ULLERN - Nye familieboliger med høy standard. Enebolig og tomannsbolig m/ underjordisk garasjeanlegg

ULLERN - Nye familieboliger med høy standard. Enebolig og tomannsbolig m/ underjordisk garasjeanlegg

Nøkkelinfo

 • Pris
  13.500.000 – 14.750.000,–
 • Bruksareal
  184 – 215m2
 • Soverom
  4
 • Boligtype
  Enebolig
 • Eierform
  Eierseksjon

Thorvald Schiander Petersen

Partner / Eiendomsmegler MNEF

Megler: Thorvald Schiander Petersen

Kort om prosjektet

ULLERN - Nye familieboliger med høy standard. Enebolig og tomannsbolig m/ underjordisk garasjeanlegg og stor takterrasse

Beliggenhet

Hoffsjef Løvenskiolds vei 82 ligger i et attraktivt og etablert boligområde på toppen av Ullernåsen i Oslo, med nærhet til skoler, barnehager og offentlig kommunikasjon. Det er kort vei inn til byen, så vel som flotte tur- og friluftsområder. I nærheten ligger Lysejordet - et fantastisk område som innbyr til rekreasjon, fysisk aktivitet og aking vinterstid. Boligen ligger få minutters spasertur fra Mærradalen, et trangt dalsøkk der naturen betegnes som flott og dramatisk. Mærradalsbekken går gjennom bunnen av dalen og bidrar til et rikt dyre- og fugleliv. Turveien i denne flotte "vestkantjungelen" går langs Mærradalsbekken og fører til en trolsk, vakker naturopplevelse. På veien mot Bogstadvannet kommer du til Oslo Golfklubb som kan tilby en av Europas beste golfbaner. Bogstad gård er absolutt verdt et besøk. Du kan også følge Lysakerelva opp til Østern Brug Ridesenter ved Fossum, og Bogstadvannet. Kort vei til Røa med alle servicefunksjoner.

Parkering

Det leveres en garasjeplass i underjordisk garasjeanlegg til hvert hus, inkludert i kjøpesummen. Det er direkte adkomst fra garasjeplan til u.etg plan for boligene. Garasjeplassene vil bli organiseres som tilleggsdel i bygg, alternativt som andel i garasjeseksjon. Utbygger står fritt til å velge organisering. Det vil være mulighet for å kjøpe ekstra garasjeplasser for kr.250.000/plass, såfremt det er ledige plasser i prosjektet.

Skoler og barnehager

Montessoriskolen Lyse (1-7 kl.) 12 min
90 elever, 3 klasser 1 km
Lysejordet skole (1-7 kl.) 16 min
470 elever, 21 klasser 1.3 km
Huseby skole (1-7 kl.) 17 min
618 elever, 26 klasser 1.4 km
Bjørnsletta skole (1-10 kl.) 17 min
790 elever, 26 klasser 1.5 km
Øraker skole (8-10 kl.) 24 min
352 elever, 12 klasser 2 km

Persbråten videregående skole 23 min
650 elever, 25 klasser 1.9 km
Ullern videregående skole 8 min
530 elever, 20 klasser 3.6 km

Ullernkollen barnehage (1-5 år)

Boliger

Boligåpne nedPrisåpne nedTotalprisåpne nedBruksarealåpne nedSoveromåpne ned
A 14.750.000,-14.876.342,-215.1m24
B2 13.500.000,-13.601.342,-184.1m24

Mer om eiendommen

3 min
50 barn, 3 avdelinger 0.2 km
Montessoribhg. Solsikken Lilleputt... 4 min
52 barn, 3 avdelinger 0.3 km
Slalåmveien barnehage (1-5 år) 7 min
63 barn, 4 avdelinger 0.6 km

Bebyggelse

Området består hovedsakelig av eneboliger, rekkehus, leiligheter og friområder.

Byggemåte

Det er gitt rammetillatelse til oppføring av en enebolig og en tomannsbolig, samt underjordisk garasjeanlegg. Boligene vil bli organisert som et boligsameie iht. Lov om eierseksjoner. Forventet ferdigstillelse er 4. kvartal 2020/1. kvartal 2021.

Byggherre er Jongsbru AS. Byggearbeidet gjennomføres av Nordisk Husprosjekt AS som totalentreprise.

Boligen selges etter bustadoppføringslovas bestemmelser.

Se leveransebeskrivelse for utfyllende informasjon.

Innhold

3 lekre familieboliger, 1 enebolig og 2 tomannsboligenheter (1 solgt) med underjordisk garasjeanlegg. Direkte adkomst til boligene fra garasje og terreng. Egen inngang til kjelleretasje.

