Rekkehus Dragonveien 16

Rekkehus Dragonveien 16

Nøkkelinfo

 • Pris
  7.980.000 – 10.490.000,–
 • Bruksareal
  145 – 161m2
 • Boligtype
  Rekkehus
 • Eierform
  Eierseksjon

Karoline Cecilie Michaelsen

Partner / Eiendomsmegler MNEF

Megler: Karoline Cecilie Michaelsen

Jørgen Kjendlie

Partner / Eiendomsmegler MNEF

Megler: Jørgen Kjendlie

Kort om prosjektet

DRAGONHØYDEN - 16 moderne rekkehus og 4 townhouse på Øvre Billingstad

Høydepunkter

Høyt og fritt, øverst på Billingstad ligger Dragonhøyden. Godt tilbaketrukket, på et høydedrag, kommer 16 terrasserte leiligheter og 20 rekkehus for salg. Boligene får spennende og gjennomtenkte planløsninger og høy standard.

Rekkehusene er utviklet med tanke på aktive familier som stiller litt høyere krav til omgivelsene, tomten og sitt nye hjem. Arkitektonisk får rekkehusene et tradisjonelt preg, med gjennomtenkte planløsninger, store markterrasser og plass til egen bil i carport.

De fire øverst beliggende husene får et moderne uttrykk, med romslig balkong og terrasser, samt innendørs garasje på første plan.

Beliggenhet

Beliggende på den øvre delen av Billingstad. Usjenert og flott, tilbaketrukket i et meget attraktivt rolig område. Her ligger både barneskole, barnehage, nærbutikk og offentlig kommunikasjon innenfor få minutters gange, samtidig som området er svært rolig og byr på en rekke flotte turområder. Kun få min. til både Sandvika storsenter, Slependen og Holmensenteret.

Gangavstand til lekeplass/ fotballbane, basket, sandvolleyball, med bl.a. skøytebane om vinteren. "Lyn", som er lokalmiljøets sosiale samlingspunkt, sommer som vinter.

Skoler:
- Billingstad barneskole
- Torstad ungdomsskole
- Landøya ungdomsskole
- Nesbru videregående skole
- Holmen videregående skole
- Asker videregående skole

Barnehager:
- Billingstad Barnehag
- Billingstad K&F barnehage

Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, må interessenter selv undersøke dette med kommunen/bydelsadministrasjonen.

Omkostninger

Samlet dokumentavgift til staten vil for prosjektet som helhet utgjøre 2,5 % av tomteverdien. Avhengig av leilighetens størrelse vil dokumentavgiften være ca kr. 200,- pr. kvm. Gebyret for tinglysning av skjøte er f.t. kr. 525,-. Tinglysningsgebyr og attestgebyr for pantobligasjoner i forbindelse med etablering av eventuelle lån er f.t.

Mer om eiendommen

kr. 697,- pr. obligasjon inkl. attest.

Oppstartskapital for sameiet: I tillegg til ordinære fellesutgifter innbetales à konto kr. 200,- pr. kvm BRA-S til sameiet via forretningsfører for likviditet i oppstartsfasen. Beløpet innbetales til forretningsfører i forbindelse med overtakelse.

Det tas forbehold om endring av satsene for offentlige gebyrer og avgifter i tiden frem til hjemmelsovergang finner sted.

Fellesutgifter og faste løpende kostnader

Størrelsen på fellesutgiftene er ikke fastsatt, men stipulerte fellesutgifter skal dekke bolig- og realsameiets ordinære driftsutgifter, hvor store kostnadene blir vil avhenge av hvor mange ytelser sameiet rekvirerer. Erfaringsmessig vil dette beløpe seg til ca. kr. 20-35,- pr. kvm. BRAS/mnd. Avsetning til vedlikehold vil da normalt ikke være inkludert.

Endelig fastsettelse av første års driftsbudsjett og fellesutgifter vedtas på sameiets konstituerende generalforsamling. Løpende kostnader som kan dekkes av boligsameiet kan være:
- Vedlikehold, snørydding, plenklipping mv. av adkomstveier, fellesarealer og lekeplasser mv, strømforbruk og nettleie til felles installasjoner
- Kommunale gebyrer og avgifter som ikke er ilagt hver bolig direkte

- Abonnement for tv-pakker og internett.

Endelig fastsettelse av første års driftsbudsjett og fellesutgifter vedtas på sameiets konstituerende generalforsamling.

Det er ikke eiendomsskatt i Asker kommune p.t.

Øvrige kostnader som forsikring, strøm, parabol/kabel-tv, internett, alarm osv vil variere avhengig av antall familiemedlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur, egne fordelsavtaler, kanalvalg, hastighet på bredbånd etc.

