Planlagt overtagelse 1. halvår 2024.

Gregers Kvartal Bygg C

Nøkkelinfo

 • Pris
  6.850.000 – 9.650.000,–
 • Boligtype
  Leilighet
 • Eierform
  Selveier

Visningstider

 • Tirsdag 30. nov.
  Kl. 17.00 – 18.00
 • Torsdag 2. des.
  Kl. 17.00 – 18.00
 • Tirsdag 7. des.
  Kl. 17.00 – 18.00
 • Torsdag 9. des.
  Kl. 17.00 – 18.00
 • Tirsdag 14. des.
  Kl. 17.00 – 18.00

Meld deg på visning her

Finn Bragnes

Eiendomsmegler/Partner

Megler: Finn Bragnes

Iga Okon

Eiendomsmegler

Megler: Iga Okon

Kort om prosjektet

Gregers Kvartal Bygg C - selveierleiligheter med balkong

Høydepunkter

Nå kommer det siste boligprosjektet i Løren sentrum. Her er det lagt stor vekt på estetikk og oppgraderte fellesområder, samt en felles takterrasse med pergola, utekjøkken og flere forskjellige sitteplasser med flott utsikt over byen. Byggene har høy arkitektonisk utforming med uttrukne fasader med balkonger i 1. og 2. etasje. Dette, sammen med inntrekninger i øverste etasjer, gir byggene et spennende atrkitektonisk uttrykk. I tillegg er det også variasjon i teglfarger mellom byggene. I sum gir dette vesentlig mindre inntrykk av "tunge" bygg med monotone fasader, og gir en helt annen opplevelse når man kommer inn i gårdstunet.

Bygningstekniske løsninger som gir boligene ekstra kvaliteter;
Plassbygde bad (ikke prefabrikkerte kabiner) som gir kjøperne langt større valgmuligheter i fliser og utstyr, og ikke minst gir en helt annen kvalitetsfølelse.
Etasjeskiller (plattendekker) som gir mulighet for slette himlinger som tilvalg (uten V-fuge) og ekstra god takhøyde (opp til ca. 2,6 meter).
Oppvarming med termostatstyrt vannbåren varme i gulv, med ekstra sløyfer for at badegulv får ekstra god varme.
Oppgradert prosjektkjøkken fra Sigdal med Siemens hvitevarer er standard i alle leiligheter.
1-stavs parkett i alle oppholdsrom.

Beliggenhet

Gregers Kvartal ligger midt i den nye bydelen Løren mellom Lørenveien og Alnabanen. Fra Gregers Kvartal er ikke langt til bydeler som Grünerløkka og Storo eller resten av byen.

Byggene dannet et kvartal som grenser mot Alnabanen, Lørenvangen (opparbeides til bilfritt bytorg) og Lørenveien.

Når du bor på Løren kan du gå, sykle eller ta kollektivtransport når du vil komme deg enkelt og raskt rundt i hovedstaden.

Gregers Kvartal ligger 2 minutter fra T-banestoppet Løren. Hasle stasjon er heller ikke lange gåturen unna og på omkringliggende gater er det godt med bussforbindelse til resten av byen. Området er godt tilrettelagt for sykling og sykkelrute 9 går fra Løren, gjennom Grünerløkka og helt ned til Rådhusplassen.

Boliger

Boligåpne nedPrisåpne nedTotalprisåpne nedBruksarealåpne nedPrimærromåpne nedSoveromåpne nedEtasjeåpne ned
C1401 7.600.000,-7.670.377,-90.8m288.5m234
C1402 7.300.000,-7.362.697,-80.7m278.5m234
C1501 7.800.000,-7.870.377,-90.8m288.5m235
C1502 7.600.000,-7.662.697,-80.7m278.5m235
C1601 7.900.000,-7.970.377,-90.8m288.5m236
C1602 7.700.000,-7.762.697,-80.7m278.5m236
C1701 7.990.000,-8.060.377,-90.8m288.5m237
C1702 7.800.000,-7.862.697,-80.7m278.5m237
C2303 7.050.000,-7.114.677,-83.3m280m233
C2401 6.920.000,-6.979.797,-76.9m276.9m234
C2403 7.250.000,-7.314.677,-83.3m280.8m234
C2501 7.100.000,-7.159.797,-76.9m276.9m235
C2503 7.350.000,-7.414.677,-83.3m280.8m235
C2601 7.250.000,-7.309.797,-76.9m276.9m236
C2603 7.450.000,-7.514.677,-83.3m280m236
C2703 7.500.000,-7.564.677,-83.3m280m237
C3202 7.350.000,-7.412.397,-80.3m278m222
C3204 6.850.000,-6.912.547,-80.5m280.5m232
C3301 8.990.000,-9.067.827,-100.6m298.8m233
C3302 7.550.000,-7.612.397,-80.3m278m223
C3401 9.400.000,-9.477.827,-100.6m298.8m234
C3402 7.590.000,-7.652.397,-80.3m278m224
C3404 7.190.000,-7.252.547,-80.5m280.5m234
C3501 9.650.000,-9.727.827,-100.6m298.8m235
C3502 7.850.000,-7.912.397,-80.3m278m225
C3504 7.290.000,-7.352.547,-80.5m280.5m235
C3603 7.390.000,-7.452.547,-80.5m280.5m236

