billingstad. Usjenert og flott, tilbaketrukket i et meget attraktivt rolig område. Her ligger både barneskole, barnehage, nærbutikk og offentlig kommunikasjon innenfor få minutters gange, samtidig som området er svært rolig og byr på en rekke flotte turområder. Kun få min. til både Sandvika storsenter, Slependen og Holmensenteret.

Gangavstand til lekeplass/ fotballbane, basket, sandvolleyball, med bl.a. skøytebane om vinteren. "Lyn", som er lokalmiljøets sosiale samlingspunkt, sommer som vinter.

Skoler:
- Billingstad barneskole
- Torstad ungdomsskole
- Landøya ungdomsskole
- Nesbru videregående skole
- Holmen videregående skole
- Asker videregående skole

Barnehager:
- Billingstad Barnehag
- Billingstad K&F barnehage

Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, må interessenter selv undersøke dette med kommunen/bydelsadministrasjonen.

Boliger

Boligåpne nedPrisåpne nedTotalprisåpne nedBruksarealåpne nedPrimærromåpne nedSoveromåpne nedEtasjeåpne ned
A102 6.960.000,-6.977.342,-80m276m221
B102 9.280.000,-9.304.542,-116m2112m221

Mer om eiendommen

Omkostninger

Samlet dokumentavgift til staten vil for prosjektet som helhet utgjøre 2,5 % av tomteverdien. Avhengig av leilighetens størrelse vil dokumentavgiften være ca kr. 200,- pr. kvm. Gebyret for tinglysning av skjøte er f.t. kr. 525,-. Tinglysningsgebyr og attestgebyr for pantobligasjoner i forbindelse med etablering av eventuelle lån er f.t. kr. 697,- pr. obligasjon inkl. attest.

For gasspeis, tilkommer et anleggsbidrag til infrastruktur på kr. 13.900,- pr. gasspeis.

Oppstartskapital for sameiet: I tillegg til ordinære fellesutgifter innbetales à konto kr. 200,- pr. kvm BRA-S til sameiet via forretningsfører for likviditet i oppstartsfasen. Beløpet innbetales til forretningsfører i forbindelse med overtakelse.

Det tas forbehold om endring av satsene for offentlige gebyrer og avgifter i tiden frem til hjemmelsovergang finner sted.

Faste løpende kostnader

Størrelsen på fellesutgiftene er ikke fastsatt, men stipulerte fellesutgifter skal dekke sameiets ordinære driftsutgifter, hvor store kostnadene blir vil avhenge av hvor mange ytelser sameiet rekvirerer.

Erfaringsmessig vil dette beløpe seg til ca. kr. 35-45,- pr. kvm. BRA/mnd. Avsetning til vedlikehold vil da normalt ikke være inkludert.

Endelig fastsettelse av første års driftsbudsjett og fellesutgifter vedtas på sameiets konstituerende generalforsamling. Andre løpende kostander som dekkes av seksjonseier utover fellesutgiftene er:

- Kostnader ved varmeanlegg som leverer energi til romoppvarming og varmtvann. Disse vil bli fordelt til den enkelte beboer iht. forbruk ved installasjon av forbruksmålere i hver enkelt leilighet.
- Øvrig strømforbruk og nettleie.
- Kommunale gebyrer og avgifter, herunder eiendomsskatt. Disse er ikke beregnet for den enkelte boenhet, men vil bli beregnet av kommunen etter ferdistillelse.
- Abonnement for tv-pakker og internett.
- Parkeringskjeller

Endelig fastsettelse av første års driftsbudsjett og fellesutgifter vedtas på sameiets konstituerende generalforsamling.

Illustrasjon.
01Fasade

Det er ikke eiendomsskatt i Asker kommune p.t.

Øvrige kostnader som forsikring, strøm, parabol/kabel-tv, internett, alarm osv vil variere avhengig av antall familiemedlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur, egne fordelsavtaler, kanalvalg, hastighet på bredbånd etc.

Innhold

Byggebeskrivelsen/leveransebeskrivelsen skal angi hvilken teknisk standard prosjektet leveres med, samt foreløpig angi hva komplett leveranse etter kjøpekontrakten innebærer. Dersom det ikke er tatt inn spesifiserte bestemmelser i kjøpekontrakten, gjelder følgende krav:

De tekniske løsninger skal tilfredsstille plan- og bygningslovgivningen, herunder kravene i teknisk forskrift, TEK 17. Under detaljprosjektering kan det bli mindre endringer ved prosjektet.