Innhold

Byggebeskrivelsen/leveransebeskrivelsen skal angi hvilken teknisk standard prosjektet leveres med, samt foreløpig angi hva komplett leveranse etter kjøpekontrakten innebærer. Dersom det ikke er tatt inn spesifiserte bestemmelser i kjøpekontrakten, gjelder følgende krav:

Kun av illustrativ karakter.
Kun av illustrativ karakter.

De tekniske løsninger skal tilfredsstille plan- og bygningslovgivningen, herunder kravene i teknisk forskrift, TEK 17. Under detaljprosjektering kan det bli mindre endringer ved prosjektet.

Slike endringer gir ikke rett til prisjusteringer fra noen av partene. Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over forannevnte bestemmelser, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold. Enkelte illustrasjoner i salgsmaterialet kan vise forhold som ikke er i samsvar med standardleveransen, som møblering, fargevalg, dør- og vindusform, bygningsmessige detaljer, for eksempel fasadedetaljer, fellesarealer, materialvalg, blomsterkasser, beplantning, fargesetting etc. 3D-tegninger er kun av illustrativ art og det er leveringsbeskrivelsen som inngår i salgsoppgaven som er gjeldende. Kjøper bes gjøre seg kjent med innholdet i leveransebeskrivelsen.

Vinduenes plassering, format og mål i den enkelte leilighet kan avvike noe fra de generelle planer og fasader, som følge av blant annet den arkitektoniske utforming og/eller tekniske løsninger og avhengigheter.

Nedenfor beskrives byggenes hovedelementer med angivelse av typer og kvalitet:

LEVERANSEBESKRIVELSE FOR REKKEHUSENE

KONSTRUKSJON OG FASADE
Rekkehus type C,D,F og G leveres med slett liggende trepanel som leveres fra fabrikk med ett strøk grunning og ett strøk maling. Ett dekkstrøk påføres på byggeplass i tillegg.

Hustype E leveres med stående slett panel med samme overflatebehandling som hustype C,D,F og G.

Rekkverk ihht ariktektens tegninger, utføres med glass festet i stålprofiler.(hustype E) Takstein, «flat» type Zanda Minister eller tilsvarende kvalitet og farge. Takrenner i farge RAL7024.

GULV
1-stavs eikeparkett, Tarkett Shade, eik cream white, robust plank i bredde 162mm, tilnærmet "kvistfri", 1. sortering. Selger kan eventuelt levere tilsvarende kvalitet fra annen leverandør. Man kan alternativt velge parkett i mattlakert hvit, hvitlasert oljet eller natur mattlakkert i stue/kjøkken, soverom, hall/entré og bod. Disse alternativene kan velges av kjøper uten priskonsekvens.

Kun av illustrativ karakter.
Kun av illustrativ karakter.

Rettkant eikelist, 15x50 mm i lakkert utførelse tilpasses parkettvalget mht. farge. Mot tillegg i pris (tilvalg) kan et utvalg av andre parkettyper og gulvlistprofiler velges.

Hustype E: Gulv leveres med flis i hall og bod på inngangsplan. Dette i tillegg til flis på gulv i bad og vaskerom.

Det leveres utvalgt flis i hall (hustype C,D,F og G).

Det leveres gulvfliser på bad, vaskerom og hall av typen Grespor Minos 30x30, eller tilsvarende. Det kan velges fritt mellom Grespor Minos 30x30 i fargene Ash, Night, Vulcanic eller Day. Det leveres fliser nedfelt i dusjsonen i tilsvarende kvalitet og farge i dimensjon 5x5. Selger kan uten varsel velge å tilby fliser i tilsvarende kvalitet og lignende farger fra annen leverandør.

Sementbasert fuge på gulv i farge tilpasset flisvalg. Standard leggemåte er rettlagt.

Kun av illustrativ karakter.
Kun av illustrativ karakter.

Boligene i hustype E, som har eget vaskerom får levert sokkelflis av samme flistype som gulvet.

Andre flistyper er tilgjengelig som tilvalg.

VEGGER
Vegger utføres som sparklet og malt betong og/eller malte gipsvegger. Veggene males i fargen 1624 Letthet. Det kan velges mellom 7 andre utvalgte farger uten pristillegg, begrenset til en farge pr rom.

Veggene oppfyller forskriftskrav med hensyn til lydreduksjon og brannspredning. Vegger i baderom og wc-rom er isolerte. Innvendige vegger mellom leilighetene og mot korridorer er isolerte mht. lyd- og brann iht. gjeldende krav. Keramiske veggfliser på bad, levers av typen Cerev Cipreste 19,7x39,7 hvit, valgfritt i matt eller blank, eller tilsvarende på baderom. Sementbasert fuge i farge tilpasset flisvalg. Standard settemåte er rettsatt liggende format. Samme flis som på gulv, Grespor Minos 30x30 i fargene Ash, Night, Vulcanic eller Day, kan velges som veggflis, mot tillegg i pris.

