Gregers Kvartal Bygg A - 4-roms andelsleilighet med sydvendt balkonger.

Gregers Kvartal Bygg A - 4-roms andelsleilighet med sydvendt balkonger.

Nøkkelinfo

  • Boligtype
    Leilighet
  • Eierform
    Borettslag

Finn Bragnes

Eiendomsmegler/Partner

Megler: Finn Bragnes

Iga Okon

Eiendomsmegler

Megler: Iga Okon

Kort om prosjektet

Gregers Kvartal Bygg A - 4-roms andelsleilighet med sydvendt balkonger.

Høydepunkter

Bygg A - 2, 3 og 4-roms leiligheter med sydvendte balkonger.

Byggene har høy arkitektonisk utforming med uttrukne fasader med balkonger i 1. og 2. etasje. Dette, sammen med inntrekninger i øverste etasjer, gir byggene et spennende atrkitektonisk uttrykk. I tillegg er det også variasjon i teglfarger mellom byggene. I sum gir dette vesentlig mindre inntrykk av "tunge" bygg med monotone fasader, og gir en helt annen opplevelse når man kommer inn i gårdstunet.

Bygningstekniske løsninger som gir boligene ekstra kvaliteter;
Plassbygde bad (ikke prefabrikkerte kabiner) som gir kjøperene langt større valgmuligheter i fliser og utstyr, og ikke minst gir en helt annen kvalitetsfølelse.
Etasjeskiller (plattendekker) som gir mulighet for slette himlinger som tilvalg (uten V-fuge) og ekstra god takhøyde (opp til ca. 2,6 og 3,8 meter).
Oppvarming med termostatstyrt vannbåren varme i gulv, med ekstra sløyfer for at badegulv får ekstra god varme.
Oppgradert prosjektkjøkken fra Sigdal med Siemens hvitevarer er standard i alle leiligheter.
1-stavs parkett i alle oppholdsrom.

Beliggenhet

Gregers Kvartal ligger midt i den nye bydelen Løren mellom Lørenveien og Alnabanen. Fra Gregers Kvartal er ikke langt til bydeler som Grünerløkka og Storo eller resten av byen.

Byggene dannet et kvartal som grenser mot Alnabanen, Lørenvangen (opparbeides til bilfritt bytorg) og Lørenveien.

Når du bor på Løren kan du gå, sykle eller ta kollektivtransport når du vil komme deg enkelt og raskt rundt i hovedstaden.

Gregers Kvartal ligger 2 minutter fra T-banestoppet Løren. Hasle stasjon er heller ikke lange gåturen unna og på omkringliggende gater er det godt med bussforbindelse til resten av byen.

Mer om eiendommen

Området er godt tilrettelagt for sykling og sykkelrute 9 går fra Løren, gjennom Grünerløkka og helt ned til Rådhusplassen.

En viktig ting når du bor så sentralt i en stor by, er at nærområdet er grønt og trivelig. For mange er det avgjørende med fine turområder like ved, og det har du her på Løren. Fra Gregers Kvartal kan du for eksempel rusle bort til Hovindammen eller spasere til Lørenparken.

Lørenparken er nesten som en skulpturpark å regne. Den kalles også Peer Gynt-parken og ble etablert i Ibsenåret 2006 av Selvaag. Kjente billedhuggere nasjonalt og internasjonalt har tolket hver sin del av det kjente skuespillet. Skulptursamlingen består både av bestillingsverk, og av vinnerverk fra en internasjonal skulpturkonkurranse og teller totalt 20 skulpturer.

Enten du liker å holde formen på treningsstudio eller ute i det fri er det mange muligheter. På Løren torg ligger SATS og Sterk treningsstuio. For idrettsinteresserte er både Oslo tennissenter, Oslo turnarena og Valhall Arena rett i nærheten.

Det er kort vei til fine turområder på Bjerke, eller du kan stikke bort til grønne Torshovdalen, som er områdets største park.

Her er det så frodig og flott om våren og sommeren, og du kan dessuten spille både tennis og frisbeegolf her.

Midt i blinken for deg som liker å ha en aktiv fritid!