Slike endringer gir ikke rett til prisjusteringer fra noen av partene. Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over forannevnte bestemmelser, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold. Enkelte illustrasjoner i salgsmaterialet kan vise forhold som ikke er i samsvar med standardleveransen, som møblering, fargevalg, dør- og vindusform, bygningsmessige detaljer, for eksempel fasadedetaljer, fellesarealer, materialvalg, blomsterkasser, beplantning, fargesetting etc. 3D-tegninger er kun av illustrativ art og det er leveringsbeskrivelsen som inngår i salgsoppgaven som er gjeldende. Kjøper bes gjøre seg kjent med innholdet i leveransebeskrivelsen.

Vinduenes plassering, format og mål i den enkelte leilighet kan avvike noe fra de generelle planer og fasader, som følge av blant annet den arkitektoniske utforming og/eller tekniske løsninger og avhengigheter.

Nedenfor beskrives byggenes hovedelementer med angivelse av typer og kvalitet:

LEVERANSEBESKRIVELSE

KONSTRUKSJON OG FASADE
Byggene vil bli utført med bærekonstruksjon i stål og betong. Fasadevegger vil bli utført som isolerte stenderverksvegger av tre med dampsperre, mineralullisolasjon og vindsperre utvendig kledd med teglforblending og innslag av trekledning.

01Fasade_11

Vindu og balkongdør mot terrasse blir levert med ferdig installert markiser.

GULV
1 stavs eikeparkett, Tarkett Shade, eik cream white, robust plank i bredde 162 mm, tilnærmet "kvistfri" 1. sortering. Selger kan eventuelt levere tilsvarende kvalitet fra annen leverandør. Man kan alternativt velge parkett i mattlakert hvit, hvitlasert oljet eller natur mattlakkert i stue/kjøkken, soverom, hall/entré og bod. Disse alternativene kan velges av kjøper uten priskonsekvens. Rettkant eikelist, 15x50 mm i lakkert utførelse tilpasses parkettvalget mht. farge. Mot tillegg i pris (tilvalg) kan et utvalg av andre parkettyper og gulvlistprofiler velges.

Det leveres gulvfliser på bad og vaskerom av typen Grespor Minos 30x30, eller tilsvarende. Det kan velges fritt mellom Grespor Minos 30x30 i fargene Ash, Night, Vulcanic eller Day.

01Fasade_13
01Fasade_14

Det leveres fliser nedfelt i dusjsonen i tilsvarende kvalitet og farge i dimensjon 5x5. Der det er opplegg for vaskemaskin i bod/vaskerom, leveres flis på gulv med sokkelflis. Boder uten mulighet for vaskemaskin leveres parkett som standard. Selger kan uten varsel velge å tilby fliser i tilsvarende kvalitet og lignende farger fra annen leverandør, som tilvalg uten priskonsekvens for kjøper. Det kan velges samme flistype i gang og bod i stedet for parkett, som tillvalg uten priskonsekvens for kjøper.

Sementbasert fuge på gulv i farge tilpasset flisvalg. Standard leggemåte er rettlagt. Andre leggemåter vil kunne bestilles som tilvalg. Leiligheter som har eget vaskerom får levert sokkelflis av samme flistype som gulvet.

Andre flistyper er tilgjengelig som tilvalg.

VEGGER
Vegger utføres som sparklet og malt betong og/eller malte gipsvegger.

Veggene males i fargen 1624 Letthet. Det kan velges mellom 7 andre utvalgte farger uten pristillegg, begrenset til en farge pr rom.

Veggene oppfyller forskriftskrav med hensyn til lydreduksjon og brannspredning. Vegger i baderom og wc-rom er isolerte. Innvendige vegger mellom leilighetene og mot korridorer er isolerte mht. lyd- og brann iht. gjeldende krav. Keramiske veggfliser på bad, levers av typen Cerev Cipreste 19,7x39,7 hvit, valgfritt i matt eller blank, eller til-svarende på baderom. Sementbasert fuge i farge tilpasset flisvalg. Standard settemåte er rettsatt liggende format. Samme flis som på gulv, Grespor Minos 30x30 i fargene Ash, Night, Vulcanic eller Day, kan velges som veggflis, mot tillegg i pris. Andre flistyper og settemåter vil kunne bestilles som tilvalg. WC-rom og vaskerom har malte vegger.

HIMLING

01Fasade_2
01Fasade_3
01Fasade_4

Innvendig tak leveres i nedsenket heldekkende sparklet og malt gipshimling i stue/kjøkken, soverom og evt. andre oppholdsrom, uten synlige V-fuger. Det kan forekomme ekstra nedforinger/innkassinger av tekniske årsaker/installasjoner. Typisk eksempel er innkassing/nedhimling av føringsvei for ventilasjonskanaler og sprinkelrør langs takenes sider og delflater. Mellom kjøkkenoverskap og tak leveres Sigdal takforing.