Mer om eiendommen

En viktig ting når du bor så sentralt i en stor by, er at nærområdet er grønt og trivelig. For mange er det avgjørende med fine turområder like ved, og det har du her på Løren. Fra Gregers Kvartal kan du for eksempel rusle bort til Hovindammen eller spasere til Lørenparken.

Lørenparken er nesten som en skulpturpark å regne. Den kalles også Peer Gynt-parken og ble etablert i Ibsenåret 2006 av Selvaag. Kjente billedhuggere nasjonalt og internasjonalt har tolket hver sin del av det kjente skuespillet. Skulptursamlingen består både av bestillingsverk, og av vinnerverk fra en internasjonal skulpturkonkurranse og teller totalt 20 skulpturer.

Enten du liker å holde formen på treningsstudio eller ute i det fri er det mange muligheter. På Løren torg ligger SATS og Sterk treningsstuio. For idrettsinteresserte er både Oslo tennissenter, Oslo turnarena og Valhall Arena rett i nærheten.

Det er kort vei til fine turområder på Bjerke, eller du kan stikke bort til grønne Torshovdalen, som er områdets største park.

Her er det så frodig og flott om våren og sommeren, og du kan dessuten spille både tennis og frisbeegolf her. Midt i blinken for deg som liker å ha en aktiv fritid!

Byggemåte

Bygningene oppføres med bærekonstruksjon hovedsakelig i armert betong. Det leveres sedum eller tilsvarende på takarealer utenfor private og felles takterrasser. Fasader i teglsten. Balkongene leveres enten som utkraget, inntrukne eller overbygde. Det er variasjon i materialer som brukes på og i forbindelse med balkongene. På de utkragede balkongene leveres det spilerekkverk.

Bebyggelse

Det er lagt stor vekt på utforming av et rikt fasadeuttrykk med høy arkitektonisk kvalitet.

Hovedmateriale er tegl, som underbygger den arkitektoniske ideen om stedets tilknytning, kvalitet og nøkternhet. Hver bygning har kun ett hovedmateriale.

Bygg C
Deler av fasaden vender mot Lørenveien. Her kommer det kanskje ny restaurant på gateplan??

Dette vil bidra til å tydeliggjøre bygningens hovedform og styrke prosjektets helhet. For å skape variasjon i bebyggelsen er det planlagt tegl i forskjellige farger. Det planlegges et fargespill mellom lys tegl og tegl med en rødlig tone. Ved bruk av tegl tilpasser Gregers Kvartal seg også til lokalområdet, hvor tegl i varme og lyse farger går igjen. Tegl er et varig og vedlikeholdsvennlig materiale.

Utforming og volumoppbygging
Fasaden mot Lørenveien er utformet med vertikale fasadeinntrekninger i hele byggets høyde og har store glassfelter på gateplan. Toppetasjen er tilbaketrukket. Portrommet mellom bygg A og bygg C etablerer en "tredje" vertikal fasadeinntrekning, som vil skape en fin og spennende balanse i den samlede fasaden.

Glassfeltet blir en viktig del av hovedadkomsten til gårdsrommet. Glassfeltet skal både skjerme bakenforliggende balkonger og leiligheter mot støy og samtidig skape en estetisk fin ramme til adkomsten i portrommet.

Næringsarealene mot øst og vest framheves ved at de har glassfelt rundt hjørnene og bryter med utformingen av boligfasadene over.

Terrasser og balkonger
Alle leilighetene egne markterrasser eller balkonger. Noen av leilighetene har dessuten privat takterrasse, det gir luksusfølelse!

I bygg C er det ikke tilgang til felles takterrasse.

