4 Moderne eneboliger med solrike takterrasser, skjermet hage og meget god beliggenhet.

4 Moderne eneboliger med solrike takterrasser, skjermet hage og meget god beliggenhet.

Nøkkelinfo

  • Pris
    28.700.000 – 31.000.000,–
  • Boligtype
    Enebolig
  • Eierform
    Eierseksjon

Roy Blixt

Eiendomsmegler/Partner

Megler: Roy Blixt

Kort om prosjektet

4 Moderne eneboliger med solrike takterrasser, skjermet hage og meget god beliggenhet.

Høydepunkter

Nybygg med god kvalitet
Rolig, sentral beliggenhet
Barnevennlig
Solrikt
Takterrasse
Hage
Garasje

Beliggenhet

Konsul Schjelderups vei 1 har en meget bra beliggenhet på Bygdøy, i rolig, barnevennlig område, med kort vei til barnehage, buss, indrettsanlegg og flotte turområder i Kongeskogen. Det er få minutter gange fra eiendommen ned til Huk badestrand.

Byggemåte

Fasademateriale - trefasade hoved:
1. Etasje stående skråkledning. 2. Etasje liggende spilekledning 26x70, med 6mm spalter - hjørner flettes. Sort UV beskyttende duk og sortmalte lekter bak kledning (Sort UV tyvek). Ekstra utlekting av fasaden for plass til solavskjerming over vinduer. Se detaljer og fasader. Sortmalt, NCS angis av ARK.

Fasade - overgang mellom paneltyper:
Lakkert stålprofil i gjennomgående horisontal linje. Brukes til innfesting av pergola. RAL angis av ARK. Se detaljer.

Fasademateriale - vindusinnramming:
Stående innramming: 30 mm foring malt sort lik kledning. Horisontale vannbrett malt sort lik kledning, beslås. Se detaljer

Fasade - teglfasade:
Sort teglstein. Vannbestanding, skal kunne monteres noe under bakken. Står på sprøytebetong vegg. Pigmenter i mørtel. Dilitasjonsfuger skal følge forbandt og dekkes med sand e.l. for likt utsende som andre fuger. Type Wienerberger Onyx montert på høykant, mørk brun fuge. Se tegninger.

Fasadematertiale - teglmur:
Sort teglstein lik teglfasade. Vannbestanding, skal kunne monteres noe under bakken. Står på sprøytebetong eller lettklinker. Pigmenter i mørtel. Lik utførelse og utseende som på fasader. Se tegninger.

Beslag:
Kobber. Se detaljer.
Beslag teglmurer avsluttes med vannbestandig yegl over både tegl og betongsjikt.

Taktekking:
Sedum på tak. Det blir egen takterrasse på hver av boligene.

Boliger

Boligåpne nedPrisåpne nedTotalprisåpne nedBruksarealåpne nedSoveromåpne ned
A 31.000.000,-31.776.342,-214m23
B 29.800.000,-30.546.342,-201m23
C 29.800.000,-30.546.342,-214m23
D 28.700.000,-29.418.842,-201m23

Mer om eiendommen

Bebyggelse

Fire eneboliger med felles innkjøring og gårdsplass. Eksklusive hagedeler til hver av boligene.

Tomt

Fellestomt: 1728 kvm.

Felleseiet tomt som blir pent opparbeidet med plen og beplantning. Felles gårdsplass. Hagen blir delt opp gjennom seksjonering, med egen del til hver av de fire boligene.

Parkering

-----------------------------------------------------------------------

Oppvarming

Elektrisk oppvarming med varmefolie under parkett, og varmekabler på bad. Peis i stue.

Sameiet

Boligen blir en del av sameiet. Sameiet består av 4 seksjoner, og reguleres av vedlagte vedtekter.

Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to boligseksjoner i et boligsameie jfr. eierseksjonsloven § 23. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting.

Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste 5 årene. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøte og koster mellom kr 4 100,- og 13 900,- avhengig av boligtype og forsikringsprodukter. Egenandel på kr 4.000,- påløper etter 10 advokattimer eller ved tvist (hvis et fremsatt krav er bestridt eller ubesvart). Egenandelen refunderes dersom kunden mottar erstatning/prisavslag fra motparten.

Markterrasse
Interiør

Les mer om Boligkjøperforsikring i vedlagte materiell. Vi gjør oppmerksom på at meglerforetaket mottar godtgjørelse for formidling av forsikringen.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtakelse.

Matrikkel

Gnr. 2 bnr. 342 i Oslo kommune

Andel fellesgjeld

Ingen fellesgjeld

Hvitvaskingsloven

Megler er rapporteringspliktig etter Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, "hvitvaskingsloven".

Megler er derfor forpliktet til å gjennomføre kundetiltak for både oppdragsgiver og kjøper, som blant annet innebærer plikt til å gjøre tiltak for å få bekreftet identiteten til kjøper og eventuelle "reelle rettighetshavere".

Normalt skjer bekreftelse av en persons identitet ved fremvisning av gyldig legitimasjonsdokument (ved personlig fremmøte), ved bruk av BankID, eller ved fremleggelse av en bekreftet kopi av et legitimasjonsdokument. Dersom kjøper er en juridisk person (AS, ANS, eller øvrige selskapsformer) må det foretas "egnede tiltak" for å kartlegge "reelle rettighetshavere" av kjøper.
Kjøper er forpliktet til å bidra til gjennomføring av de kundetiltak som initieres av Sem & Johnsen.

Dersom kjøper ikke bidrar til at Sem & Johnsen får gjennomført tilfredsstillende kundetiltak, kan ikke Sem & Johnsen gjennomføre transaksjonen, jfr. hvitvaskingsloven § 21. Manglende bidrag til gjennomføring av tilfredsstillende kundetiltak er å betrakte som mislighold av avtalen med selger. Etter 30 dager anses misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

Bad
Soverom
5047412_2
5047408_2
Asfalt_R21_Konsul_Image_E_01_2
R21_Konsul_Image_E_14
R21_Konsul_Image_E_11

Megler

Portrettbilde av Roy Blixt

Roy Blixt

Eiendomsmegler/Partner

Kontakt Roy på e-post
blixt@sem-johnsen.no

Kontakt Roy på telefon
92 49 64 92

Roy har jobbet som megler siden 1998, og har jobbet primært med Oslo Vest-markedet siden han startet i Sem & Johnsen i 1999. Roy har bred erfaring fra både brukt- og prosjektsalg, med særlig spesialisering på Bygdøy, der han er oppvokst og bosatt. Målsetningen har alltid vært en langsiktig tilstedeværelse i boligmarkedet gjennom grundig arbeid med fokus på skreddersøm etter kundens behov, diskresjon ved behov, og ha innfallsvinkel på salget som om det var egen bolig.

Les mer