I bad, WC rom, vaskerom, gang/entré og bod leveres nedsenket heldekkende sparklet og malt gipshimling med netto takhøyde ca. 2,30 m. Alle leiligheter leveres med LED downlights i nedforet gipshimling på bad, WC rom og hall/entrè. Det leveres minimum 3 stk. downlights i hall/entrè og bad. Det leveres minimum 2 stk. downlights i WC rom. Overgang tak/vegg leveres listløse, fuget og malt. Takets hvitfarge males ca. 2 cm ned på vegg.

Himlingshøyden i stue/kjøkken, soverom og evt. andre oppholdsrom er ca. 2,60 m. Det kan i disse rom velges innfelte downlights i nedforet gipshimling som tilvalg, mot tillegg i pris. Dette reduserer himlinghøyden til ca. 2,4 - 2,5 m avhengig av sprinkelsystem og byggehøyde på type downlights og lignende som eventuelt velges som tilvalg

ENTRÉDØRER/TERRASSEDØRER
Entrédørene til leilighetene leveres i fabrikkmalt utførelse iht. arkitektens fargevalg med samme farge på begge sider, med dørkikkert og FG-godkjent sikkerhetslås og i henhold til gjeldende teknisk forskrift mht. lyd og brann. Det leveres heve-/skyvedør med glass til balkong/terrasse med fabrikkmalt karm/ramme av tre med utvendig lakkert aluminiumsbekledning. Enkelte leiligheter leveres med slagdør av tre med glass og utvendig lakkert aluminiumsbekledning ti balkong/terrasse.

01Fasade_5
01Fasade_6

Det fremgår av salgstegningene hvilke leiligheter dette gjelder.

VINDUER OG INNVENDIGE DØRER
Vinduer leveres som fabrikkmalte hvite trevinduer med utvendig lakkert aluminiumsbeslag. Det leveres energiglass iht. TEK 17. Vindussmyg leveres sparklet og malt i veggfargen.

Innvendige dører leveres med 1 speil kompaktdør, Sweedor Unique 01L, fabrikkmalt hvit NCS S 0502-Y, farge Bomull. Vitrinedør mellom gang og stue/kjøkken type Sweedoor Unique GW01L, med hvite karmer og dørhåndtak i børstet eller blank stålutførelse. Innerdørvridere leveres av type Habo A13162-16mm, rustfritt stål. Dørene leveres med flat terskel med luftespalte for ventilasjon. Hvitmalte listverk og utforing rundt innvendige dører. Listverk og utforinger leveres fabrikkmalt hvit NCS S 0502-Y, farge Bomull, med synlig stift.

Det er minimum 1 åpningsbart vindu og/eller balkong/terrassedør pr. oppholdsrom. På grunn av byggets arkitektur og utforming må deler av vindusvasken påregnes som rutinemessig fellesvask for sameiet håndtert fra utsiden med egnet utstyr for tilkomst

KJØKKEN
Kjøkkeninnredning leveres av Sigdal i type Horisont eller Herregaard i hvit som standard. Benkeplate i hvitlasert eik eller sort laminat, uten tillegg i pris.

Sigdal Horisont har slette fronter og innfreste grep som markerer denne oppgraderte modellens linjerene design. Sigdal Herregaard har klassiske profilerte fronter. Begge kjøkken kan leveres i flere Palett farger som tilvalg, mot tillegg i prisen. Det kan velges blant en rekke farger og mønstre for laminat benkeplate innenfor standardleveransen, uten pristillegg.

I leveransen inngår:
- Benkelengde og plassering iht. plantegning.
- Plassering og hvitevarer iht. plantegning, ferdig tilkoblet.
- 2 underskap som skuffeseksjon. (kan fravikes i mindre leiligheter).
- Takhøye overskap med høyde ca. 228 cm fra gulv, iht. plantegning. Oppforing til tak/avslutningslist. Sigdal takforing med høyde ca. 32 cm mellom kjøkken overskap og tak.
- Ved valg av Herregaardskjøkken leveres 2 overskap med glassdør. Det henvises til egne kjøkkentegninger.
- Høyskap og benkeskap forberedt for integrerte hvitevarer, med fronter.
- Integrerte hvitevarer fra Siemens, ferdig montert: Induksjon platetopp, stekeovn i høyskap helintegrert oppvaskmaskin og kjøl/frys kombiskap. Pyrolyseovn kan velges som tilvalg, mot tillegg i pris.
- Oppvaskbenk leveres med underlimt stålvask
- Kjøkkenbatteri type Grohe Eurosmart Cosmopolitian, høy tut.
- Innfelte LED spotter i overskap, leveres av Sigdal og ID led downlight børstet stål (med dimmer
- Til Sigdal Horisont leveres ventilator av type Slimline Røros 602-12 Safe, med intergrert komfyrvakt SE1000, med potenisialfritt signal, under overskap over platetopp levert og montert av ventilasjonsentreprenør.
- Til Sigdal Herregaard leveres ventilator type Røros Symfoni med integrert komfyrvakt SE1000. Røros Symfoni har LED lys og tilpasses ventilasjonssystemet
- Kjøkkenhette leveres med lys, timerfunksjon, spjeld og potenisalfritt signal.