Tomt

Gårdsrommet blir bilfritt, og "hagen" til de som bor i Gregers Kvartal. Når man kommer utenfra vil gårdsrommet få et hyggelig hagepreg og være en innbydende velkomst. Her ledes man til trygge opplyste inngangssoner med sykkelparkering rett rundt hjørne. Her vil det finnes flere oppholdssoner med varierende utforming og sittemøbler for store og små sammenkomster, i meget frodige omgivelser. Gårdsrommet vil bli et hvilested og naturlig møteplass for beboere og besøkende.

Det største felles oppholdsarealet vil ligge sentralt i gårdsrommet. I tillegg til sitteplasser vil det her bli tilrettelagt for aktiviteter som sandkasse, bordtennins og lek på en skulpturell lekeinstallasjon.

Bygg A sydfasade
Bygg C til venstre og bygg A bak i lys tegl.

I skillet mellom barnehagens- og felles utearealer i gårdsrommet, vil en større pergola fungere som et romdannende element og et visuelt skille. Barnehagen vil få flotte lekefasiliteter for de minste barna, og med tilgang gjennom porter fra fellesarealene, kan dette utearealet brukes utenom barnehagens åpningstid.

Gårdsrommet vil få en omfattende beplantning av både trær, busker og frodige stauder. Klatreplanter skal vokse både over gjerder, pergola og noen utvalgte steder på fasader. Mange plantefelt blir avgrenset av synlige stålkanter i en varm fargetone som harmonerer fint med vegetasjonen og materialbruk for øvrig. Regnvann samles i fine renner av murt teglstein som leder vannet til frodig beplantede "regnbed".

I bygg A er det ikke felles takterrasse, men fine muligheter til å sitte i gårdstunet.

Parkering

Under byggene og indre bygård etableres det en felles parkeringskjeller for hele prosjektet. IKKE PARKERINGSSYSTEM, men faste plasser på oppmerket garasjegulv. Selger tar sikte på å gjøre garasjeanlegget til en egen underjordisk eiendom. Adkomst fra Lørenveien og ned langs bygg C sin nordfasade. (se utomhusplan). Heis fra garasjeplan til alle boligetasjer. Det vil kun være større leiligheter som kan kjøpe fast plass. Evnt. usolgte plasser vil tilbys først etter at prosjektet er, eller nærmer seg sluttsolgt.

Oppvarming

Alle oppholdsrom varmes opp med vannbåren gulvvarme og styres med termostat plassert i rommet. Varmtvann oppvarmes med fjernvarme. Det er individuell måling av forbruk og man avregner en gang i året for faktisk forbruk.

Det leveres sentralt anlegg for balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Aggregatet plasseres i kjeller med kanalføringer frem til hver leilighet. Det blir avtrekk fa kjøkken og våtrom, og tilluft til hvert oppholdsrom.

Bygg A vil få utbygde balkonger i de 3 nederste etasjene. På bakkeplan blir det private markterrasser
Bygg A ligger langs Lørenveien, men alle leilighetene vender seg inn mot det frodige gårdstunet

Borettslaget

Bygg A er et eierseksjonssameie som består av næringsseksjoner i 1. etg. og boliger fra 1. etg. og opp. Boligene organiseres som et frittstående borettslag uten forkjøpsretter. Det er tegnet en tidsbegrenset forretningsføreravtale med USBL.

Utleie av boligen reguleres av borettslagsloven §§5-3 til 5-10. Styret ønsker i utgangspunktet å praktisere en liberal utleiepraksis i den perioden selger er representert i styret i borettslaget. Styret vil derfor i denne perioden kunne gi samtykke til å leie ut leilighetene i inntil 3 år fra overtagelse, selv om vilkårene for utleie i §§5-4 til 5-6 ikke er oppfylt, jfr. §5-3. Eventuell søknad om utleie må sendes styret før ferdigstillelse/overlevering og det er opp til styret om utleien godkjennes.

Prosjektet har nye næringslokaler mot Lørenveien.
Fra Lørenveien og inn mot Alnabanen etableres et nytt bilfritt gatetun.

For andelseiere som selv bor i boligen, så er det ubegrenset adgang til å leie ut deler av boligen til andre. I tillegg kan andelseier leie ut hele boligen i opptil 30 døgn i løpet av året.

Betalingsbetingelser

Etter kontraktsignering skal det betales 10% av total kjøpesum (inkl. andel fellesgjeld). Resterende del av kjøpesum (innskudd), tilvalg og omkostninger skal innbetales til meglers klientkonto senest 3 virkedager før overtagelse. Det vil bli stilt krav om delbetaling av tilvalg/endringer om man har tilvalg/endringer som overstiger kr. 300 000,-.

