Poppelhagen - Sæter - Nordstrand.

Poppelhagen - Sæter - Nordstrand.

Nøkkelinfo

  • Boligtype
    Leilighet
  • Eierform
    Eierseksjon

Finn Bragnes

Eiendomsmegler/Partner

Megler: Finn Bragnes

Kort om prosjektet

Poppelhagen - Sæter - Nordstrand. Byggingen er igang! Overtagelse høsten 2024.

Byggemåte

Salget av Poppehagen, boligprosjektet midt på Sæter, som mange har ventet på lenge er i gang. Alle leiligheter selges til faste priser.

Bak utbyggingen står Neptune Properties og Monolith Properties. Dette er 2 selskaper som har lang erfaring fra andre boligprosjekter.

Poppelhagen blir boliger som gir næring til et godt liv, inne som ute. De 121 leilighetene er moderne, lettstelte og gir en god romfølelse. Hagen er frodig og raus som en klassisk villahage på Nordstrand skal være. Den bevaringsverdige hagevillaen har innholdsrike fellesrom kun for deg som bor i Poppelhagen. Og vi har verdens beste nabolag med sjarmerende butikker, et levende torg og hyggelige mennesker som hilser på hverandre.

Leilighetene bygges etter TEK 17. Vegger består av betong eller stenderverk av stål/tre kledd med gips som er sparklet og malt. Innervegger i lett konstruksjon leveres med isolasjon, med unntak av vegger med skyvedør. Alle himlinger er i gips eller sparklet betong. Innvendig takhøyde er ca. 250 cm. Rom med downlights og/eller tekniske føringer kan ha nedforet gipshimling, eventuelt innkassing av tekniske føringer. Både nedforet gipshimling og eventuell innkassing er sparklet og malt. I rom med downlights eller tekniske føringer kan takhøyden være minimum 220 cm.

Vinduer, balkong- og terrassedør leveres med energiglass, hvite innvendig og i henhold til arkitektens fargevalg utvendig. Utførelse, inndeling, åpningsfelt og slagretning avhenger av hvilke tekniske krav de enkelte vinduer har, herunder i forhold til støy, brannkrav osv. Det kan forekomme nivåforskjell/terskel mellom rom, og fra innvendige arealer til balkong/ takterrasse/markterrasse. Dette gjelder spesielt for leilighet A 501. Leilighet A 501 vil leveres med innvendig rampe for å tilfredsstille TEK 17. Kjøper kan fjerne rampen etter overlevering dersom det er ønskelig.

Moderne vinduer isolerer langt bedre enn eldre vinduer, noe som fører til at vinduene blir kaldere på utsiden fordi varmen ikke trekker ut. De kalde utvendige flatene kan gi kondens på utsiden av vinduet. Innvendige dører modell Kompaktdør - S 0500-N klassisk hvit.