Andre flistyper og settemåter vil kunne bestilles som tilvalg. Vaskerom har malte vegger

HIMLING
Innvendig tak leveres i nedsenket heldekkende sparklet og malt gipshimling i stue/kjøkken, soverom og evt. andre oppholdsrom. Det kan forekomme ekstra nedforinger/ innkassinger av tekniske årsaker/installasjoner. Typisk eksempel er innkassing/ nedhimling av føringsvei for ventilasjonskanaler langs takenes sider og delflater. Mellom kjøkkenoverskap og tak leveres Sigdal takforing.

I bad, WC rom, vaskerom, gang/entré og bod leveres nedsenket heldekkende sparklet og malt gipshimling med netto takhøyde ca. 2,30 m. Alle boligene leveres med LED downlights i nedforet gipshimling på bad, WC rom og hall/entrè. Det leveres minimum 3 stk. downlights i hall/entrè og bad. Det leveres minimum 2 stk. downlights i WC rom. LED downlights i øvrige oppholdsrom kan velges som pretilvalg, mot tillegg i pris.

Kun av illustrativ karakter.
Kun av illustrativ karakter.
Kun av illustrativ karakter.

I oppholdsrom i 3. etasje kan det velges utvalgt spotskinne eller LED downlights pakke som pretilvalg, mot tillegg i pris. Overgang tak/vegg leveres med ferdigmalt taklist type 21x45 mm rund, hvitmalt fra fabrikk i farge 1453 Bomull (NCS S0502-Y), med synlige spikerfester.

Himlingshøyden i stue/kjøkken, soverom og evt. andre oppholdsrom varierer mellom ca. 2,4 m til 2,5 m Det kan i disse rom velges innfelte downlights i nedforet gipshimling som tilvalg, mot tillegg i pris. Himlingshøyden kan bli noe lavere hvis man velger downlights.

INNVENDIG TRAPP
Det leveres innvendig trapp av type Stryntrappa Fjord med eiketrinn og hvitmalt rekkverk eller tilsvarende fra en annen anerkjent leverandør i tilsvarende kvalitet som standard. Det finnes også et utvalg av andre farger, mot tillegg i pris. For rekkehus hustype C,D,F og G leveres det tette trinn, mens hustype E leveres med åpne trinn samt barnesikringslist i tre.

YTTERDØRER/TERRASSEDØRER
Ytterdør leveres av type Swedoor Dice i fabrikkmalt utførelse iht. arkitektens fargevalg, med samme farge på begge sider, med FG-godkjent sikkerhetslås og i henhold til gjeldende teknisk forskrift mht. lyd og brann. På terrasse og balkong leveres slagdør av tre med glass og utvendig lakkert aluminiumsbekledning.

VINDUER OG INNVENDIGE DØRER
Vinduer leveres som fabrikkmalte hvite trevinduer med utvendig lakkert aluminiumsbeslag. Det leveres energiglass iht. TEK 17. Brysning maks. 30 cm i stue. Vindussmyg leveres sparklet og malt i veggfargen.

Innvendige dører leveres med 1 speil kompaktdør, Sweedor Unique 01L, fabrikkmalt hvit NCS S 0502-Y, farge Bomull. Vitrinedør mellom gang og stue/kjøkken type Sweedoor Unique GW01L, med hvite karmer og dørhåndtak i børstet eller blank stålutførelse.

Kun av illustrativ karakter.
Kun av illustrativ karakter.

Innerdørvridere leveres av type Habo A13162-16mm, rustfritt stål. Dørene leveres med flat terskel med luftespalte for ventilasjon. Hvitmalte listverk og utforing rundt innvendige dører. Listverk og utforinger leveres fabrikkmalt hvit NCS S 0502-Y, med synlig stift.

Det er minimum 1 åpningsbart vindu og/eller balkong/ terrassedør pr. oppholdsrom.

KJØKKEN
Kjøkkeninnredning leveres av Sigdal i type Horisont i hvit som standard. Benkeplate i hvitlasert eik eller sort laminat, uten tillegg i pris. Sigdal Horisont har slette fronter og innfreste grep som markerer denne oppgraderte modellens linjerene design. Kjøkken kan leveres i flere Palett farger som tilvalg, mot tillegg i prisen. Det kan velges blant en rekke farger og mønstre for laminat benkeplate innenfor standardleveransen, uten pristillegg.

I leveransen inngår:
- Benkelengde og plassering iht. plantegning.
- Plassering og hvitevarer iht. plantegning, ferdig tilkoblet.
- 2 underskap som skuffeseksjon. (kan fravikes i mindre leiligheter).
- Takhøye overskap med høyde ca. 228 cm fra gulv, iht. plantegning. Oppforing til tak/avslutningslist. Sigdal takforing med høyde ca. 12-22 cm mellom kjøkken overskap og tak. Det henvises til egne kjøkkentegninger.

