Saga Terrasse 6

Saga Terrasse 6

Nøkkelinfo

 • Pris
  2.790.000 – 9.390.000,–
 • Bruksareal
  36 – 112m2
 • Boligtype
  Leilighet
 • Eierform
  Eierseksjon

Visningstider

 • Tirsdag 6. juni
  Kl. 16.00 – 17.00

Meld deg på visning her

Tom Z. Bliksmark

Eiendomsmegler/Partner

Megler: Tom Z. Bliksmark

Lene Markegård

Eiendomsmegler/Partner

Megler: Lene Markegård

Kort om prosjektet

Saga Terrasse 6, Jessheim sentrum - Nye selveierleiligheter med størrelser fra 36-112 kvm. Innflytting januar 2024!

Innhold

Saga Terrasse salgstrinn 6 består av Hus G4 og H4 med til sammen 89 selveierleiligheter. G4 og H4 vil få åtte etasjer med en miks av 2-, 3- og 4-romsleiligheter med størrelser fra 36 til 112 kvm BRA. Alle leilighetene får romslige balkonger og det vil bli direkte heisadkomst til garasjeanlegget. Arkitektene fra Fosse og Aasen, sammen med landskapsarkitektene fra Grindaker, har uformet et meget bra prosjekt som samsvarer med merkevaren Sagabyen. Det er lagt vekt på høy kvalitet både ute og inne med gode universelt utformede arealer.

Leilighetene vil få en gjennomgående god standard med b.la.:
- Gode og gjennomarbeidede planløsninger
- Store private uteplasser/balkonger
- Arealeffektive og gode leiligheter med to- og tresidig lysinnfall
- Lyse tiltalende overflater i oppholdsrom
- 3-stavs lys eikeparkett i oppholdsrom
- Moderne flislagt bad og WC med veggmontert toalett
- Moderne hvit, glatt innredning på kjøkken og bad fra Sigdal eller tilsvarende
- Hvitevarer inkludert på kjøkken
- Vannbåren gulvvarme i stue, kjøkken og entré
- Balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning

Til alle leiligheter medfølger 1 sportsbod i felles anlegg med heis til leilighetsplan. Til alle 4-roms medfølger bruksrett til 2 stk. biloppstillingsplasser i felles garasjeanlegg og til alle 3-roms (ikke 2(3)-roms) medfølger bruksrett til 1 biloppstillingsplass i felles garasjeanlegg. 2-roms kan kjøpe biloppstillingsplass for kr. 300.000,-. Se oversikt i prislisten som fås ved henvendelse til megler.

Beliggenhet
Det sentrale området øst for Jessheim jernbanestasjon får en moderne og bymessig karakter, med sentrumsbebyggelse, torg, plasser, park og bygate. De ulike uterommene vil invitere til forskjellig type opphold og lek for alle brukergrupper, samt skape et aktivt byliv. Den tette tilknytningen til stasjonen og sentrum gir en naturlig knutepunktstatus for den nye bydelen Sagabyen med Saga Senter, Saga Atrium, Saga Terrasse og Saga Nord. Det er planlagt ny overgang til stasjonen som vil gjøre veien over til Storgata og storsenteret på Jessheim enda kortere enn hva den er i dag. I umiddelbar nærhet finner du også treningssenter, dagligvareforretning, legesenter m.m. Med kun 5 minutter å gå til turstier og skogsområder må en si at alt en trenger er innen rekkevidde.

Fremdrift og økonomi
Bygging er godt i gang! Antatt overtagelse for Hus G4 og H4 vil være i løpet av 1. kvartal 2024.

Boliger

Boligåpne nedPrisåpne nedTotalprisåpne nedBruksarealåpne nedSoveromåpne nedEtasjeåpne ned
H4203 4.590.000,-4.619.828,-73m222
H4206 5.290.000,-5.321.478,-84m222
H4503 4.890.000,-4.919.828,-73m225
H4504 4.890.000,-4.919.828,-73m225
H4603 4.990.000,-5.019.828,-73m226
H4604 4.990.000,-5.019.828,-73m226
H4703 5.090.000,-5.119.828,-73m227
H4803 5.190.000,-5.219.828,-73m228

Mer om eiendommen

Det forutsettes at det ved kontraktsinngåelse betales et forskudd tilsvarende 5 % av kjøpesummen. Resterende del av kjøpesum og omkostninger innbetales en uke før overtagelse.

Lave kjøpsomkostninger per bolig, kun fra kr. 24 277,- til kr. 35 677,-. Dette da det kun betales dokumentavgift av andel tomteverdi. Se oversikt over eksakt beløp per bolig i prislisten. Boligene selges til faste priser etter prinsippet om førstemann til mølla.

Størrelsen på fellesutgiftene er ikke fastsatt, men stipulerte fellesutgifter skal dekke sameiets ordinære driftsutgifter. Hvor store kostnadene vil blant annet avhenge av hvilke ytelser sameiet rekvirerer og utviklingen av markedsprisen for disse ytelsene. Erfaringsmessig vil fellesutgiftene beløpe seg til ca. kr 40,- til kr 45,- pr. kvm BRA/mnd. Fellesutgiftene skal dekke blant annet varmtvann, oppvarming, forsikring, forretningsførsel, samt renhold og vedlikehold av fellesarealer. Kommunale avgifter faktureres den enkelte seksjonseier direkte fra kommunen.