Det utarbeides egne kjøkkentegninger for den enkelte leilighet.

Det er ikke anledning til å flytte på elektriske installasjoner eller avløp og vanntilførsel.

Som tilvalg kan det velges blant Sigdal sine andre kjøkkenmodeller så langt det passer leilighetens planløsning og romhøyde. Som tilvalg kan det leveres Miele hvitevarer innenfor samme målbegrensninger. Det vil bli utarbeidet egne pristilbud på slike tilvalg. Som tilvalg kan det også velges andre kjøkkenbatterier.

GARDEROBE
Det leveres 1 meter Sigdal eller tilsvarende garderobeskap pr. sengeplass, type glatt hvit med høyde i underkant ca. 2,07 m. Der salgstegningene viser mer skap enn nevnt over, er dette kun å regne som en illustrasjon av skappotensiale i leilighet. Skyvedørsgarderober kan bestilles som tilvalg hos Sigdal, mot tillegg i pris.

BAD
Bad inneholder dusj, wc, baderomsinnredning med servant og speilskap med lys og stikk samt opplegg for vaskemaskin og kondenstørketrommel.

Som standard baderomsinnredning leveres Foss Bad Variant Hvit Matt, 2 skuffer med integrert grep. Et utvalg andre typer av Variant-serien leveres som tilvalg, uten priskonsekvens.

Baderomsinnredningen leveres med brede skuffer og heldekkende servant i bredde 60, 80, 90 eller 120 cm. Bredde på baderomsinnredningen fremkommer av endelig plantegning av leiligheten og hensyntar krav til tilgjengelighet og plassbehov til dusj, toalett, vaskemaskin og kondenstørketrommel. Ett-greps servantbatteri type Grohe Eurosmart Cosmopolitian eller tilsvarende.

Speilskap med underlys og lystopp, leveres over baderomsmøbel i samme bredde som servantskap med 2 skuffer. Det leveres integrert stikkontakt i speilskapet.

Vegghengt toalett innbygget med skjult cisterne av typen Geberit Duofix Sigma Cisterne. Toalettskål type Villeroy & Boch ONOVO med ONOVO kompakt slimline sete, med soft lock toalett lokk. Gerberit betjeningsplate Sigma01 Krom.

Dusjhjørne 90 x 90 cm med innfellbare hengslede dører type Alterna Picto eller tilsvarende, nedsenket sone. Dusjgarnityr med blandebatteri type Grohe New Tempesta Cosmopolitian, eller tilsvarende.

I wc-rom leveres vegghengt toalett av samme type som på bad. I wc-rom leveres også vask med skap og samme blandebatteri som på bad. Speil på vegg over vask, stikkontakt og el.uttak for lys.
Som tilvalg er det mulig å velge blant andre toalettskåler, dusjvegger, dusjbatterier/-garnityr, servantbatterier og servantmøbler

KJØPERS ENDRINGER OG TILVALG
Innenfor gitte rammer og tidsfrister vil det være mulig å gjøre enkelte individuelle tilpasninger. Mulighet for tilvalg og endringer kan medføre tillegg i pris. Selger/totalentreprenør vil i god tid før innredningsarbeidene starter utarbeide en tilvalgsmeny hvor priser og frister for beslutning og bestilling vil fremkomme samt eventuell betydning for overtakelsestidspunktet. Etter at byggingen har startet, tas det forbehold om at enkelte endringer ikke kan gjennomføres da innkjøpene og byggingen kan ha kommet for langt. Det kan ikke gjøres endringer på byggenes tak, fasade, vinduer, utvendige dører, balkonger, terrasser og fellesarealer inne og ute. Det kan ikke bestilles innredning som medfører endringer av faste tekniske installasjoner som ventilasjon, sprinkler, elektro, vann og avløp. Det kan ikke benyttes andre leverandører eller utførende ved kjøp av tilleggstjenester/endringer enn de utbygger og totalentreprenør har valgt for prosjektet. Kjøper vil bli kontaktet for tilvalgsmeny på et senere tidspunkt, etter at kjøpekontrakt er inngått.

Dersom kjøper ønsker å få utført endringer og/eller tilleggsarbeider, skal dette bestilles skriftlig av selger eller den selger måtte oppnevne. Selger er ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som endrer vederlaget med 15 % eller mer. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger og som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringen eller tilleggsarbeidet.