- Høyskap og benkeskap forberedt for integrerte hvitevarer, med fronter.
- Integrerte hvitevarer fra Siemens, ferdig montert: Induksjon platetopp, stekeovn i høyskap helintegrert oppvaskmaskin og kjøl/frys kombiskap. Pyrolyseovn kan velges som tilvalg, mot tillegg i pris.
- Oppvaskbenk leveres med underlimt stålvask
- Kjøkkenbatteri type Grohe Eurosmart Cosmopolitian, høy tut.
- Innfelte LED spotter i overskap, leveres av Sigdal og ID led downlight børstet stål (med dimmer
- Til Sigdal Horisont leveres ventilator av type Slimline Røros 602-12 Safe, med intergrert komfyrvakt SE1000, med potenisialfritt signal, under overskap over plate topp levert og montert av ventilasjonsentreprenør.
- Kjøkkenhette leveres med lys, timerfunksjon, spjeld og potenisalfritt signal.

Det utarbeides egne kjøkkentegninger for den enkelte bolig.

Det er ikke anledning til å flytte på elektriske installasjoner eller avløp og vanntilførsel.

Som tilvalg kan det velges blant Sigdal sine andre kjøkkenmodeller så langt det passer leilighetens planløsning og romhøyde. Som tilvalg kan det leveres oppgradert hvitevarer fra Siemens innenfor samme målbegrensninger. Det vil bli utarbeidet egne pristilbud på slike tilvalg. Som tilvalg kan det også velges andre kjøkkenbatterier.

GARDEROBE
Det leveres 1 meter Sigdal eller tilsvarende garderobeskap pr. sengeplass, type glatt hvit med høyde i underkant ca. 2,07 m.

Der salgstegningene viser mer stiplede skap enn nevnt over, er dette kun å regne som en illustrasjon av skappotensiale i boligen.

Skyvedørsgarderober kan bestilles som tilvalg hos Sigdal, mot tillegg i pris.

BAD
Bad inneholder dusj, wc, baderomsinnredning med servant og speilskap med lys og stikk samt opplegg for vaskemaskin og kondenstørketrommel.

Som standard baderomsinnredning leveres Foss Bad Variant Hvit Matt, 2 skuffer med integrert grep. Et utvalg andre typer av Variant-serien leveres som tilvalg, uten priskonsekvens.

Baderomsinnredningen leveres med brede skuffer og heldekkende servant i bredde 60, 80, 90 eller 120 cm. Bredde på baderomsinnredningen fremkommer av endelig plantegning av leiligheten og hensyntar krav til tilgjengelighet og plassbehov til dusj, toalett, vaskemaskin og kondenstørketrommel. Ett-greps servantbatteri type Grohe Eurosmart Cosmopolitian eller tilsvarende.

Speilskap med underlys og lystopp, leveres over baderomsmøbel i samme bredde som servantskap med 2 skuffer. Det leveres integrert stikkontakt i speilskapet.

Vegghengt toalett innbygget med skjult cisterne av typen Geberit Duofix Sigma Cisterne. Toalettskål type Villeroy & Boch ONOVO med ONOVO kompakt slimline sete, med soft lock toalett lokk. Gerberit betjeningsplate Sigma01 Krom.

Dusjhjørne 90 x 90 cm med innfellbare hengslede dører type Alterna Picto eller tilsvarende, nedsenket sone. Der hvor innfellbare hengslede dører ikke er mulig grunnet badets planløsning , leveres skyvedør, alternativt dører på hjørnet av glassveggene. Dusjgarnityr med blandebatteri type Grohe New Tempesta Cosmopolitian, eller tilsvarende.

I wc-rom leveres vegghengt toalett av samme type som på bad. I wc-rom leveres også vask med skap og samme blandebatteri som på bad. Speil på vegg over vask, stikkontakt og el.uttak for lys.

I noen rekkehus er det avsatt plass til badekar, der dette er stiplet inn på plantegningen. Badekar kan bestilles som tilvalg, mot tillegg i pris.