Boligene selges iht. bestemmelsene i bustadoppføringslova, herunder 5 års garanti iht. lovens §12. Ved salg til aksjeselskap eller annen profesjonell part, legges Avhendingslovens bestemmelser til grunn. For øvrig gjelder eierseksjonsloven for sameiet og driften av dette.

Denne annonsen utgjør ingen fullgod eller uttømmende presentasjon av prosjektet/eiendommen. Det er derfor viktig at interessenter kontakter megler for å få tilsendt komplett salgsdokumentasjon og går nøye gjennom dette før inngivelse av kjøpetilbud.

Byggemåte

Bygningen fundamenteres til fjell ved hjelp av peler. Byggets bærekonstruksjon er utført i betong og stål. Skillevegger utføres i betong eller plassbygde lyd og brannvegger. Etasjeskillere utføres i betong. Fasadene bygges opp som isolerte bindingsverkvegger og kles utvendig med tegl, plater, puss eller panel. Balkonggulv er å anse som utvendig konstruksjon. Balkonger utføres av betong med fall og nedløp, men drypp fra overliggende balkonger må påregnes ved nedbør.

Kun ment som illustrasjon.
Kun ment som illustrasjon.

Utformingen av rekkverk vil være i stål/aluminium, plater, trepanel eller glass. Takterrasser får overflate med tretremmer. Innvendige vegger utføres i stål/tre-stenderverk, kledd med gipsplater. Støpte vegger mot naboleilighet og i heis/trappesjakter vil få overflate i sparklet og malt utførelse. Innvendig høyde til himling vil generelt være ca. 2,5 m. Unntatt er områder med nedforet himling. Himling nedfores for å skjule rør og kanalføringer fortrinnsvis i boder, entre/gang og enkelte områder i øvrige rom. Boligprosjektet er rammesøkt etter teknisk forskrift TEK 17. Rammetillatelse forventes høst 2021.

Hvitvaskingsloven

Megler er rapporteringspliktig etter Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, "hvitvaskingsloven".

Megler er derfor forpliktet til å gjennomføre kundetiltak for både oppdragsgiver og kjøper, som blant annet innebærer plikt til å gjøre tiltak for å få bekreftet identiteten til kjøper og eventuelle "reelle rettighetshavere".

Normalt skjer bekreftelse av en persons identitet ved fremvisning av gyldig legitimasjonsdokument (ved personlig fremmøte), ved bruk av BankID, eller ved fremleggelse av en bekreftet kopi av et legitimasjonsdokument. Dersom kjøper er en juridisk person (AS, ANS, eller øvrige selskapsformer) må det foretas "egnede tiltak" for å kartlegge "reelle rettighetshavere" av kjøper.
Kjøper er forpliktet til å bidra til gjennomføring av de kundetiltak som initieres av Sem & Johnsen.

Dersom kjøper ikke bidrar til at Sem & Johnsen får gjennomført tilfredsstillende kundetiltak, kan ikke Sem & Johnsen gjennomføre transaksjonen, jfr. hvitvaskingsloven § 21. Manglende bidrag til gjennomføring av tilfredsstillende kundetiltak er å betrakte som mislighold av avtalen med selger. Etter 30 dager anses misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

Kun ment som illustrasjon.
Kun ment som illustrasjon.
Kun ment som illustrasjon.
Kun ment som illustrasjon.
Kun ment som illustrasjon.
Kun ment som illustrasjon.
Kun ment som illustrasjon.
Kun ment som illustrasjon.
Kun ment som illustrasjon.

Meglere

Portrettbilde av Tom Z. Bliksmark

Tom Z. Bliksmark

Eiendomsmegler/Partner

Kontakt Tom Z. på e-post
tzb@sem-johnsen.no

Kontakt Tom Z. på telefon
90 92 59 04

Tom Z. Bliksmark er utdannet eiendomsmegler fra BI. Han har vært eiendomsmegler i over 20 år, hovedsakelig med rådgivning, utvikling og salg av nye boligprosjekter på Østlandet.

Les mer
Portrettbilde av Lene Markegård

Lene Markegård

Eiendomsmegler/Partner

Kontakt Lene på e-post
lhm@sem-johnsen.no

Kontakt Lene på telefon
91 82 39 23

Lene har 14 års erfaring fra eiendomsmeglerbransjen, hovedsakelig som prosjektmegler, og også som bruktmegler. I disse årene har hun bistått i mer enn 1500 bolighandler, og har igjennom dette opparbeidet omfattende erfaring og en inngående kunnskap, særlig om prosjektmarkedet. De siste årene har gjennomførte boligsalg ligget rundt 170 prosjekterte boliger, i Stor-Oslo.

Kvaliteter som legges til grunn for Lenes arbeidsmetodikk er trygghet for partene, effektivitet og god gjennomføringsevne.

Les mer