S35 - med Sofienbergparken som nabo

S35 - med Sofienbergparken som nabo

Kort om prosjektet

S35 - med Sofienbergparken som nabo

Beliggenhet

Rett ved Sofienbergparken, kun noen minutter unna Grünerløkkas yrende liv, ligger boligprosjektet S35.

Bygget er tegnet av Arcasa arkitekter. Leilighetene ligger tilbaketrukket fra gaten, inne i et stort gårdsrom som gir alle leilighetene en rolig beliggenhet.

Gårdsrommet henger visuelt sammen med tilgrensende gårdsrom i naboeiendommer, og gir leilighetene et lyst og luftige inntrykk, samtidig som de er skjermet fra gatestøy.

De nederste leilighetene får direkte utgang til gårdsrommet, og sin egen lille del av det grønne gårdsrommet. med private markterrasser.

Takhagen vil by på formidabel utsikt og uslåelige solforhold. Takoppbygg for adkomst med trapp og heis er med på å skape lunhet på terrassen.

Takhagen utstyres med felles sittegruppe og solstoler. Takhagen tilhører alle leilighetene og vil være til felles bruk. Generalforsamlingen vil vedta trivselsregler for bruk, og kan også beslutte at man skal legge opp til en reservasjonsmulighet, hvor en enkelt andelseier kan disponere hele eller deler av takterrassen i forbindelse med private arrangement.

Bygget har lekker moderne arkitektur med store vinduer og fasader i tegl. Man har utformet innbydende fellesarealer, heis fra kjeller til alle leilighetsplan og opp til takterrassen.

Det tilbys rikelig med garasjeplasser til de av andelseierne som ønsker å leie garasje eller også kan ønske å kjøpe en plass.

Høydepunkter;

- helt nyoppførte og innflyttingsklare leiligheter.
- genial beliggenhet, midt i byen, men allikevel skjermet som gir en rolig og avslappet atmosfære
- vakker utsikt mot indre gårdstun og ikke minst parken.
- de fleste leiligheter har solvendte balkonger
- heis fra sykkelkjeller til leilighetsplan
- moderne arkitektur, godt tilpasset omgivelsene
- store vinduer gir mye lys
- meget lekkert innredet i tidsriktige farger og 1-stavs parkett, lekre bad med storformat fliser
- høy kvalitet på medfølgende hvitevarer fra Miele
- vannbåren gulvvarme
- takterrasse med praktfull utsikt og meget gode solforhold
- mulighet for garasjeplass
- lave kjøpsomkostninger

Adresse

Sofienberggt. 35
0558 Oslo

Felleskostnader

Borettslaget (v/selger) har før kjøpers innflytting inngått fellesavtaler om levering av signaler til internett til alle boligene, vaktmestertjenester for borettslagets fellesarealer, drift- og vedlikehold av heis, ventilasjonsanlegg, avtale om bygningsforsikring, forretningsføreravtale (fakturering og inndriving av felleskostnader, bistand med årsregnskap, likningsrapportering mv), samt andre nødvendige drifts- og serviceavtaler for felles installasjoner. Ovennevnte dekkes gjennom felleskostnadene.

Felleskostnadene fremkommer av datablad for hver leilighet.

Mer om eiendommen

Budsjettet er basert på erfaringstall pr. 2018.

Varmt vann og oppvarming leveres via varmesentral/fjernvarme. Kostnadene med oppvarming betales à konto gjennom fellesutgifter, men avregnes individuelt etter målt forbruk. Kostnadene med oppvarming og tappevann for boligene er stipulert til kr 7 - 9 pr. kvm. pr. mnd.

Byggemåte

Fasadeveggene utføres med tegl og trepanel. Bæresystemet i boligetasjene er oppført i plasstøpt betong med bærende avstivende vegger og kompletterende bæring i stål. Etasjeskiller i boliger er utført med plasstøpte dekker (plattendekke system). Boligenes skillevegger er i betong eller som gipsveger. Innvendige lettvegger i boligene er generelt som plassbygde skillevegger med gipsplatekledning.

Eiendommens tilstand

Bygget er helt nyoppført og boligene har aldri vært tatt i bruk.

Tomt

Eiendommen har i dag matrikkelnummer gnr. 228 bnr. 389, i Oslo kommune med adresse Sofienberggata 35 B - G, 0558 Oslo.

Sofienberggata 35 Borettslag vil bli eier og hjemmelshaver av borettslagets eiendom, vist i salgsmateriellet som plan 1 - 5, dvs.

inkludert tak og takterrasse på plan 6 og felles kjeller med boder og sykkelparkering i U1 og stallbygning med 2 andeler (ikke bygget pt.).

Tomten er ca. 1 283 m2.

Parkering

Borettslaget har tinglyst rett til leie av inntil 26 plasser i garasjeanlegg i Sofienberggata 39 til markedsmessige vilkår. Det er beboerparkering i området.

Oppvarming

Vannbåren gulvvarme i entre/gang, soverom, stue og kjøkken, samt elektriske varmekabler på bad. Bygget får i dag energi fra egne energibrønner, men er underlagt konsesjonsplikt på fjernvarme og vil etter hvert få fjernvarme levert av Fortum Oslo Varme. Utbygger er ansvarlig for kostnader ifm.

90utstik__kveld
91fasade_kveld_new1

tilkobling av fjernvarme.

Borettslaget

Sentralt på Grünerløkka ligger S35. Et frittstående borettslag består av 33 andeler/boliger. Leiligheten ble ferdigstilt våren 2019 og har ikke vært bebodd eller vært tatt i bruk. Borettslaget vil utvides med ytterligere 2 andeler i form av to leiligheter som skal etableres i eksiterende gammelt teglbygg ut imot Sofienberggata. Borettslaget vil da ha totalt 35 andeler.