Som tilvalg er det mulig å velge blant andre toalettskåler, dusjvegger, dusjbatterier/-garnityr, servantbatterier og servantmøbler

KJØPERS ENDRINGER OG TILVALG
Innenfor gitte rammer og tidsfrister vil det være mulig å gjøre enkelte individuelle tilpasninger. Mulighet for tilvalg og endringer kan medføre tillegg i pris. Selger/totalentreprenør vil i god tid før innredningsarbeidene starter utarbeide en tilvalgsmeny hvor priser og frister for beslutning og bestilling vil fremkomme samt eventuell betydning for overtakelsestidspunktet. Etter at byggingen har startet, tas det forbehold om at enkelte endringer ikke kan gjennomføres da innkjøpene og byggingen kan ha kommet for langt. Det kan ikke gjøres endringer på byggenes tak, fasade, vinduer, utvendige dører, balkonger, terrasser og fellesarealer inne og ute. Det kan ikke bestilles innredning som medfører endringer av faste tekniske installasjoner som ventilasjon, sprinkler, elektro, vann og avløp. Det kan ikke benyttes andre leverandører eller utførende ved kjøp av tilleggstjenester/endringer enn de utbygger og totalentreprenør har valgt for prosjektet. Kjøper vil bli kontaktet for tilvalgsmeny på et senere tidspunkt, etter at kjøpekontrakt er inngått.

Dersom kjøper ønsker å få utført endringer og/eller tilleggsarbeider, skal dette bestilles skriftlig av selger eller den selger måtte oppnevne. Selger er ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som endrer vederlaget med 15 % eller mer. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger og som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringen eller tilleggsarbeidet.

Alle tilleggsbestillinger/endringer skal faktureres av Selger eller den Selger måtte oppnevne. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jfr. bustadoppføringslovas §44. Selger har ikke rett eller plikt til å utføre endringer/ tilleggsbestillinger (tilvalg) som medfører konse- kvenser for øvrige kjøpere.

Endringer og tilvalg må bestilles skriftlig innen de frister Selger eller den Selger måtte oppnevne av hensyn til prosjektets fremdrift setter. Endringer og tilvalg faktureres ihht entreprenørens bestemmelser

TILVALG VED KJØPETILBUD
Selger vil forberede noen enkle tilvalg som kan velges av kjøper ved inngåelse av kjøpetilbud. Disse tilvalgene vil skje til fast pris uten ytterligere påslag til leverandøren. Selger tar forbehold om at prisene på disse tilvalg vil kunne bli høyere dersom disse tilvalgene etterbestilles eller ikke fremkommer av kjøpetilbudet. Se skjema for kjøpetilbud for nærmere opplysninger.

Ferdigstillelse

Antatt ferdigstillelse/innflytting vil være 3.kvartal 2021. Dette under forutsetning av byggestart før 1. oktober 2019. Byggestart er avhengig av at tilstrekkelig antall rekkehus er forhåndsolgt. Videre er byggestart avhengig av at nødvendig offentlig godkjennelse vil bli gitt. Byggestart defineres her som oppstart grunnarbeider for boligene.

Når selger har opphevet forbeholdene stilt i avtalen skal selger fastsette en overtakelsesperiode som ikke skal være lenger enn 3 måneder. Selger skal skriftlig varsle kjøper om når overtakelsesperioden begynner og slutter. Senest 10 uker før ferdigstillelse av boligen skal selger gi kjøper skriftlig melding om endelig overtakelsedato. Den endelige datoen er bindende og dagmulktsutløsende, og skal ligge innenfor overtakelsesperioden.

Det beregnes dagmulkt fra dette overtagelsestidspunktet.

Dersom oppstart endres, forskyves planlagt overtakelsestidspunkt tilsvarende, uten at dette utløser noe krav på dagmulkt, se forøvrig bestemmelsene i Bustadoppføringslova §18. Selgeren har rett til tilleggsfrist dersom kjøper krever endringer eller tilleggsarbeider som påvirker byggetiden, eller dersom vilkårene nevnt i Bustadoppføringslova §11 er oppfylt.

Det gjøres oppmerksom på at det etter oppgjørs- og overtakelsedato fortsatt kan foregå byggearbeider på eiendommen, herunder arbeider med ferdigstillelse av de øvrige boligene, fellesarealer, tekniske installasjoner og utomhusarbeider. Kjøper aksepterer at det vil være støy fra byggearbeider, behov for anleggstrafikk og anleggsinstallasjoner for å ferdigstille prosjektet. Utbygger må følgelig forbeholde seg retten til å ha stående maskiner og utstyr på deler av tomten, sammen med visnings- og byggeplasskilt frem til siste bolig er ferdigstilt.

Kjøper kan ikke nekte å overta boligen selv om fradeling, seksjonering, eller tinglysing av hjemmelsovergang ikke er gjennomført på overtakelsesdagen. Kjøpesummen vil i slike tilfeller bli stående på meglers klientkonto inntil kjøper er sikret hjemmel.

Hver kjøper vil ved overtagelse få tildelt en FDV-dokumentasjon som viser hvilke materialer, produkter og fargevalg som er benyttet i leiligheten i tillegg til adresselister med oversikt over kontaktpersoner/firma som er ansvarlig for de forskjellige arbeider og vedlikehold. FDV-dokumentasjon kan leveres som web basert løsning eller annen databasert løsning.