Andel fellesgjeld

Fremkommer av prislisten. Borettslaget vil bli finansiert med 60% fellesgjeld og 40% innskudd.

Sikringsfond

Borettslaget vil bli sikret i finansieringsselskapet Klare finans AS. Borettslaget er, etter gjeldende bestemmelser, fastsatt av finansieringsselskapet, sikret mot tap som følge av at en andelseier unnlater å betale sine felleskostnader. Premien er lagt inn i felleskostnader.

Hvitvaskingsloven

Megler er rapporteringspliktig etter Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, "hvitvaskingsloven". Megler er derfor forpliktet til å gjennomføre kundetiltak for både oppdragsgiver og kjøper, som blant annet innebærer plikt til å gjøre tiltak for å få bekreftet identiteten til kjøper og eventuelle "reelle rettighetshavere".

Balkong i bygg C viser hvordan bebyggelsen er plassert til fordel for leilighetene i Bygg A. Flott lysforhold og masse lys inn i tunet og flott utsyn fra balkongene.
Leilighet A3-502 i stilart Nordisk Mørk
Leilighet A2-101 Alle disse 3 leiligheten på bakkeplan har ca. 3,8 meters takhøyde. Stilvalg Nordisk mørk

Normalt skjer bekreftelse av en persons identitet ved fremvisning av gyldig legitimasjonsdokument (ved personlig fremmøte), ved bruk av BankID, eller ved fremleggelse av en bekreftet kopi av et legitimasjonsdokument. Dersom kjøper er en juridisk person (AS, ANS, eller øvrige selskapsformer) må det foretas "egnede tiltak" for å kartlegge "reelle rettighetshavere" av kjøper.
Kjøper er forpliktet til å bidra til gjennomføring av de kundetiltak som initieres av Sem & Johnsen.

Dersom kjøper ikke bidrar til at Sem & Johnsen får gjennomført tilfredsstillende kundetiltak, kan ikke Sem & Johnsen gjennomføre transaksjonen, jfr. hvitvaskingsloven § 21. Manglende bidrag til gjennomføring av tilfredsstillende kundetiltak er å betrakte som mislighold av avtalen med selger. Etter 30 dager anses misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

Leilighet A3-302 Stue i stilvalget Nordisk Natur
Leilighet A1-502 Stue/kjøkken i stilvalg Nordisk Mørk

Meglere

Portrettbilde av Finn Bragnes

Finn Bragnes

Eiendomsmegler/Partner

Kontakt Finn på e-post
fbr@sem-johnsen.no

Kontakt Finn på telefon
91 31 58 18

Finn har arbeidet som boligmegler siden 1990, med hovedfokus på salg av nye boliger siden 1992: 10 år i OBOS (siste år som leder av nybyggavdeling), 10 år i Gjensidige NOR som ble innfusjonert med DNB Nybygg, 3 år hos Privatmegleren (salg og markedsansvarlig nybygg), nå i Sem & Johnsen som prosjektmegler. Finn er valgt til å ha megleransvar for store utbygginger som Pilestredet Park, Fornebu (Rolfsbukta, Koksabukta og Storøya), Krydderhagen på Hasle m.m.


Les mer
Portrettbilde av Iga Okon

Iga Okon

Eiendomsmegler

Kontakt Iga på e-post
io@sem-johnsen.no

Kontakt Iga på telefon
91 99 48 84

Iga ble uteksaminert fra Handelshøyskolen BI Oslo i 2017 og har spesialisert seg innenfor salg av nybygg siden 2018.
I løpet av disse årene har hun bistått i mer enn 1 000 bolighandler i Oslo og omegn sammen med ulike utbyggere.

Kvaliteter som legges til grunn for hennes arbeidsmetodikk er dedikasjon, positiv energi og en god gjennomføringsevne. Iga beskrives av sine kunder som meget serviceinnstilt og hardtarbeidende lagspiller. Hennes fokus er å jobbe strukturert med et stort engasjement for kundene sine.

Iga tar for tiden, på deltid ved siden av full jobb, en master i eiendomsutvikling på NMBU. Dette for å fordype seg ytterligere i eiendomsutviklingsfaget for gjennom dette å kunne gi kundene enda bedre råd og veiledning i planlegging av prosjektene.

Les mer