Boliger

Boligåpne nedPrisåpne nedTotalprisåpne nedBruksarealåpne nedPrimærromåpne nedSoveromåpne nedEtasjeåpne ned
A100 8.750.000,-8.822.417,-75.5m273m221
A102 8.750.000,-8.818.817,-71.5m270m221
A103 12.500.000,-12.602.567,-109m2105m231
A105 9.400.000,-9.477.367,-81m270m221
A200 11.200.000,-11.272.417,-75.5m273m223
A201 6.300.000,-6.353.067,-54m250m212
A202 9.000.000,-9.076.467,-80m278m222
A203 7.900.000,-7.967.467,-70m267m222
A205 12.700.000,-12.794.467,-100m296m232
A206 15.500.000,-15.611.567,-119m2116m232
A300 11.900.000,-11.972.417,-75.5m273m223
A301 6.500.000,-6.553.067,-54m250m213
A302 9.200.000,-9.276.467,-80m278m223
A303 8.500.000,-8.567.467,-70m267m223
A402 9.800.000,-9.876.467,-80m278m224
A403 8.900.000,-8.967.467,-70m267m224
A502 11.500.000,-11.576.467,-80m278m225
A503 9.800.000,-9.867.467,-70m267m225
B109 7.700.000,-7.771.967,-75m273m221
B110 6.900.000,-6.964.767,-67m264m221
B111 7.900.000,-7.974.667,-78m275m221
B112 8.400.000,-8.469.267,-72m269m221
B203 11.000.000,-11.084.567,-89m288m222
B204 14.000.000,-14.100.767,-107m2104m232
B207 5.200.000,-5.243.167,-43m241m212
B209 8.200.000,-8.271.967,-75m273m222
B210 7.700.000,-7.764.767,-67m264m222
B212 10.200.000,-10.280.967,-85m281m232
B303 11.500.000,-11.584.567,-89m288m223
B310 8.200.000,-8.264.767,-67m264m223
B312 11.500.000,-11.580.967,-85m281m233
B409 9.800.000,-9.871.967,-75m273m224
B410 8.000.000,-8.061.167,-63m260m224
B411 10.000.000,-10.074.667,-78m275m224
B412 12.200.000,-12.280.967,-85m281m234
C201 10.200.000,-10.282.767,-87m285m231
C303 12.500.000,-12.598.067,-104m2102m232
C305 9.900.000,-9.979.167,-83m280m232
C306 9.900.000,-9.979.167,-83m280m232
C307 10.950.000,-11.039.967,-95m291m232
C403 13.450.000,-13.548.067,-104m2102m233
C404 10.950.000,-11.030.967,-85m281m233
C406 10.750.000,-10.829.167,-83m280m233
C407 11.900.000,-11.989.067,-94m290m233
C506 11.500.000,-11.579.167,-83m280m234
C507 10.900.000,-10.973.767,-77m273m224

Mer om eiendommen

Karmer i klassisk hvit og dørvridere i børstet stål. Dør mellom entré/gang og stue/kjøkken leveres med glass. Dørterskel i tilnærmet samme farge som parketten. De fleste dører leveres med flate terskler for å sikre luftstrømning gjennom leiligheten slik at ventilasjonsanlegget fungerer optimalt.

Vindussmyg og verandadør leveres listfritt med sparklet og malt gipsforing. Innvendige dører leveres med fabrikkmalte hvite foringer og gerikter. Spikerhull sparkles og males. Gerikter leveres slette i ca. 12 x 70 mm. I leiligheter hvor ventilasjonsaggregatet er plassert i entré/gang leveres det hvit skyvedørsgarderobe uten innredning. Det leveres ikke garderobeskap eller klesskap ut over dette, men det er avsatt
plass til skap i entré og på soverom.

Alle malte flater innvendig, dører og vindusdetaljer i farge NCS S0500N.

Bebyggelse

Prosjektet Poppelhagen planlegges å bestå av 4 leilighetsbygg med tilsammen 121 leiligheter med flott opparbeidet hageanlegg mellom byggene forbeholdt beboerne i prosjektet.

Leilighetene planlegges oppført i ett byggetrinn, men vil selges som flere salgstrinn. Det er planlagt at byggene i prosjektet Poppelhagen organiseres i to seksjonssameier.

Dette prosjektet gjelder Sameiet Poppelhagen som planlegges å bestå av ca. 101 boligseksjoner i bygg A-C og to næringsseksjoner i bygg C mot Ekebergveien i 1. etasje mot Sæterkrysset - Ekebergveien. Det er pr. i dag ikke inngått avtale om salg av næringsseksjonene. Det kan være aktuelt med for eksempel helserelatert virksomhet eller servicebedrift, men selger står fritt til å leie ut og selge til annen virksomhet.

Det andre sameiet (på gnr./bnr. 183/672) planlegges å bestå av en samleseksjon bolig med 20 leiligheter som eies av ett borettslag og et næringsareal som blir til et servicebygg.

I hagen er det en «Hagevilla» hvor det planlegges etablert 2 seksjoner. I første etasje blir det en seksjon bestående av fellesarealer for alle boligseksjoner i prosjektet Poppelhagen. Her etableres det bl.a. lounge, kjøkken og hagestue.