Tomt

Eiendommen ligger til Dragonveien 16 i Asker kommune. Eiendommen ligger på gnr. 38, bnr. 19. Tomten har et samlet areal på ca. 25.200 kvm. Endelige grenser og tomtestørrelse vil fremkomme etter kommunal oppmåling, fradeling og eventuell sammenslåing. For sameiet vil tomten bli et fellesareal, med unntak av deler som eventuelt vil tillegges den enkelte seksjon, organiseres som et realsameie eller anleggseiendom.

Parkering

Rekkehus C, D, F og G får parkering på utsiden av egen bolig, i carport. Rekkehus E får parkering i garasje i husets første plan. Ladepunkt for elbil leveres ferdig montert, inkludert i prisen.

Netto høyde minimum 2,10 m. i car port og garasje.

Det leveres 1 stk. portåpner for automatisk åpning av garasjeport i hus E.

Oppvarming

Romoppvarming dekkes ved termostatstyrt elektrisk gulvvarme i første etasje. I øvrige etasjer vil oppvarming dekkes av termostatstyrte panelovner. Elektriske termostatstyrte varmekabler på baderom. Varmtvannsbereder minimum 200 liter, vil bli plassert i bod under trappen i husets første etasje. For hustype E vil det bli plassert i vaskerommet i grunnetasjen.

Det leveres en peisovn i alle boligene. Fritt valg mellom typene Westfire 32 eller Circle S peisovn, inkludert i prisen. Begge peistyper leveres med stålpipe. Westfire 32 er en innbygningspeis hvor peisinnsatsen og pipe innkasses, sparkles og males. Circle S peisovn er en frittstående peisovn hvor pipe vil være synlig etasjen der peisen plasseres. Pipen innkasses, sparkles og males i ovenforliggende etasjer.

Sameiet

Prosjektet omfatter 16 rekkehus og 4 townhouse/rekkehus, med carport for 16 rekkehus og garasje til 4 townhouse/rekkehus og felles utearealer.

Kjøper blir som eier av boligen medlem i et boligsameie. I tråd med vedtektene vil kjøper ha rettigheter og forpliktelser. Selger utarbeider vedtekter for sameiet iht. lovverket, krav fra kommunen, samt nærværende salgsoppgave. Sameiet vil ivareta forvaltning av fellesarealer og felles installasjoner innenfor eiendommen.

Boligene i prosjektet vil også inngå i et realsameie med terrasseleilighetene på samme eiendom slik utbygger måtte finne det hensiktmessig. Sameiene vil i tilfelle ha delt eierskap gjennom realsameiet til felles leke- og uteoppholdsareal samt andre fellesarealer. Seksjonsnummer og eierbrøk bestemmes ved seksjonering. Endelig seksjonsnummer og adresse vil bli opplyst før overtagelse.

Utbygger forbeholder seg retten til å organisere felles parkering, utearealer, og andre rettigheter på den måte som anses hensiktsmessig, f.eks. som realsameie/del av sameiets fellesareal.

Merk at eierseksjonsloven ikke gir anledning til at mer enn to boligseksjoner kan eies av en og samme fysiske/juridiske person

Betalingsbetingelser

Etter kontraktsignering skal det innbetales 10% av kjøpesum, med 14 dagers frist for betaling, så snart garanti iht. Bustadoppføringsloven § 12 er stilt på vegne av selger. Kjøper vil få tilsendt egne varsler om innbetaling av 10% av kjøpesum og restoppgjør. Innbetaling må være fri egenkapital.

Resterende del av kjøpesum, tilleggsarbeider og omkostninger skal innbetales innen overtakelse.

Megler besitter kjøpers delinnbetalinger frem til overskjøting, og kan ikke før overskjøting av boligen foreta utbetaling til selger, med mindre selger stiller nødvendig bankgaranti iht. Bustadoppføringslover § 47.

GARANTIER
Selgeren skal stille garanti eller tilsvarende fra finansinstitusjon for rett oppfyllelse av kontrakten iht. Bustadsoppføringsloven § 12. Entreprenør skal stille garanti før byggearbeidet igangsettes.

For perioden frem til overtagelse skal garantien være på minst 3% av vederlaget. fra overtakelse og frem til 5 år etter overtakelse skal garantien dekke en sum som svarer til 5% av vederlaget.

Dersom selger stiller § 47 garanti, vil deloppgjør utbetales til selger/byggelånsbank og godskriving av renter opphører.

Garantiene stilles direkte til kjøper med kopi til megler.

AVBESTILLING/VIDERESALG
Kjøper kan avbestille boligen inntil overtakelse har funnet sted. Ved avbestilling kommer reglene i Bustadoppføringslova kapittel VI til anvendelse. Lovens utgangspunkt er at utbygger skal holdes skadesløs ved avbestilling. Det vil si at den som avbestiller må dekke alle tap som måtte oppstå på selgers hånd. Selger kan alternativt velge å fremsette et tilbud om et fast avbestillingsgebyr som, om det aksepteres av kjøper, vil utgjøre grunnlaget for et endelig oppgjør mellom partene. Størrelsen på avbestillingsgebyret vil i tilfelle bli beregnet i det enkelte tilfelle.