Alle tilleggsbestillinger/endringer skal faktureres av Selger eller den Selger måtte oppnevne. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jfr. bustadoppføringslovas §44. Selger har ikke rett eller plikt til å utføre endringer/ tilleggsbestillinger (tilvalg) som medfører konse- kvenser for øvrige kjøpere.

Endringer og tilvalg må bestilles skriftlig innen de frister Selger eller den Selger måtte oppnevne av hensyn til prosjektets fremdrift setter. Endringer og tilvalg faktureres ihht entreprenørens bestemmelser

TILVALG VED KJØPETILBUD
Selger vil forberede noen enkle tilvalg som kan velges av kjøper ved inngåelse av kjøpetilbud. Disse tilvalgene vil skje til fast pris uten ytterligere påslag til leverandøren. Selger tar forbehold om at prisene på disse tilvalg vil kunne bli høyere dersom disse tilvalgene etterbestilles eller ikke fremkommer av kjøpetilbudet. Se skjema for kjøpetilbud for nærmere opplysninger.

Ferdigstillelse

Antatt ferdigstillelse/innflytting vil være 4. kvartal 2021. Dette under forutsetning av byggestart før 1. oktober 2019. Byggestart er avhengig av at tilstrekkelig antall rekkehus er forhåndsolgt. Videre er byggestart avhengig av at nødvendig offentlig godkjennelse vil bli gitt. Byggestart defineres her som oppstart grunnarbeider for boligene.

Når selger har opphevet forbeholdene stilt i avtalen skal selger fastsette en overtakelsesperiode som ikke skal være lenger enn 3 måneder. Selger skal skriftlig varsle kjøper om når overtakelsesperioden begynner og slutter. Senest 10 uker før ferdigstillelse av boligen skal selger gi kjøper skriftlig melding om endelig overtakelsedato. Den endelige datoen er bindende og dagmulktsutløsende, og skal ligge innenfor overtakelsesperioden.

Det beregnes dagmulkt fra dette overtagelsestidspunktet.

Dersom oppstart endres, forskyves planlagt overtakelsestidspunkt tilsvarende, uten at dette utløser noe krav på dagmulkt, se forøvrig bestemmelsene i Bustadoppføringslova §18. Selgeren har rett til tilleggsfrist dersom kjøper krever endringer eller tilleggsarbeider som påvirker byggetiden, eller dersom vilkårene nevnt i Bustadoppføringslova §11 er oppfylt.

Det gjøres oppmerksom på at det etter oppgjørs- og overtakelsedato fortsatt kan foregå byggearbeider på eiendommen, herunder arbeider med ferdigstillelse av de øvrige boligene, fellesarealer, tekniske installasjoner og utomhusarbeider. Kjøper aksepterer at det vil være støy fra byggearbeider, behov for anleggstrafikk og anleggsinstallasjoner for å ferdigstille prosjektet. Utbygger må følgelig forbeholde seg retten til å ha stående maskiner og utstyr på deler av tomten, sammen med visnings- og byggeplasskilt frem til siste bolig er ferdigstilt.

Kjøper kan ikke nekte å overta boligen selv om fradeling, seksjonering, eller tinglysing av hjemmelsovergang ikke er gjennomført på overtakelsesdagen. Kjøpesummen vil i slike tilfeller bli stående på meglers klientkonto inntil kjøper er sikret hjemmel.

Hver kjøper vil ved overtagelse få tildelt en FDV-dokumentasjon som viser hvilke materialer, produkter og fargevalg som er benyttet i leiligheten i tillegg til adresselister med oversikt over kontaktpersoner/firma som er ansvarlig for de forskjellige arbeider og vedlikehold. FDV-dokumentasjon kan leveres som web basert løsning eller annen databasert løsning.

Tomt

Eiendommen ligger til Dragonveien 16 i Asker kommune. Eiendommen ligger på gnr. 38, bnr. 19. Tomten har et samlet areal på ca. 25.200 kvm. Endelige grenser og tomtestørrelse vil fremkomme etter kommunal oppmåling, fradeling og eventuell sammenslåing. For sameiet vil tomten bli et fellesareal, med unntak av deler som eventuelt vil tillegges den enkelte seksjon, organiseres som et realsameie eller anleggseiendom.