Hagevillaen blir det sosiale samlingspunkt, enten med naboer eller til egne arrangement
Inne mellom bebygelsen ligger et stort parkmessig gårdstun.

Arealene skal brukes som en møteplass for beboere, og hvor samtlige beboere i prosjektet Poppelhagen etter de regler sameiene fastsetter, også kan reservere og benytte disse arealene til egne arrangementer. Det blir to gjesterom i bygg C som også samtlige beboere kan booke inn til gjester. Disse fellesarealene (1. etg./kjeller i hagevilla og gjesterom i bygg C) søkes seksjonert som egne næringsseksjoner, og sameiene i prosjektet Poppelhagen får tinglyst en ideell eierandel i disse seksjonene.

I andre etasje i hagevillaen etableres en vanlig boligseksjon som blir en del av sameiet. Drift og utvendig vedlikehold av hagevillaen blir sameienes felles ansvar. Sameiene beslutter selv regler for tildeling, og kostnad for de sameiere som ønsker å bestille eget bruk av hagevillaen eller gjesterom. Selger tar forbehold om annen organisering av fellesfunksjonene dersom selger anser dette hensiktsmessig

Det etableres også et fellesrom for vedlikehold av sykler og smøring av ski i bygg C i forbindelse med sykkelkjeller. Fellesrommet kan disponeres av samtlige av beboerne i sameiene i Poppelhagen.

Tomt

Eiendommen planlegges sammenføyd og etter sammenføying vil tomtearealet være ca. 7 280 kvm. Deler av tomtearealet blir fradelt til offentlig veiarealer, gatetun eller friareal m.m. og vil ikke være del av den eide tomten. Offentlige arealene vil bli overtatt av kommunen/ offentlige myndigheter.

Foreløpig utomhusplan er inntatt i prospektet. Endelig utomhusplan vil bli utarbeidet i forbindelse med detaljprosjekteringen iht arkitektens beskrivelse. Rekkverk iht arkitektens beskivelse monteres der det er krav til sikring på grunn av høyder. Det vil bli etablert snøsmelteanlegg i kjørebanen ved innkjøringsporter til garasjene. Det leveres utvendig belysning med lyssensor på fellesarealer i form av pullerter/lysmaster og lamper ved inngangspartiene og i nedkjøringsrampen

Parkering

Parkeringsplassene befinner seg i garasjekjelleren som har adkomst fra Ekebergveien, og som har innkjøring under bygg B i sydøstre hjørne.

Et viktig dekorativt element er vannrenner og fordrøyningsbasseng.
Poppelhagen sett fra sydvest. Trikkesporet til venstre.

Denne garasjekjelleren betjener bygg A, B og C. Det vil også bli etablert utendørs parkeringsplasser som skal disponeres av naboeiendommen. Det vil i tillegg bli et begrenset antall parkeringsplasser under bygg D som kan bli tildelt dette sameiet. 5 stk. parkeringsplasser i garasjeanlegget under B vil bli overdratt til Ekebergveien 243 AS (Nordstrand bydelshus). Det vises til utomhusplan som er en del av prospektet.

Det følger ikke med parkeringsplasser til leilighetene. Parkeringsplasser kan kjøpes til fast pris (Kr. 620 000,-) , se prisliste for detaljer. (kun 4-roms og store 3-roms kan kjøpe p-plass)

Oppvarming

Leilighetene oppvarmes med vannbåren gulvvarme på kjøkken, stue og entré, fra sentralanlegg med forbruksmåler til hver bolig.

Velkommen til Poppelhagen - her vises Poppelstien (gang og sykkelvei) og bygg A i bakgrunnen og bygg B til høyre
Poppelhagen sett fra øst mot vest.

Varmekabler i gulv på bad, wc og eventuelt vaskerom. På soverom leveres det stikkontakt til panelovn under vindu. Det planlegges med felles berederanlegg plassert i teknisk rom med vannmåler for varmtvann til hver leilighet.

