H31

H31

Nøkkelinfo

 • Pris
  21.000.000 – 25.000.000,–
 • Bruksareal
  285.5m2
 • Soverom
  4
 • Boligtype
  Enebolig
 • Eierform
  Eierseksjon

Jan Fredrik Bonde

Partner / Eiendomsmegler MNEF

Megler: Jan Fredrik Bonde

Henning Huse

Partner / Eiendomsmegler MNEF

Megler: Henning Huse

Kort om prosjektet

HEGGELI - 2 SOLGT - Moderne prosjekterte boliger med god planløsning og attraktiv beliggenhet. Solrikt og skjermet.

Høydepunkter

- Nytt boligprosjekt på Heggeli
- En frittstående enebolig
- To kjedede eneboliger
- Parkering for to biler i garasje med bilheis
- 4 bad og 4 soverom
- Gode planløsninger
- Skjermet kjøkken med åpen løsning mot spisestue
- Kjøkkeninnredning fra Sigdal (Herregård) med granitt plate
- Flislagte baderom med 60x60 cm eller 45x90 cm fliser
- Rikelig med lagringsplass
- Gode solforhold
- Markterrasse og balkong
- Bruksvennlig hage med adkomst fra terrasse
- Balansert ventilasjon med varmegjenvinning

FORVENTET FERDIGSTILLELSE 3. KVARTAL 2020.

Kort om Heggeliveien 31

Heggeliveien 31 er et nytt prosjekt med tre enheter i form av en frittstående enebolig og to kjedede eneboliger på populære Heggeli i Oslo. Boligene vil få store vindusflater og gode planløsninger med 4 soverom og gode materialvalg. Boligene fremstår som attraktive med gode lys- og solforhold. De vil få en romslig og god hovedetasje med stor stue i tilknytning til kjøkken med spisestue. Det leveres kjøkkeninnredning fra Sigdal av typen Herregård Hovedetasjen bringer deg ut til terrasse med videre adkomst til hagen. Med 4 baderom totalt, ett med badekar, gjør dette boligen til en attraktiv familiebolig som har alt.

Boligene har en meget attraktiv beliggenhet i et veletablert og meget populært boligområde. Det er lagt stor vekt på arealeffektive og funksjonelle planløsninger. Området har nærhet til skoler i alle trinn, samt barnehager, offentlig kommunikasjon, kjøpesenter, ballbaner, idrettsanlegg og et rikt servicetilbud i Oslo sentrum.

Attraktivt, sentralt og barnevennlig beliggende i populært område mellom Skøyen og Smestad. Kort vei til offentlig kommunikasjon med T-bane og buss, barnehager, skoler og øvrig servicetilbud. Gode tur- og rekreasjonsmuligheter i nærmiljøet med blant annet Frognerparken, idrettshall, fotballbaner, tennisanlegg og Frognerbadet. For øvrig også kort vei til marka, Holmenkollen og Bygdøy. Gangavstand til Majorstuen.

Boliger

Boligåpne nedPrisåpne nedTotalprisåpne nedBruksarealåpne nedSoveromåpne ned
3 25.000.000,-25.226.342,-285.5m24

Mer om eiendommen

Innhold

Hus A
Underetasje: 4 boder, bad, vaskerom og gang.
1. etasje: Entré, hall, bad og stue i åpen løsning med spisestue og kjøkken.
2. etasje: Gang, 2 baderom, 4 soverom, kontor og garderobe.
Loft: Loft med plass til lagring.

Utgang til markterrasse og hage fra 1. etasje. Balkong med utgang fra hovedsoverom/garderobe.

Hus B
Underetasje: 4 boder, bad, vaskerom og gang.
1. etasje: Entré, hall, bad og stue i åpen løsning med spisestue og kjøkken.
2. etasje: Gang, 2 baderom, 4 soverom, kontor og garderobe.
Loft: Loft med plass til lagring.

Utgang til markterrasse og hage fra 1. etasje. Balkong med utgang fra hovedsoverom/garderobe.

Hus C
Underetasje: 4 boder, bad, vaskerom og gang.
1. etasje: Entré, hall, bad og stue i åpen løsning med spisestue og kjøkken.
2. etasje: Gang, 2 baderom, 4 soverom, kontor og garderobe.
Loft: Loft med plass til lagring.

Utgang til markterrasse og hage fra 1. etasje. Balkong med utgang fra hovedsoverom/garderobe.

Standard

Kjøkkeninnredning leveres fra Sigdal av typen Herregård med granitt Nero Impala plate. Det er utarbeidet en egen kjøkkentegning.

På baderom leveres det plasbygget servantskap i samme utførelse som garderober med granitt plater som på kjøkken. Fortrinnsvis armaturer fra Hans Grohe, regndusj på bad og frittstående baderkar om hensiktsmessig. Det leveres 60x60 cm fliser gulv og vegger i baderom. Nedsenket dusjnisje med innfellbare glassvegger i dusj. Flislagte gulv i hall, wc, og flis med oppkant på vaskerom leveres i samme utførelse.