De 33 nyoppførte boligene ligger i plan 1 til plan 5, med felles uteområde på bakkeplan samt felles takterrasse på plan 6.

De 35 borettslagsleilighetene er del av Sofienberggata 35 Borettslag, org. nr. 921 635 583. Alle andelene i borettslaget eies av Sofienberggata 35 AS Org.nr. 935 410 258.

Andel fellesgjeld

Borettslaget er finansiert med ca 10 % fellesgjeld. Kapitalkostnader består av renter og avdrag på borettslagets fellesgjeld. Løpetid på lånet er 40 år med avdragsfrihet de 10 første årene.

Kapitalkostnadene vil øke når perioden for avdragsfrihet opphører. Renten på fellesgjelden er flytende.
Det er i budsjettet/prislisten lagt til grunn at fellesgjelden er et annuitetslån med en flytende rente på 2,50 %. Det presiseres at renten er basert på markedsrenten pr mai 2019, og at denne vil endres i samsvar med den generelle renteutviklingen og långivers lånevilkår, og således påvirke størrelsen på kapitalkostnadene og dermed felleskostnadene.

Renteutgiftene på andel fellesgjeld er etter gjeldende regelverk fradragsberettiget med 23 %, forutsatt at andelseier har skattbar inntekt.

Sikringsfond

Borettslaget vil søke om å inngå avtale med OBOS Factoring AS om garantert betaling av felleskostnader ("GBF"). Avtale om GBF innebærer blant annet at OBOS Factoring AS vil:

FredensborgBolig_Sofienberggata35_Lysning5_www.mir.no
92utsikt_kveld_new1

o Betale borettslaget summen av de månedlige felleskostnadene, både drifts- og kapitalkostnader, på en fast dato hver måned.
o Ta ansvaret for innkreving av felleskostnadene i sin helhet, og overta risikoen for tap ved mislighold, inntil 5G.
o Overta borettslagets legalpant i andelen.

Premien for sikring utgjør cirka 1 % av borettslagets felleskostnader. Premien er hensyntatt i budsjettet for felleskostnadene. Oppsigelsestiden for avtalen er seks måneder. Dersom forretningsføreravtalen med OBOS sies opp vil avtalen om GBF opphøre umiddelbart.

Alternativt vil det bli søkt om annen sikringsordning f.eks. Borettslagenes Sikringsordning via NBBL.

Borettslaget vil inngå avtale med OBOS om IN-ordning (individuell nedbetaling fellesgjeld).

Fellesgjeld er den gjeld borettslaget har overfor långiver.

20stue_new1
60bad_new1

Andelseierne har ikke noe personlig ansvar for fellesgjelden, men hver andelseier er med på å betjene fellesgjelden ved å betale sine felleskostnader til borettslaget. IN-ordningen åpner for at den enkelte andelseier kan nedbetale boligens andel av fellesgjelden.

Innbetaling innenfor IN-ordningen gir andelseieren reduserte månedlige felleskostnader tilsvarende reduksjonen i renter og avdrag på borettslagets fellesgjeld. Innbetaling fra andelseier går til nedbetaling av borettslagets fellesgjeld.

Etter overtagelse kan nedbetaling av andel fellesgjeld gjøres 2 ganger i året med minimum kr. 60.000,- per innbetaling. Ordningen er betinget av at fellesgjelden løper med flytende rente. Det presiseres at en nedbetalt andel fellesgjeld ikke kan reverseres. Det må inngås egen avtale mellom borettslaget og andelseier som vil innbetale.

Det vil tilkomme et administrasjonsgebyr ved inngåelse av avtale. Det vil ikke være mulig å foreta nedbetaling før borettslaget er fullt ut innflyttet og fellesgjelden er etablert med den nødvendige sikkerhet.

Forretningsfører

OBOS Eiendomsforvalting AS

Regulering

Eiendommen har reguleringsplan S-4875. Detaljregulering med reguleringsbestemmelser for Sofienberggata 35, Grünerløkka, som reguleres til: Bebyggelse og anlegg, Boligbebyggelse, Bebyggelse og anlegg, Bolig/ forretning/kontor/bevertning, Hensynssone, Andre sikringssoner (avløpstunnel) H190, Hensynssone, Bevaring kulturmiljø H570. Naboeiendom er regulert til Barnehage/næringsbebyggelse S-4805. Utover dette er området regulert til bolig, men parken på motsatt side har status som friområde/park.

91fasade_new1
92fasade
T-bane

Planen med bestemmelser er vedlagt salgsdokumentasjon og er også tilgjengelig hos megler og på www.planinnsyn.oslo.no.

Selger er kjent med at barnehagen i nabobygg, Sofienberggata 37, planlegger innvendig og utvendig rehabilitering. Selger er dog ikke kjent omfang eller når og om dette vil bli utført.

Forkjøpsrett

Det er ingen forkjøpsrett i borettslaget.

21stue_kved_new
23stue_new2

Meglere

Portrettbilde av Finn Bragnes

Finn Bragnes

Eiendomsmegler

Kontakt Finn på e-post
fbr@sem-johnsen.no

Kontakt Finn på telefon
91 31 58 18

Finn har arbeidet som boligmegler siden 1990, med hovedfokus på salg av nye boliger siden 1992: 10 år i OBOS (siste år som leder av nybyggavdeling), 10 år i Gjensidige NOR som ble innfusjonert med DNB Nybygg, 3 år hos Privatmegleren (salg og markedsansvarlig nybygg), nå i Sem & Johnsen som prosjektmegler. Finn er valgt til å ha megleransvar for store utbygginger som Pilestredet Park, Fornebu (Rolfsbukta, Koksabukta og Storøya), Krydderhagen på Hasle m.m.


Les mer