Lilleaker Vest - Fåbroparken - 208 nye, lyse og luftige leiligheter - Ingen budrunde - Romslige balk

Lilleaker Vest - Fåbroparken - 208 nye, lyse og luftige leiligheter - Ingen budrunde - Romslige balk

Nabolaget rundt Lilleaker Vest - Fåbroparken, bygg A, B, E, F er spesielt anbefalt for familier med barn, etablerere, godt voksne og eldre. Kvaliteten på nabolaget er vurdert til veldig bra av 137 lokalkjente.

Vurderinger av nabolaget

9.1

Veldig bra

Kvalitet på skolene

8.9

Veldig trygt

Opplevd trygghet

8.8

Veldig bra

Kvalitet på barnehagene

Inntekt

0 - 100 000

41%

44%

38%

100 000 - 200 000

28%

42%

60%

200 000 - 400 000

69%

90%

100%

400 000 - 500 000

30%

28%

24%

500 000 - 800 000

47%

35%

26%

800 000+

46%

21%

13%

Nabolaget

Oslo og omegn

Norge

Sivilstand og utdanning

32%

Gift

57%

Høyere utdanning

Combined Shape

Nærområdet

Nabolaget rundt Lilleaker Vest - Fåbroparken - 208 nye, lyse og luftige leiligheter - Ingen budrunde - Romslige balk

FilterKlikk for å slå av og på valg

Gangavstand

10 min

20 min

30 min

Group 27

Familie

9.1

Veldig bra

Skolekvalitet

8.8

Veldig bra

Barnehagekvalitet

Barnefamilier

32%

er barnefamilier

Eiendomsinfo

98%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

Eiendomsinfo

69%

eier sin egen bolig

Shape

Bomiljø

Boligtype

24.4% enebolig

22.2% rekkehus

36.8% blokk

16.7% annet

8.9

Veldig trygt

Opplevd trygghet

8.8

Veldig bra

Barnehagekvalitet

Barnefamilier

32%

er barnefamilier

Eiendomsinfo

98%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

Eiendomsinfo

69%

eier sin egen bolig

Økonomi

62%

har inntekt over 300.000

Eiendomsinfo

98%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

Dataene over er levert av Eiendomsprofil AS. Vurderingene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, innholdsleverandørene (se kilder) eller Sem & Johnsen kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene.

Kilder: Statistisk sentralbyrå (SSB), Statens kartverk, Geodata AS, Eiendomsprofil AS/Nabolag.no