Parkering

Felles bilgarasje i parkeringsetasje under leilighetsbygget kan kjøpes for kr. 300.000,- pr. plass. Ladepunkt for elbil i et eget ladesystem tilbys som tilvalg for kr. 33.000,- pr. parkeringsplass. Selger forbeholder seg retten til å fordele parkeringsplassene. Det gjøres særskilt oppmerksom på at det ved organisering av parkeringsanlegg kan, på grunn av organisasjonsform og/eller byggeløsning, gis rett for styret eller sameiermøte til å kunne omfordele plasser dersom dette er nødvendig pga. funksjonshemning eller andre særlige grunner. Selger vil avvike fra gjeldende reguleringsbestemmelse når det gjelder fordeling av p-plasser.

Dekke av betong eller asfalt i kjørebanen i garasjen. Vegger og tak av plasstøpt eller prefabrikert betong støvbundet hvit. Netto høyde minimum 2,10 m.

Det leveres 1 stk. portåpner pr. garasjeplass for automatisk åpning av garasjeport.

Det vil bli avsatt areal til sykkelparkering i parkeringskjelleren.

Oppvarming

Energibehovet til oppvarming av varmt tappevann og romoppvarming dekkes ved etablering av en lokal energikilde som tilfredsstiller forskriftskrav til energileveranse fra fornybar energikilde. Romoppvarming dekkes ved termostatstyrt vannbåren gulvvarme i stue/kjøkken, gang/entré og soverom. Elektriske varmekabler på baderom. Termostat for hvert rom.

Det leveres gasspeis av type Vision Line Superior 55 L. Peisen leveres med innramming børstet stål som standard. Det kan velges mellom andre alternative omramminger etter nærmere avtale, uten pristillegg.

Om ikke mange år, vil det kreves at all boligoppvarming i Norge skal skje uten bruk av fossilt brennstoff. Derfor er alle gasspeiser i prosjektet forberedt for å benytte biopropan, en miljøvennlig gasstype som er laget av biologisk materiale. De nye gasspeisene vil også kunne regulere flammehøyde og har et nytt tiltalende design.

Sameiet

Prosjektet omfatter 16 terrasseleiligheter, med felles parkeringskjeller og utearealer. På tomten vil det også bli oppført 20 rekkehus (egen salgsoppgave og prospekt for rekkehus).

Kjøper blir som eier av boligen medlem i et eierseksjonssameie. Kjøper vil få enerett til bruk av sin bolig samt eventuelle tilleggsdeler. Som medlem av eierseksjonssameie og i tråd med vedtektene vil kjøper ha rettigheter og forpliktelser. I forbindelse med gjennomføring av seksjonering vil selger utarbeide vedtekter for sameiet iht. lov om eierseksjoner, krav fra kommunen, samt nærværende salgsoppgave. Sameiet vil ivareta forvaltning av fellesarealer og felles installasjoner innenfor eiendommen.

Leilighetene i prosjektet kan alternativt bli inndelt i et eller flere boligsameier slik utbygger finner det hensiktsmessig. Sameiene vil i tilfelle ha delt eierskap gjennom realsameiet til felles leke- og uteoppholdsareal samt andre fellesarealer.

Seksjonsnummer og eierbrøk bestemmes ved seksjonering. Endelig seksjonsnummer og adresse vil bli opplyst før overtagelse.

Utbygger forbeholder seg retten til å tildele og organisere parkering, boder, utearealer, terrasser og andre rettigheter på den måte som anses hensiktsmessig, f.eks. som realsameie/del av sameiets fellesareal, som bruksretter eller tilleggsdel til seksjonene eller som en særskilt seksjon eller anleggseiendom.

Merk at eierseksjonsloven ikke gir anledning til at mer enn to boligseksjoner kan eies av en og samme fysiske/juridiske person.

Betalingsbetingelser

Etter kontraktsignering skal det innbetales 10% av kjøpesum, med 14 dagers frist for betaling, så snart garanti iht. Bustadoppføringsloven § 12 er stilt på vegne av selger. Kjøper vil få tilsendt egne varsler om innbetaling av 10% av kjøpesum og restoppgjør. Innbetaling må være fri egenkapital.

Resterende del av kjøpesum, tilleggsarbeider og omkostninger skal innbetales innen overtakelse.

Megler besitter kjøpers delinnbetalinger frem til overskjøting, og kan ikke før overskjøting av boligen foreta utbetaling til selger, med mindre selger stiller nødvendig bankgaranti iht. Bustadoppføringslover § 47.

GARANTIER
Selgeren skal stille garanti eller tilsvarende fra finansinstitusjon for rett oppfyllelse av kontrakten iht. Bustadsoppføringsloven § 12. Entreprenør skal stille garanti før byggearbeidet igangsettes.

For perioden frem til overtagelse skal garantien være på minst 3% av vederlaget. fra overtakelse og frem til 5 år etter overtakelse skal garantien dekke en sum som svarer til 5% av vederlaget.

Dersom selger stiller § 47 garanti, vil deloppgjør utbetales til selger/byggelånsbank og godskriving av renter opphører.

