BEKKELAGET - Nye eneboliger og tomannsbolig med garasje, hage og balkonger. Egen inngang til u. etas

BEKKELAGET - Nye eneboliger og tomannsbolig med garasje, hage og balkonger. Egen inngang til u. etas

Nøkkelinfo

 • Pris
  14.400.000 – 15.500.000,–
 • Bruksareal
  180 – 196m2
 • Soverom
  4
 • Boligtype
  Enebolig
 • Eierform
  Eierseksjon

Jan Fredrik Bonde

Partner / Eiendomsmegler MNEF

Megler: Jan Fredrik Bonde

Henning Huse

Partner / Eiendomsmegler MNEF

Megler: Henning Huse

Utvikler

Oslo Villautvikling AS

Kort om prosjektet

BEKKELAGET - Nye eneboliger og tomannsbolig med garasje, hage og balkonger. Egen inngang til u. etasje.

Høydepunkter

- Nytt boligprosjekt på Bekkelaget, bydel Nordstrand
- 2 parkeringsplasser til hver enhet
- Romslig entré med plass til garderobe
- Ca. 180-196 m² BRA
- 3 bad, wc og vaskerom i alle boliger
- Gode planløsninger med sosiale soner
- 4 soverom
- Garderobeløsning i hovedsoverom
- Balkong i 2. etasje
- Sentralstøvsuger

FORBEHOLD OM 3 SOLGTE ENHETER FØR IGANGSETTELSE, DERETTER CA. 12 MND. BYGGETID.

For referanser se selgers hjemmeside www.maya.no

Faste løpende kostnader

Boligen blir en del av et sameie bestående av 5 seksjoner bestående av 3 eneboliger og 1 tomannsbolig. Sameiet vil bestå av 5 seksjoner. Eiere av de 5 seksjonene bestemmer i fellesskap hva som skal inngå i fellesutgifter.

Øvrige kostnader som forsikring, strøm, parabol/kabel-tv, internett, alarm osv vil variere avhengig av antall familiemedlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur, egne fordelsavtaler, kanalvalg, hastighet på bredbånd etc.

Kort om Ringshusveien 3

Ringshusveien er et nytt prosjekt med totalt 5 enheter fordelt på tre eneboliger og en tomannsbolig på Bekkelaget i Oslo. Eiendommen er beliggende i veletablert og attraktivt boligområde på Bekkelaget med nærhet til både marka og byen. Boligene vil få store vindusflater og gode planløsninger med totalt 4 soverom. 3 bad og vaskerom i tillegg til wc-rom. Boligene fremstår som attraktive med gode lys- og solforhold.

Eiendommen ligger i et attraktivt og barnevennlig boligomrade pa Bekkelaget i bydel Nordstrand og har nærhet til skoler, barnehager, offentlig kommunikasjon, flotte rekreasjonsomrader og et rikt utvalg av fasiliteter og servicetilbud. Området har kort vei til lekeplass, fotballbane, skiløyper, idrettshall, tennisanlegg, ridesenter, treningssenter, kino og bibliotek m.m. Eiendommen har også nærhet til flotte tur- og friluftsomrader som Brannfjell med lysløyper, populære Ekebergsletta og Ekebergskogen med bl.a. Ekeberg Skogpark.

Boliger

Boligåpne nedPrisåpne nedTotalprisåpne nedBruksarealåpne nedSoveromåpne ned
1 14.700.000,-14.836.222,-180m24
2 14.400.000,-14.536.222,-196m24
3 14.600.000,-14.736.222,-196m24
4 15.300.000,-15.436.222,-180m24
5 15.500.000,-15.636.222,-196m24

Mer om eiendommen

I følge nabolagsprofil er det 200 meter til Skogholtveien bussholdeplass og 800 meter til Karlsrud T-banestasjon.

Innhold

HUS 1
U. etasje: Stue, baderom, vaskerom og bod.
1. etasje: Vindfang, hall, wc, stue og kjøkken.
2. etasje: Gang, 4 soverom, garderobe og 2 bad.

HUS 2 og 3
U.etasje: Vaskerom, bad og 4 boder.
1. etasje: Vindfang, hall, wc, kjøkken og stue.
2. etasje: Gang, 4 soverom, garderobe og 2 bad.

HUS 4
U. etasje: Stue, baderom, vaskerom og bod.
1. etasje: Vindfang, hall, wc, stue og kjøkken.
2. etasje: Gang, 4 soverom, garderobe og 2 bad.

HUS 5
U. etasje: Stue, baderom, vaskerom og bod.
1. etasje: Vindfang, hall, wc, stue og kjøkken.
2. etasje: Gang, 4 soverom, garderobe og 2 bad.

Standard

Kjøkkeninnredning og baderomsinnredning leveres fra HTH, Sigdal, eller tilsvarende. I tillegg til garderobe, kjøkken og baderomsinnredning til en samlet kostnad av veiledende pris kr. 150.000,- inkl. frakt og montering. Inntegnet forslag fra kjøkkenleverandør er innenfor rammen.