Boligene går over 3 plan i tillegg til en stor takterrasse med fint utsyn og gode solforhold. Videre er det gode etasjeløsninger med 4 soverom og 2 bad i 2. etasje. Gjennomgående høy standard. Store vindusflater med gode lysforhold. Det medfølger 1 garasjeplass med mulighet for å kjøpe ekstra garasjeplass for kr. 250 000,- pr plass.

Boligene er videre fordelt som følger:

Hus A
U. etg: 87,2 kvm BRA, som utgjør: entré/gang med utvendig trappeadkomst, TV-rom/bod, bad/wc, stor bod/teknisk rom, vaskerom. gang med direkte adkomst fra garasje.

1. etg.: 61,5 kvm BRA, som utgjør: entré/ gang, wc, kjøkken i åpen løsning mot stue/spisestue. Utgang til terrasse.

2. etg.: 66,4 kvm BRA, som utgjør: 4 soverom, 2 bad/wc, gang. Hovedsoverom har direkte adkomst til bad med dusj og badekar samt utgang til veranda.

3. etg: ca 48 kvm. Takterrasse

Hus B2
U. etg: 57,4 kvm BRA, som utgjør: entré/gang med utvendig trappeadkomst, TV-rom/bod, bad/wc, vaskerom. 2 boder, hvorav en med direkte adkomst fra garasje.

1. etg.: 60,7 kvm BRA, som utgjør: entré/ gang, wc, kjøkken i delvis åpen løsning mot stue/spisestue. Utgang til terrasse.

2. etg.: 66,0 kvm BRA, som utgjør: 4 soverom, 2 bad/wc, gang. Hovedsoverom har direkte adkomst til bad med dusj og badekar og walk-in garderobe.

3. etg: ca 45 kvm. Takterrasse

Pris

Hus A - kr. 14.750.000,-
Hus B1 - Solgt
Hus B2 - kr. 13.500.000,-

Det medfølger 1 garasjeplass med mulighet for å kjøpe ekstra garasjeplass for kr. 250 000,- pr plass.

Tomt

Sameiets samlede tomt er ca. 1081 kvm. eiet tomt.

Oppvarming

Vannboren gulvarme fra dobbelmantlet bereder eller tilsvarende i alle rom med parkett og fliser som styres via romføler/termostat. Boligen leveres med stålpipe og peisovn etter forskriftene type Curve 100 fra Peisselskabet AS .

Tinglyste servitutter

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett for kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen og vil ikke bli slettet ved salg av eiendommen.

20.04.1951 4446 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE
23.04.1953 5370 ERKLÆRING / AVTALE Vedtak av Oslo kommune vann og kloakkreglement
25.06.1963 8457 BESTEMMELSE OM VEG
09.10.2018 81381921 BESTEMMELSE OM VEG

Grunnboksutskrift er innhentet, og kan fås ved henvendelse til megler.

Boligene vil bli overtatt fri for økonomiske heftelser med unntak av lovpålagt panterett til sameiet på 2G. Sameiets panterett sikrer innenfor pålydende den enkelte sameiers oppfyllelse av felles forpliktelser. Kjøper må akseptere at det på eiendommen tinglyses ytterligere servitutter/ erklæringer dersom offentlig myndighet eller lignende krever det i forbindelse med rammetillatelsen/ igangsettelsestillatelsen.

Eiendomsskatt

Det betales eiendomsskatt i Oslo kommune. Skattetakst for eiendommen er ikke fastsatt enda.

Betalingsbetingelser

10 % innbetales så snart fullførelsesgaranti iht Bufl §12 er stillet overfor kjøper. Resterende beløp + omkostninger forfaller før

ferdigstillelse/overtakelse til oppgjørsmeglers klientkonto. Tilleggsarbeider forfaller med 50 % ved bestilling og resterende 50 % forfaller før overtakelse. Alle beløp betales til meglers klientkonto.

Generelle forbehold knyttet til utførelsen av prosjektet

Alle opplysninger om husene og prosjektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige i forbindelse med nærmere detaljering av prosjektet og husene, herunder som følge av pålegg fra myndighetene eller tiltak for å tilfredsstille aktuelle forskriftskrav samt etablering av nødvendige ventilasjonssjakter og lignende i husene. Generelt står utbygger fritt til å velge løsninger i den grad det ikke forringer standarden på prosjektet.

Utbyggeren har dermed rett til, uten at kjøperen kan kreve endring i pris, å foreta endringer i oppgitte spesifikasjoner og beskrivelser som anses hensiktsmessige og/ eller nødvendige og som ikke forringer prosjektets kvalitet og funksjon i vesentlig grad.

Utbyggeren forbeholder seg også retten til å bestemme endelig utforming av utomhusarealer, materialvalg og fargevalg på bygningene, samt fellesarealer.
Vindusplasseringen i husene kan avvike fra de generelle planer, bl.a. som følge av den arkitektoniske utforming av byggene.