Garantiene stilles direkte til kjøper med kopi til megler.

AVBESTILLING/VIDERESALG
Kjøper kan avbestille boligen inntil overtakelse har funnet sted. Ved avbestilling kommer reglene i Bustadoppføringslova kapittel VI til anvendelse. Lovens utgangspunkt er at utbygger skal holdes skadesløs ved avbestilling. Det vil si at den som avbestiller må dekke alle tap som måtte oppstå på selgers hånd. Selger kan alternativt velge å fremsette et tilbud om et fast avbestillingsgebyr som, om det aksepteres av kjøper, vil utgjøre grunnlaget for et endelig oppgjør mellom partene. Størrelsen på avbestillingsgebyret vil i tilfelle bli beregnet i det enkelte tilfelle.

Salg av kontraktsposisjoner er kun tillatt etter godkjenning fra selger. Selger kan uten nærmere begrunnelse nekte slik godkjenning og overskjøte eiendommen til opprinnelig kjøper. Om slikt samtykke gis, vil selger normalt kreve at opprinnelig kjøper er solidarisk ansvarlig inntil ny kjøper har gjort opp kjøpesummen i sin helhet i forbindelse med endelig overtakelse/ferdigstillelse av boligen. Selger vil fastsette et transportgebyr i de tilfeller hvor samtykke gis. Transportgebyr vil normalt utgjøre kr 100 000,- for dette prosjektet. Utbygger står fritt til å fastsette dette i det enkelte tilfellet. Salg av kontraktsposisjon vil normalt uansett ikke skje tett opp mot ferdigstillelse.

Utbyggers forbehold

Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av kontrakten:

- 12 rekkehus og 10 leiligheter i prosjektet er solgt, selger kan beslutte å igangsette prosjektet med lavere forhåndssalg
- kommunen gir ramme- og igangsettelsestillatelse og disse ikke blir påklaget
- byggelån er innvilget og åpnet
- at det er inngått tilfredsstillende avtale med entreprenør
- endelig beslutning om igangsetting i utbyggers styre

De ovenfor nevnte forbehold gjelder for en periode på inntil 9 måneder fra annonsert salgsstart, og selgers frist for å gjøre forbehold gjeldende er 20.02.2020 . Dersom selger ikke har sendt skriftlig melding til kjøper om at forbehold gjøres gjeldende innen fristen, er selger endelig juridisk bundet av kontrakten. Meldingen må angi hvilket forbehold som gjøres gjeldende, og må være kommet frem til kjøper innen den angitte frist per e-post eller rekommandert brev.

Dersom selger gjør forbehold gjeldende, gjelder følgende:
- Kjøpekontrakt bortfaller, med den virkning at ingen av partene kan gjøre krav gjeldende mot den annen part på grunnlag av kontraktens bestemmelser
- Ethvert beløp som kjøper har innbetalt skal, inkludert opptjente renter, uten ugrunnet opphold tilbakeføres til kjøper

Ved overtagelse må det påregnes at det gjenstår mindre utvendige eller innvendige arbeider på eiendommens fellesarealer. Selger tar forbehold om å foreta endringer/omregulering av omkringliggende bebyggelse, eventuell regulering av enkeltseksjoner til næringsvirksomhet og endringer av utomhusarealer i forhold til det som er presentert for kjøper.

Det tas dermed generelt forbehold om myndighetenes saksbehandlingstid, herunder eventuelle prosessuelle steg som måtte forstyrre fremdriften, finansielle forutsetninger og leveranseavtaler. Disse forbeholdene vil også kunne føre til eventuell justering i fremdriften for overtagelse/innflytting, hjemmelsoverføring.

Det kan forekomme avvik mellom leveransebeskrivelse og plantegninger. I slike tilfeller er det alltid leveransebeskrivelse som er retningsgivende. Dersom det er avvik mellom prospekt/internettside og leveransebeskrivelse, er det den endelige leveransebeskrivelsen i kontrakten som gjelder. Denne vil basere seg på opplysningene gitt i salgsoppgaven. Omfanget av leveransen er begrenset til denne.

Alle opplysninger i leveransebeskrivelsen er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, forutsatt at det ikke reduserer den generelle standard vesentlig. Kjøper aksepterer uten prisjustering at utbygger har rett til å foreta slike endringer. Eksempler på slike endringer kan være innkassing av teknisk anlegg, mindre endring av boligens areal eller liknende. Selger tar forbehold om endringer pålagt av offentlige myndigheter som kan få betydning for prosjektets gjennomføring.