Innvendige gulv leveres med 1-stavs parkett og fliser. Det leveres varmekabler i gulv i kjeller, og folie i 1. etasje. Vegger og himlinger leveres malt i lys utførelse med mulighet for endring av farger dersom malingen ikke har startet.

Illustrasjon

Se leveransebeskrivelse som vedlegg i komplett salgsoppgave.

Tomt

Fellestomt: 1277 m².

Parkering

Det leveres parkering for to biler i garasje med bilheis levert av Metrisk AS.

Oppvarming

Det leveres varmekabler i gulv i kjeller, og folie i 1. etasje.

Sameiet

Sameiet er ikke stiftet enda, men det vil bli sendt seksjoneringsbægjering til Plan- og bygningsetaten.

Boligene vil bli en del av Sameiet Heggeliveien 31. Sameiet består av 3 seksjoner, og reguleres av vedlagte vedtekter.

Med mindre annet er opplyst må kjøper påregne felles plikter som dugnad etc. Megler oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtektene som ligger vedlagt prospektet.

Det opplyses om at ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner i ett og samme eierseksjonssameie, jfr. lov om eierseksjoner § 23.

Lovgivning / Garantier

Kjøpet følger Bustadsoppføringslova frem til midlertidig brukstillatelse er gitt, hvor selger bl.a. plikter å stille en garanti eller tilsvarende fra finansinstitusjon til kjøper, jfr. bufl. § 12. Garantien gjelder for selgers plikt til oppfyllelse av kjøpekontrakten og vil utstedes når det er gitt igangsettingstillatelse, tilstrekkelig antall boliger er solgt og byggelånet er åpnet. Ved salg til aksjeselskap eller annen profesjonell part legges Avhendingslovens bestemmelser til grunn, ikke Bustadoppføringslova.

Bankgarantien er på 3 % av kjøpesum i byggetiden og 5 % av kjøpesum i 5 år etter overlevering av boligen til kjøper. Dette i henhold til bustadoppføringslova § 12. Garantien skal stilles senest 10 dager etter at alle selgers forbehold er løftet.

Illustrasjon
Romslig stue med gode innredningsmuligheter - Illustrasjon

Overføring av kjøpers delinnbetaling fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47. Kostnader ved eventuelle påkrevde endringer av garantier knyttet til videresalg eller transport av kjøpekontrakt bekostes ikke av selger. For øvrig gjelder Lov om eierseksjon for eierseksjonssameiet og driften av dette.

Loven sikrer kjøper rettigheter som ikke kan innskrenkes i kjøpekontrakten, jfr. §3. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse når kjøper er profesjonell/investor, eller etter at boligen er ferdigstilt. Boligene vil da selges etter bestemmelsene i Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Selger står likevel fritt til å selge etter Bustadoppføringslova. Loven kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Loven finner du også på www.lovdata.no.

Stue med delvis åpen løsning mot spisestue og kjøkken - Illustrasjon
Stue - Illustrasjon

Kjøpekontrakt vil bli inngått iht. standard kjøpekontrakt som er vedlegg til salgsoppgaven. Kjøper aksepterer denne ved inngivelse av bud.

Betalingsbetingelser

Det forutsettes at delinnbetaling (forskudd) på 10 % av kjøpesummen innbetales ved kontraktinngåelse til meglers klientkonto for prosjektet, samt at skriftlig dokumentasjon på finansiering skal fremlegges av kjøper. Beløpet er en sikkerhetsstillelse fra kjøper overfor selger for gjennomføring av oppgjøret og for dekking av ethvert eventuelt tap (forsinkelsesrenter og/eller erstatning) selger måtte lide dersom kjøper ikke oppfyller denne avtalen korrekt. Selger er derfor berettiget til å kreve ethvert tap kjøpers kontraktsbrudd har medført dekket av forskuddet.

Kjøper forplikter seg ved denne avtalen til ikke å kreve beløpet tilbakeført til egen konto. Alle renter på beløp innbetalt til meglers klientkonto tilfaller i sin helhet selger under forutsetning av at selger har stillet garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47. Stilles ikke slik garanti tilfaller rentene på innbetalt beløp kjøper. Det kan ikke tas pant i kjøpt bolig for forskuddet. Hovedoppgjør (rest kjøpesum og omkostninger) skal innbetales til meglers klientkonto senest én uke før overtagelse av eierseksjonen. Eventuelle tilvalg vil faktureres direkte fra entreprenør. Forsinkes betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelsen og 30 dager for øvrige avtalte innbetalinger, har selger rett til å heve handelen og foreta dekningssalg av eiendommen med en ukes skriftlig varsel.