Tomt

Gårdsrommet blir bilfritt, og "hagen" til de som bor i Gregers Kvartal. Når man kommer utenfra vil gårdsrommet få et hyggelig hagepreg og være en innbydende velkomst. Her ledes man til trygge opplyste inngangssoner med sykkelparkering rett rundt hjørne. Her vil det finnes flere oppholdssoner med varierende utforming og sittemøbler for store og små sammenkomster, i meget frodige omgivelser. Gårdsrommet vil bli et hvilested og naturlig møteplass for beboere og besøkende.

Det største felles oppholdsarealet vil ligge sentralt i gårdsrommet. I tillegg til sitteplasser vil det her bli tilrettelagt for aktiviteter som sandkasse, bordtennins og lek på en skulpturell lekeinstallasjon. I skillet mellom barnehagens- og felles utearealer i gårdsrommet, vil en større pergola fungere som et romdannende element og et visuelt skille.

Bygg C og bygg A - med det parkmessige gårdstunet

Barnehagen vil få flotte lekefasiliteter for de minste barna, og med tilgang gjennom porter fra fellesarealene, kan dette utearealet brukes utenom barnehagens åpningstid.

Gårdsrommet vil få en omfattende beplantning av både trær, busker og frodige stauder. Klatreplanter skal vokse både over gjerder, pergola og noen utvalgte steder på fasader. Mange plantefelt blir avgrenset av synlige stålkanter i en varm fargetone som harmonerer fint med vegetasjonen og materialbruk for øvrig. Regnvann samles i fine renner av murt teglstein som leder vannet til frodig beplantede "regnbed".

Parkering

Under byggene og indre bygård etableres det en felles parkeringskjeller for hele prosjektet. IKKE PARKERINGSSYSTEM, men faste plasser på oppmerket garasjegulv.

Bygg C sin østfasade vender mot det store lukkede gårdstunet

Selger tar sikte på å gjøre garasjeanlegget til en egen underjordisk eiendom. Adkomst fra Lørenveien og ned langs bygg C sin nordfasade. (se utomhusplan). Heis fra garasjeplan til alle boligetasjer. Det vil ved salgsstart være mulig for alle leiligheter å kjøpe garasjeplass(er). Hver garasjeplass. koster kr. 450 000,- i tillegg til leilighetspris. Ladepunkt leveres som tilvalg.

Oppvarming

Det leveres vannbåren gulvvarme i alle oppholdsrom i leiligheten.

Vannbåren gulvvarme skaper en god lun følelse på gulvene i de kalde månedene. For å få høyest mulig overflatetemperatur på badegulv, legges gulvvarmesløyfene tettere og varmen reguleres med gulvføler. Det er mye lettere å møblere en leilighet med vannbåren gulvvarme, fordi det ikke er noen radiatorer i veien!

Du får dermed utnyttet plassen i leiligheten på en mye bedre måte.

Betalingsbetingelser

Etter kontraktsignering skal det innbetales kr 100 000,- av kjøpesum. Når byggestart vedtas betales 10 % av kjøpesum fratrukket de kr 100 000,- allerede innbetalt. Begge beløpene må være fri kapital, det vil si at det ikke kan være knyttet vilkår for innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Kjøper vil få tilsendt egne varsler om innbetaling av 10 % av kjøpesum, samt innbetaling av restoppgjør.

Resterende del av kjøpesum, tilvalg og omkostninger skal innbetales til meglers klientkonto senest 4 virkedager før overtagelse. Det kan bli stilt krav om innbetaling av tilvalg/ endringer ved bekreftet bestilling.

Alle leiligheter har balkonger eller terrasser
2-roms- leil. c3-602 - nordisk mørk
3-roms Leil C3-502 stil -nordisk kald
4-roms, leil. C2-701-stil nordisk mørk
4-roms, leil. c2-703-nordisk mørk

Meglere

Portrettbilde av Finn Bragnes

Finn Bragnes

Eiendomsmegler/Partner

Kontakt Finn på e-post
fbr@sem-johnsen.no

Kontakt Finn på telefon
91 31 58 18

Finn har arbeidet som boligmegler siden 1990, med hovedfokus på salg av nye boliger siden 1992: 10 år i OBOS (siste år som leder av nybyggavdeling), 10 år i Gjensidige NOR som ble innfusjonert med DNB Nybygg, 3 år hos Privatmegleren (salg og markedsansvarlig nybygg), nå i Sem & Johnsen som prosjektmegler. Finn er valgt til å ha megleransvar for store utbygginger som Pilestredet Park, Fornebu (Rolfsbukta, Koksabukta og Storøya), Krydderhagen på Hasle m.m.


Les mer