Tillegg regnes for veiledende pris over kr. 150.000,-. Ventilator og hvitevarer leveres ikke.

Det leveres 14 mm 1- stavs eikeparkett på gulv, og fliser på baderom.

Det leveres luftebalkong i 2. etasje med godkjent rekkverk i tre.

Det leveres vedovn type Westfire 15 (eller lignende), med stålpipe fra Peisselskabet eller lignende. Pipeløpet føres kun til 1. etasje.

Se vedlagte leveransebeskrivelse for full oversikt over hva som leveres.

Landskapsplan

Tomten grovplaneres med stedlige masser, og eksisterende underlagsmasser, det legges et topplag med jord. Det sås plen der det er vist på utomhusplanen. Murer som er nødvendig for maskinplaneringen blir lagd som tørrmurer av sprengstein eller lignende.

Oversiktsfoto - Kun illustrasjon
Atmosfære - Kun illustrasjon

Adkomstveier, parkeringsarealer og gangveier leveres med grusavrettet topplag. Fellesarealer grovplaneres med stedlige masser. Videre kan deler av tomten ha naturpreg. Det sås plen på alle områder som er vist med grønn på utomhusplan. Trær som er vist på uteomhusplanen skal bevares.

Tomt

Fellestomt: 1990 m².

Tomten inndeles i fellesarealer og egne områder for hver seksjon som opprettes med eksklusiv bruksrett for hver enkelt sameier. Adkomstvei, gårdsplass, snuplass samt areal for søppelcontainere og postkasser skal være ihht. seksjonering. De øvrige deler av tomten er inndelt i eksklusive bruksområder for den enkelte seksjon. Forslag til oppdeling av uteområder iht oppmåling fra Oslo oppmåling.

Parkering

Det leveres 2 biloppstillingsplasser til hver boenhet iht. tegning. I hus 2, 3 og 5 leveres den ene under tak og den andre på terreng. Bilheis til 2 av husene. Se seksjoneringbegjæring for inndeling av parkeringsplasser. Det leveres ingen ladepunkt til el-bil.

Oppvarming

Det leveres panelovner til oppholdsrom hvor det ikke er lagt varmekabler i gulvet.
Varmekabel med regulator legges i følgende rom: 2 ganger, 4 boder, bad og vaskerom i kjeller, wc og hall i 1. etasje, og baderom i 2. etasje.

Sameiet

Sameiet er ikke stiftet enda, men det er sendt seksjoneringsbægjering til Plan- og bygningsetaten.

Boligen blir en del av et sameie bestående av 5 seksjoner bestående av 3 eneboliger og 1 tomannsbolig. Sameiet vil bestå av 5 seksjoner. Eiere av de 5 seksjonene bestemmer i fellesskap hva som skal inngå i fellesutgifter. Det opplyses om at ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner i ett og samme eierseksjonssameie, jfr. lov om eierseksjoner § 23.

Situasjonsplan
Stue i åpen løsning med spisestue og kjøkken - Kun illustrasjon

Lovgivning/Garantier

Kjøpet følger Bustadsoppføringslova frem til midlertidig brukstillatelse er gitt, hvor selger bl.a. plikter å stille en garanti eller tilsvarende fra finansinstitusjon til kjøper, jfr. bufl. § 12. Garantien gjelder for selgers plikt til oppfyllelse av kjøpekontrakten og vil utstedes når det er gitt igangsettingstillatelse, tilstrekkelig antall boliger er solgt og byggelånet er åpnet. Ved salg til aksjeselskap eller annen profesjonell part legges Avhendingslovens bestemmelser til grunn, ikke Bustadoppføringslova.

Bankgarantien er på 3 % av kjøpesum i byggetiden og 5 % av kjøpesum i 5 år etter overlevering av boligen til kjøper. Dette i henhold til bustadoppføringslova § 12. Garantien skal stilles senest 10 dager etter at alle selgers forbehold er løftet.

Stue med store vindusflater - Kun illustrasjon
258_Maya_Ringhusveien3_interior_Baderom_V03

Overføring av kjøpers delinnbetaling fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47. Kostnader ved eventuelle påkrevde endringer av garantier knyttet til videresalg eller transport av kjøpekontrakt bekostes ikke av selger. For øvrig gjelder Lov om eierseksjon for eierseksjonssameiet og driften av dette.

Loven sikrer kjøper rettigheter som ikke kan innskrenkes i kjøpekontrakten, jfr. §3. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse når kjøper er profesjonell/investor, eller etter at boligen er ferdigstilt. Boligene vil da selges etter bestemmelsene i Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Selger står likevel fritt til å selge etter Bustadoppføringslova. Loven kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Loven finner du også på www.lovdata.no.

Kjøpekontrakt vil bli inngått iht. standard kjøpekontrakt som er vedlegg til salgsoppgaven. Kjøper aksepterer denne ved inngivelse av bud.