Betalingsbetingelser

10 % av total kjøpesum (inkluderer også evt. p-plass) forfaller ved utstedt garanti jfr. bustadoppføringslova § 12. Megler sender brev med informasjon om at garantien er stillet og ber om innbetaling i samsvar med opplysninger i kjøpekontrakt. Betaling skal skje til meglers klientkonto. Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Beløpet blir å anse som et forskudd og utbetales av megler til selger mot dokumentasjon av garanti, jfr. bustadoppføringslova § 47. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R.

20 % av total kjøpesum (inkluderer også evt. p-plass) forfaller til betaling der kjøper er å anse som profesjonell iht. bustadoppføringslova (gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet). Profesjonell kjøper/ investor vil i disse tilfellene måtte innbetale forskudd uten at dette blir sikret ved garanti. Det vil i slike tilfeller inngås kjøpekontrakt i samsvar med Avhendingslovens bestemmelser.

Restkjøpesummen + omkostninger betales til meglers klientkonto senest 3 virkedager før ved overtakelse. Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jfr. bustadoppføringslova § 47. Selger kan kreve at Kjøper stiller garanti for sine forpliktelser til å betale kjøpesummen og ev. tilleggs eller endringsbestillinger, jfr. buofl. § 46 annet ledd. Selger skal frafalle sine rettigheter i henhold til sikkerheten når han har fått kontraktsmessig oppfyllelse.

Poppelstien med enden av bygg D og videre langs bygg A og B.
Man står på balkong i bygg B og ser mot nordvest
Poppelhagen sett fra syd mot nord. Poppelstien (kun gang/sykkelvei) til venstre.

Hvitvaskingsloven

Megler er rapporteringspliktig etter Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, "hvitvaskingsloven". Megler er derfor forpliktet til å gjennomføre kundetiltak for både oppdragsgiver og kjøper, som blant annet innebærer plikt til å gjøre tiltak for å få bekreftet identiteten til kjøper og eventuelle "reelle rettighetshavere".

Normalt skjer bekreftelse av en persons identitet ved fremvisning av gyldig legitimasjonsdokument (ved personlig fremmøte), ved bruk av BankID, eller ved fremleggelse av en bekreftet kopi av et legitimasjonsdokument. Dersom kjøper er en juridisk person (AS, ANS, eller øvrige selskapsformer) må det foretas "egnede tiltak" for å kartlegge "reelle rettighetshavere" av kjøper.

Kjøper er forpliktet til å bidra til gjennomføring av de kundetiltak som initieres av Sem & Johnsen.

Dersom kjøper ikke bidrar til at Sem & Johnsen får gjennomført tilfredsstillende kundetiltak, kan ikke Sem & Johnsen gjennomføre transaksjonen, jfr. hvitvaskingsloven § 21. Manglende bidrag til gjennomføring av tilfredsstillende kundetiltak er å betrakte som mislighold av avtalen med selger. Etter 30 dager anses misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

Gårdsrommet opparbeides som en liten park. Her står man i bygg C og ser mot bygg A.
Eksempel på leilighet med eget bad til soverom

Megler

Portrettbilde av Finn Bragnes

Finn Bragnes

Eiendomsmegler/Partner

Kontakt Finn på e-post
fbr@sem-johnsen.no

Kontakt Finn på telefon
91 31 58 18

Finn har arbeidet som boligmegler siden 1990, med hovedfokus på salg av nye boliger siden 1992: 10 år i OBOS (siste år som leder av nybyggavdeling), 10 år i Gjensidige NOR som ble innfusjonert med DNB Nybygg, 3 år hos Privatmegleren (salg og markedsansvarlig nybygg), nå i Sem & Johnsen som prosjektmegler. Finn er valgt til å ha megleransvar for store utbygginger som Pilestredet Park, Fornebu (Rolfsbukta, Koksabukta og Storøya), Krydderhagen på Hasle m.m.


Les mer