Salg av kontraktsposisjoner er kun tillatt etter godkjenning fra selger. Selger kan uten nærmere begrunnelse nekte slik godkjenning og overskjøte eiendommen til opprinnelig kjøper. Om slikt samtykke gis, vil selger normalt kreve at opprinnelig kjøper er solidarisk ansvarlig inntil ny kjøper har gjort opp kjøpesummen i sin helhet i forbindelse med endelig overtakelse/ferdigstillelse av boligen. Selger vil fastsette et transportgebyr i de tilfeller hvor samtykke gis. Transportgebyr vil normalt utgjøre kr 100 000,- for dette prosjektet. Utbygger står fritt til å fastsette dette i det enkelte tilfellet. Salg av kontraktsposisjon vil normalt uansett ikke skje tett opp mot ferdigstillelse.

Utbyggers forbehold

Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av kontrakten:

- 12 rekkehus og 10 leiligheter i prosjektet er solgt, selger kan beslutte å igangsette prosjektet med lavere forhåndssalg
- kommunen gir ramme- og igangsettelsestillatelse og disse ikke blir påklaget
- byggelån er innvilget og åpnet
- at det er inngått tilfredsstillende avtale med entreprenør
- endelig beslutning om igangsetting i utbyggers styre

De ovenfor nevnte forbehold gjelder for en periode på inntil 9 måneder fra annonsert salgsstart, og selgers frist for å gjøre forbehold gjeldende er 20.02.2020 . Dersom selger ikke har sendt skriftlig melding til kjøper om at forbehold gjøres gjeldende innen fristen, er selger endelig juridisk bundet av kontrakten. Meldingen må angi hvilket forbehold som gjøres gjeldende, og må være kommet frem til kjøper innen den angitte frist per e-post eller rekommandert brev.

Dersom selger gjør forbehold gjeldende, gjelder følgende:
- Kjøpekontrakt bortfaller, med den virkning at ingen av partene kan gjøre krav gjeldende mot den annen part på grunnlag av kontraktens bestemmelser
- Ethvert beløp som kjøper har innbetalt skal, inkludert opptjente renter, uten ugrunnet opphold tilbakeføres til kjøper

Ved overtagelse må det påregnes at det gjenstår mindre utvendige eller innvendige arbeider på eiendommens fellesarealer. Selger tar forbehold om å foreta endringer/omregulering av omkringliggende bebyggelse, eventuell regulering av enkeltseksjoner til næringsvirksomhet og endringer av utomhusarealer i forhold til det som er presentert for kjøper.

Det tas dermed generelt forbehold om myndighetenes saksbehandlingstid, herunder eventuelle prosessuelle steg som måtte forstyrre fremdriften, finansielle forutsetninger og leveranseavtaler. Disse forbeholdene vil også kunne føre til eventuell justering i fremdriften for overtagelse/innflytting, hjemmelsoverføring.

Det kan forekomme avvik mellom leveransebeskrivelse og plantegninger. I slike tilfeller er det alltid leveransebeskrivelse som er retningsgivende. Dersom det er avvik mellom prospekt/internettside og leveransebeskrivelse, er det den endelige leveransebeskrivelsen i kontrakten som gjelder. Denne vil basere seg på opplysningene gitt i salgsoppgaven. Omfanget av leveransen er begrenset til denne.

Alle opplysninger i leveransebeskrivelsen er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, forutsatt at det ikke reduserer den generelle standard vesentlig. Kjøper aksepterer uten prisjustering at utbygger har rett til å foreta slike endringer. Eksempler på slike endringer kan være innkassing av teknisk anlegg, mindre endring av boligens areal eller liknende. Selger tar forbehold om endringer pålagt av offentlige myndigheter som kan få betydning for prosjektets gjennomføring.

Selger forbeholder seg retten til å organisere parkering utenfor boligeierens fradelte tomt, og eventuelle andre rettigheter på den måten som anses mest hensiktsmessig. Dette kan være som en del av sameiets fellesareal med dertil tilhørende bruksretter regulert i vedtekter, seksjonert som tilleggsareal til den enkelte seksjon eller som særskilt eiendom med ideelle eierandeler, tinglyste bruksretter eller bruksretter fastsatt i vedtekter.

Selger forbeholder seg retten til å endre antall boligenheter og sammensetningen av usolgte enheter dersom det vurderes som hensiktsmessig.