Betalingsbetingelser

Det forutsettes at delinnbetaling (forskudd) på 10 % av kjøpesummen innbetales ved kontraktinngåelse til meglers klientkonto for prosjektet, samt at skriftlig dokumentasjon på finansiering skal fremlegges av kjøper. Beløpet er en sikkerhetsstillelse fra kjøper overfor selger for gjennomføring av oppgjøret og for dekking av ethvert eventuelt tap (forsinkelsesrenter og/eller erstatning) selger måtte lide dersom kjøper ikke oppfyller denne avtalen korrekt. Selger er derfor berettiget til å kreve ethvert tap kjøpers kontraktsbrudd har medført dekket av forskuddet.

Adkomst til balkong - Kun illustrasjon
Utomhusplan

Kjøper forplikter seg ved denne avtalen til ikke å kreve beløpet tilbakeført til egen konto. Alle renter på beløp innbetalt til meglers klientkonto tilfaller i sin helhet selger under forutsetning av at selger har stillet garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47. Stilles ikke slik garanti tilfaller rentene på innbetalt beløp kjøper. Det kan ikke tas pant i kjøpt bolig for forskuddet. Hovedoppgjør (rest kjøpesum og omkostninger) skal innbetales til meglers klientkonto senest én uke før overtagelse av eierseksjonen. Eventuelle tilvalg vil faktureres direkte fra entreprenør. Forsinkes betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelsen og 30 dager for øvrige avtalte innbetalinger, har selger rett til å heve handelen og foreta dekningssalg av eiendommen med en ukes skriftlig varsel.

Alle innbetalinger skal skje til meglers klientkonto og merkes med adresse og oppdragsnummer. Kjøpesummen regnes ikke som betalt med befriende virkning for kjøperen før den er godskrevet (valutert) meglerens klientkonto. Denne dato er utgangspunkt for renteberegning mellom partene.

For den del av kjøpesummen som ikke måtte være betalt til megleren i rett tid, betaler kjøperen forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven til selgeren. Denne bestemmelse gir dog ikke kjøperen rett til å forlenge betalingsfristen ut over de frister som er avtalt. Ved vesentlig forsinket betaling vil selgeren også kunne stanse arbeidet og/eller heve kontrakten.

Den del av kjøpesummen som forfaller til betaling ved kontraktsinngåelsen vil bli innsatt på meglerens klientkonto. Beløpet kan bare utbetales til selgeren før overtagelse dersom tilfredsstillende selvskyldnergaranti, utstedt til kjøperen iht.

bufl. § 47, foreligger. Dersom selvskyldnergaranti ikke fremlegges, vil oppgjør med selgeren først finne sted etter kjøperens overtagelse av seksjonen og skjøte er tinglyst med hjemmelsoverføring til kjøperen.

Dersom kjøperen ønsker å påberope seg mangler ved overtakelse eller noe av beløpet på annen måte er omtvistet ved overtakelse, kan ikke selgeren holde tilbake nøkler eller nekte å overlevere seksjonen, dersom kjøperen deponerer på meglerens klientkonto. Megleren skal kunne foreta utbetalinger fra kontoen i samsvar med rettskraftig dom eller annen avgjørelse som har virkning som rettskraftig dom.

Selgeren kan også kreve at beløpet utbetales fra megler dersom selgeren dokumenterer at arbeidene det deponerte beløpet er relatert til er utført, og kjøperen ikke lojalt medvirker til å få beløpet frigjort.

Dersom partene er uenige om størrelsen på eventuelt beløp som skal deponeres og/eller tilbakeholdes, kan partene avtale å engasjere en uavhengig takstmann eller lignende til å vurdere beløpets størrelse. Dersom konklusjonen til den engasjerte er rimelig i samsvar med det enten kjøperen eller selgeren har gjort gjeldende som et riktig beløp, skal den annen part dekke kostnadene til den engasjerte.

Selgeren tar forbehold om å heve avtalen som følge av manglende betaling også etter overtakelse eller etter at skjøte er gitt forbrukeren, jfr. Bufl. § 57 andre ledd.

Meglere

Portrettbilde av Jan Fredrik Bonde

Jan Fredrik Bonde

Partner / Eiendomsmegler MNEF

Kontakt Jan Fredrik på e-post
bonde@sem-johnsen.no

Kontakt Jan Fredrik på telefon
95 14 79 57

Bonde har 29 års erfaring fra meglerbransjen, er utdannet fra juridisk fakultet i Oslo samt BI. Bonde har blant annet jobbet i NOR eiendomsmegling (DNB) og Adv. Ek, hvor han gjennom de fleste år var den mestselgende megler. Bonde har forestått salg av alle typer eiendommer og har meget god kompetanse i Oslo vest, Bærum og på Nordstrand.

Bonde har gjennomført mer enn 3000 omsetninger og har i løpet av de ti siste årene vært en av de mestselgende eiendomsmeglere i høyprissegmentet.

Erfaring, kompetanse, profesjonalitet, stor kontaktflate og diskresjon borger for gode salgsresultater.

Les mer