Spisestue og kjøkken - Illustrasjon
Spisestue og kjøkken - Illustrasjon
Kjøkken - Spisestue og kjøkken - Illustrasjon

Alle innbetalinger skal skje til meglers klientkonto og merkes med adresse og oppdragsnummer. Kjøpesummen regnes ikke som betalt med befriende virkning for kjøperen før den er godskrevet (valutert) meglerens klientkonto. Denne dato er utgangspunkt for renteberegning mellom partene.

For den del av kjøpesummen som ikke måtte være betalt til megleren i rett tid, betaler kjøperen forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven til selgeren. Denne bestemmelse gir dog ikke kjøperen rett til å forlenge betalingsfristen ut over de frister som er avtalt. Ved vesentlig forsinket betaling vil selgeren også kunne stanse arbeidet og/eller heve kontrakten.

Den del av kjøpesummen som forfaller til betaling ved kontraktsinngåelsen vil bli innsatt på meglerens klientkonto. Beløpet kan bare utbetales til selgeren før overtagelse dersom tilfredsstillende selvskyldnergaranti, utstedt til kjøperen iht.

bufl. § 47, foreligger. Dersom selvskyldnergaranti ikke fremlegges, vil oppgjør med selgeren først finne sted etter kjøperens overtagelse av seksjonen og skjøte er tinglyst med hjemmelsoverføring til kjøperen.

Dersom kjøperen ønsker å påberope seg mangler ved overtakelse eller noe av beløpet på annen måte er omtvistet ved overtakelse, kan ikke selgeren holde tilbake nøkler eller nekte å overlevere seksjonen, dersom kjøperen deponerer på meglerens klientkonto. Megleren skal kunne foreta utbetalinger fra kontoen i samsvar med rettskraftig dom eller annen avgjørelse som har virkning som rettskraftig dom.

Selgeren kan også kreve at beløpet utbetales fra megler dersom selgeren dokumenterer at arbeidene det deponerte beløpet er relatert til er utført, og kjøperen ikke lojalt medvirker til å få beløpet frigjort.

Soverom - Illustrasjon
Baderom - Illustrasjon

Dersom partene er uenige om størrelsen på eventuelt beløp som skal deponeres og/eller tilbakeholdes, kan partene avtale å engasjere en uavhengig takstmann eller lignende til å vurdere beløpets størrelse. Dersom konklusjonen til den engasjerte er rimelig i samsvar med det enten kjøperen eller selgeren har gjort gjeldende som et riktig beløp, skal den annen part dekke kostnadene til den engasjerte.

Selgeren tar forbehold om å heve avtalen som følge av manglende betaling også etter overtakelse eller etter at skjøte er gitt forbrukeren, jfr. Bufl. § 57 andre ledd.

Matrikkel

Gnr. 4 bnr. 66 i Oslo kommune

Meglere

Portrettbilde av Jan Fredrik Bonde

Jan Fredrik Bonde

Partner / Eiendomsmegler MNEF

Kontakt Jan Fredrik på e-post
bonde@sem-johnsen.no

Kontakt Jan Fredrik på telefon
95 14 79 57

Bonde har mer enn 30 års erfaring fra meglerbransjen, er utdannet fra juridisk fakultet i Oslo samt BI. Bonde har blant annet jobbet i NOR eiendomsmegling (DNB) og Adv. Ek, hvor han gjennom de fleste år var den mestselgende megler. Bonde har forestått salg av alle typer eiendommer og har meget god kompetanse i Oslo vest, Bærum og på Nordstrand.

Bonde har gjennomført mer enn 4000 omsetninger og har i løpet av de 15 siste årene vært en av de mestselgende eiendomsmeglere i høyprissegmentet.

Erfaring, kompetanse, profesjonalitet, stor kontaktflate og diskresjon borger for gode salgsresultater.

Les mer
Portrettbilde av Henning Huse

Henning Huse

Partner / Eiendomsmegler MNEF

Kontakt Henning på e-post
huse@sem-johnsen.no

Kontakt Henning på telefon
45 51 97 50

Henning er utdannet eiendomsmegler fra Handelshøyskolen BI i juni 2015, og startet sin karrière som backoffice gjennom studietiden hos Krogsveen på Tjuvholmen. Deretter ble han eiendomsmegler og partner hos Nordvik & Partners på Frogner. Gjennom sin karrière har han bistått i over 500 boligsalg, hvorav hovedandelen er bruktboliger i selskapets primærområder samt prosjekterte boliger under oppføring.

Henning har i over fem år arbeidet med egen portefølje og som co-megler for en av selskapets mest omsettende meglere i høyprissegmentet, Jan Fredrik Bonde. Sammen utgjør de et team med bred erfaring, kompetanse, profesjonalitet, stor kontaktflate og diskresjon.

Henning er partner og eiendomsmegler i Sem & Johnsen, og sitter til daglig ved kontoret i Vika. Han blir beskrevet som en lojal, tillitvekkende og tilgjengelig eiendomsmegler.

Les mer