Utomhusplanen i prospektet er av en slik karakter at det ikke kan ansees som et kart, men en illustrasjonsskisse fra landskapsarkitekt. Utomhusplanen er utarbeidet for å illustrere tomtens planlagte opparbeidelse.

Selger står fritt til å endre rekkehusnummer i prosjekteringsprosessen/Selger står fritt til å endre leilighetsnummer i prosjekt-eringsprosessen og det tas forbehold om eventuel endring av antall eierseksjoner i bygningene.

Selger forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste et hvert bud/kjøpetilbud på fritt grunnlag. Selger kan velge å tildele boligene uten å begrunne tildelingen og uten forutgående varsel til andre som har lagt inn bud på samme bolig.

Selger tar forbehold om å foreta justeringer i kontrakten som følge av offentlige krav m.m.

Videre har selger anledning til å avvise bud fra interessenter som måtte motsette seg å anvende eller kreve endringer i standard kjøpekontrakt. Det forutsettes at skjøtet tinglyses i kjøpers navn, hvis interessent mot formodning ikke ønsker tinglysning av skjøte, må det tas forbehold om dette i midlertidig kjøpsavtale/bud.

Ved eventuell endring i eierskap/navneendring fra kjøpers side etter bud/aksept vil det påløpe et administrasjonsgebyr som innbetales til meglers klientkonto. Eventuell endring krever utbyggers samtykke. Se ellers bestemmelsene knyttet til salg av kontraktsposisjon.

Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av dem som inngir bud.

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. er megler pliktig til å gjennomføre kundekontroll av oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Det samme gjelder for medkontrahenten til oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet.

Dersom nevnte parter ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon eller megler har mistanke om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller forhold som rammes av straffeloven §147 a, 147 b eller 147c kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne medføre for oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet eller deres medkontrahent.

Selger forbeholder seg retten til å transportere sine rettigheter og forpliktelser underveis i prosjektet.

Det tas forbehold om trykkfeil i salgsoppgave og prospektet forøvrig. Prospektet inneholder flere perspektiver, utsiktsbilder og datagenererte bilder, som kan avvike fra endelig oppførelse med hensyn til arkitektur, tekniske løsninger, byggenes plassering på tomten og utsiktsforhold. Alle illustrasjoner må dermed betraktes som omtrentlige og skissepregede. Ved avvik mellom prospekt og salgsoppgave, er det salgsoppgaven som er gjeldende.

Byggebeskrivelsen/leveransebeskrivelsen skal angi hvilken teknisk standard prosjektet leveres med, samt foreløpig angi hva komplett leveranse etter kjøpekontrakten innebærer. Dersom det ikke er tatt inn spesifiserte bestemmelser i kjøpekontrakten, gjelder følgende krav:

De tekniske løsninger skal tilfredsstille plan- og bygningslovgivningen, herunder kravene i teknisk forskrift. Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer i materialvalg og konstruksjonsløsninger, samt foreta tilpasninger som er nødvendig etter hvert som tiltaket detaljprosjekteres uten forhåndsvarsel til kjøperne. Endringene skal ikke redusere byggets eller boligens kvalitet eller vesentlig endre innholdet i prosjektet som sådan. Slike endringer gir ikke rett til prisjusteringer fra noen av partene. Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over forannevnte bestemmelser, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.

Seksjonering kan ta tid som følge av lang saksbehandlingstid i kommunen. Eierforholdet reguleres av eierseksjonsloven av 23.05.97 nr. 12. Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig.

Boligen leveres i byggerengjort stand.

Andel fellesgjeld

Ingen fellesgjeld

Meglere

Portrettbilde av Karoline Cecilie Michaelsen

Karoline Cecilie Michaelsen

Partner / Eiendomsmegler MNEF

Kontakt Karoline Cecilie på e-post
kcm@sem-johnsen.no

Kontakt Karoline Cecilie på telefon
95 18 30 57

Karoline fikk tittelen Eiendomsmegler MNEF i 2005. Hun har mer enn 10 års erfaring fra meglerbransjen og har jobbet som fagansvarlig, oppgjørsansvarlig og den senere tid med prosjekterte boliger. Karoline er faglig interessert og opptatt av kvalitet.

Les mer
Portrettbilde av Jørgen Kjendlie

Jørgen Kjendlie

Partner / Eiendomsmegler MNEF

Kontakt Jørgen på e-post
jk@sem-johnsen.no

Kontakt Jørgen på telefon
95 18 45 04

Kjendlie startet sin meglerkarriere i 2006 og har sitt hovednedslagsfelt i Oslo og Bærum. Utdannet eiendomsmegler fra Handelshøyskolen BI. Konkurranseelementet, forhandling og salg var avgjørende for at han valgte yrket som megler. Etter 11 år i bransjen har Kjendlie bistått i mer enn 2000 boligsalg innen bruktbolig- og prosjektsalg.

Les mer