Frihåndstegninger, og illustrasjoner i prospektet og tegningsmateriale er av illustrativ karakter, som for eksempel møblering, fargevalg, dør- og vindusform, detaljer på fellesarealer, fasadedetaljer, materialvalg, blomsterkasser, beplantning, etc. Utstyr/ standard som leveres fremgår av leveransebeskrivelse i prospektet.

På de enkelte hus- og møbleringsplanene er det vist forslag til plassering av møbler og utstyr. Det samme gjelder garderobeinnredning i entreen, vaskemaskin på badet, og stiplete løsninger, bl.a. på baderommene. Forslagene er kun av illustrativ karakter.

Utomhusplanen er kun ment som en illustrasjon av standard og funksjoner. Det ferdige produkt vil kunne avvike fra illustrasjonen uten at dette gir kjøper rett til å kreve prisavslag. Avhengig av årstiden vil ferdigstillelse av utomhusområdene kunne bli utført etter overtagelse. Blir ferdigstillelse av boligene på høsten, er det for eksempel naturlig at beplantning av plen blir ferdigstilt våren etter.

Boligenes arealer er angitt så nøyaktig som mulig. Selger tar imidlertid forbehold om mindre avvik/endringer blant annet som følge av at prosjektet per i dag ikke er detaljprosjektert.

Det vil også forekomme rørføringer og sjakter i boligen som ikke er vist på tegning. Eventuelle mindre avvik gir ikke selger rett til å kreve prisavslag. Selger skal informere kjøper dersom det oppstår vesentlige avvik.

Det kan forekomme målestokkavvik ved trykking av salgsmaterialet, og prospektet må derfor ikke brukes for nøyaktig måltaking. Dersom det er motstrid mellom leveransebeskrivelsen og tegninger skal leveransebeskrivelsen gå foran. Salgsprisene er faste og kan ikke justeres etter kontraktsinngåelse. Selger står fritt til når som helst, og uten forutgående varsel å regulere prisen på usolgte hus.

Selgeren tar forbehold om uforutsette forhold som hindrer at prosjektet blir gjennomført.

Dersom forbehold gjøres gjeldende av selgeren har selgeren rett til å annullere kontrakten. Utover dette har selgeren intet ansvar overfor kjøperen.

Dersom avtalen heves på grunnlag, som beskrevet i dette avsnitt, er partene fristillet, og kan ikke gjøre klav gjeldende overfor hverandre.

Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i dokumenter som kan være interessante for handelen, slik som reguleringskart med bestemmelser, grunnboksutskrift og evt. Servitutter/ heftelser. Disse dokumentene kan ses på meglers kontor eller ligger vedlagt dette prospekt.

Diverse

Situasjonskart og reguleringsbestemmelser, samt kjøpekontrakt er vedlagt denne salgsoppgaven. Grunnboksutskrift kan fås ved henvendelse til megler. Boligene leveres med byggerengjøring. Selger/overdrager kan ikke uten utbyggers skriftlige samtykke transportere kjøpekontrakten eller selge boligen videre før hjemmel er overført. Ved videresalg påløper et administrasjonsgebyr til utbygger på kr. 10.000,-.

Det beregnes for megler et provisjonsbasert honorar på 0,8 % eks. mva. pr. solgte bolig.

Hvitvaskingsloven

Fra 1/1 2004 er eiendomsmeglere underlagt hvitvaskingsloven. Dette innebærer at eiendomsmeglere er forpliktet til å melde fra om mistanke om forsøk på hvitvasking til Økokrim.

Meglerkontoret er tilknyttet Reklamasjonsnemda for eiendoms-meglertjenester.

Budgivning

Innsendt kjøpetilbud er bindende for kjøper. Selger har rett til å akseptere, eller forkaste ethvert bud. Megler vil meddele aksept pr. telefon, og deretter skriftlig. Boligene selges i utgangspunktet til faste priser. Dersom det er flere interessenter på samme bolig på samme tidspunkt, forbeholder selger seg muligheten til å avholde budrunde mellom disse.

Boligen selges etter bustadoppføringslovas bestemmelser. Kjøpekontrakt vil bli inngått i henhold til prosjektets standard kjøpekontrakt, som er vedlagt til salgsoppgaven. Kjøper aksepterer denne ved inngivelse av bud.

Megler

Portrettbilde av Thorvald Schiander Petersen

Thorvald Schiander Petersen

Partner / Eiendomsmegler MNEF

Kontakt Thorvald Schiander på e-post
tsp@sem-johnsen.no

Kontakt Thorvald Schiander på telefon
90 15 00 10

Les mer