Selger forbeholder seg retten til å organisere parkering utenfor boligeierens fradelte tomt, og eventuelle andre rettigheter på den måten som anses mest hensiktsmessig. Dette kan være som en del av sameiets fellesareal med dertil tilhørende bruksretter regulert i vedtekter, seksjonert som tilleggsareal til den enkelte seksjon eller som særskilt eiendom med ideelle eierandeler, tinglyste bruksretter eller bruksretter fastsatt i vedtekter.

Selger forbeholder seg retten til å endre antall boligenheter og sammensetningen av usolgte enheter dersom det vurderes som hensiktsmessig.

Utomhusplanen i prospektet er av en slik karakter at det ikke kan ansees som et kart, men en illustrasjonsskisse fra landskapsarkitekt. Utomhusplanen er utarbeidet for å illustrere tomtens planlagte opparbeidelse.

Selger står fritt til å endre rekkehusnummer i prosjekteringsprosessen/Selger står fritt til å endre leilighetsnummer i prosjekt-eringsprosessen og det tas forbehold om eventuel endring av antall eierseksjoner i bygningene.

Selger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste et hvert bud/kjøpetilbud på fritt grunnlag. Selger kan velge å tildele boligene uten å begrunne tildelingen og uten forutgående varsel til andre som har lagt inn bud på samme bolig.

Selger tar forbehold om å foreta justeringer i kontrakten som følge av offentlige krav m.m.

Videre har selger anledning til å avvise bud fra interessenter som måtte motsette seg å anvende eller kreve endringer i standard kjøpekontrakt. Det forutsettes at skjøtet tinglyses i kjøpers navn, hvis interessent mot formodning ikke ønsker tinglysning av skjøte, må det tas forbehold om dette i midlertidig kjøpsavtale/bud.

Ved eventuell endring i eierskap/navneendring fra kjøpers side etter bud/aksept vil det påløpe et administrasjonsgebyr som innbetales til meglers klientkonto. Eventuell endring krever utbyggers samtykke. Se ellers bestemmelsene knyttet til salg av kontraktsposisjon.

Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av dem som inngir bud.

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. er megler pliktig til å gjennomføre kundekontroll av oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Det samme gjelder for medkontrahenten til oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet.

Dersom nevnte parter ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon eller megler har mistanke om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller forhold som rammes av straffeloven §147 a, 147 b eller 147c kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne medføre for oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet eller deres medkontrahent.

Selger forbeholder seg retten til å transportere sine rettigheter og forpliktelser underveis i prosjektet.

Det tas forbehold om trykkfeil i salgsoppgave og prospektet forøvrig. Prospektet inneholder flere perspektiver, utsiktsbilder og datagenererte bilder, som kan avvike fra endelig oppførelse med hensyn til arkitektur, tekniske løsninger, byggenes plassering på tomten og utsiktsforhold. Alle illustrasjoner må dermed betraktes som omtrentlige og skissepregede. Ved avvik mellom prospekt og salgsoppgave, er det salgsoppgaven som er gjeldende.

Byggebeskrivelsen/leveransebeskrivelsen skal angi hvilken teknisk standard prosjektet leveres med, samt foreløpig angi hva komplett leveranse etter kjøpekontrakten innebærer. Dersom det ikke er tatt inn spesifiserte bestemmelser i kjøpekontrakten, gjelder følgende krav:

De tekniske løsninger skal tilfredsstille plan- og bygningslovgivningen, herunder kravene i teknisk forskrift. Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer i materialvalg og konstruksjonsløsninger, samt foreta tilpasninger som er nødvendig etter hvert som tiltaket detaljprosjekteres uten forhåndsvarsel til kjøperne. Endringene skal ikke redusere byggets eller boligens kvalitet eller vesentlig endre innholdet i prosjektet som sådan. Slike endringer gir ikke rett til prisjusteringer fra noen av partene. Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over forannevnte bestemmelser, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.

Seksjonering kan ta tid som følge av lang saksbehandlingstid i kommunen. Eierforholdet reguleres av eierseksjonsloven av 23.05.97 nr. 12. Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig.

Boligen leveres i byggerengjort stand.

Andel fellesgjeld

Ingen fellesgjeld

Meglere

Portrettbilde av Jørgen Kjendlie

Jørgen Kjendlie

Partner / Eiendomsmegler MNEF

Kontakt Jørgen på e-post
jk@sem-johnsen.no

Kontakt Jørgen på telefon
95 18 45 04

Kjendlie startet sin meglerkarriere i 2006 og har sitt hovednedslagsfelt i Oslo og Bærum. Utdannet eiendomsmegler fra Handelshøyskolen BI. Konkurranseelementet, forhandling og salg var avgjørende for at han valgte yrket som megler. Etter 11 år i bransjen har Kjendlie bistått i mer enn 2000 boligsalg innen bruktbolig- og prosjektsalg.

Les mer