SLEMDAL - Familiebolig under oppføring. Halvpart tomannsbolig. Bygging igangsatt. Garasje. Bi-inngan

SLEMDAL - Familiebolig under oppføring. Halvpart tomannsbolig. Bygging igangsatt. Garasje. Bi-inngan

Nøkkelinfo

 • Pris
  15.900.000 – 15.900.000,–
 • Bruksareal
  194 – 201m2
 • Soverom
  3 – 4
 • Boligtype
  Enebolig
 • Eierform
  Eierseksjon

Trond Larsen

Eiendomsmegler MNEF/Partner

Megler: Trond Larsen

Kort om prosjektet

SLEMDAL - Flott familiebolig under oppføring. Halvpart 2mannsbolig. Garasje. Bi-inngang. Overt. sommer 2023. KUN 1 IGJEN

Høydepunkter

Velkommen til Haukelibakken 14, 16 og 18.

Vi har gleden av å presentere 3 flotte familieboliger, fordelt mellom en enebolig og en tomannsbolig. Boligene er under oppføring og antatt ferdigstillelse er Q2 2023. Beliggenheten er tilbaketrukket og skjermet, samtidig er det kort avstand til Slemdal senter, skoler og offentlig transportmuligheter.

Boligene får et moderne og tidløst uttrykk, med en god og gjennomtenkt etasje-/romfordeling. Det er rikelig med vindusflater som skaper lyse rom, samtidig som hver bolig får bruksrett til sin del av hagen som innbyr til lek og rekreasjon.

- Kjøkkeninnredning leveres av Studio Sigdal
- Lekkert flisvalg fra produktserien Minos fra Pavigrés på bad/vaskerom
- 1-stavs lys eikeparkett Cappuccino Grande Various
- Elko Plus på brytere og kontakter
- Pipeløp med mulighet for tilknytning av peisovn
- Varmekabler på alle bad, vaskerom, wc og vindfang
- Innvendige trapper leveres med hvite vanger og tette trinn i eik
- Tilvalgsmuligheter
- Bi-inngang til u. etasjen
- Bilheis med plass til 2 biler
- Boligene bygges iht. TEK17
- Balansert ventilasjonsanlegg
- 3 (4) soverom i 2. etasje
- Totalt 4 baderom + vaskerom

Hus A (Enebolig): SOLGT
Hus B (Halvpart tomannsbolig): kr 15 900 000,-
Hus C (Halvpart tomannsbolig): SOLGT

Boligene selges til fastpris og etter "førstemann til mølla" prinsippet.

For tilgang til fullstendig salgsmateriell, trykk på linken til prosjektets hjemmeside til høyre i annonsen.

Kontakt megler Trond Larsen tl@sem-johnsen.no/95908488 for å avtale et salgsmøte.

Beliggenhet

Haukelibakken 14-18 ligger fint til mellom Vinderen og Slemdal. Dette er et meget attraktivt og familievennlig boligområde med nærhet til skog og mark, så vel som de mer urbane fasiliteter. Her bor du i et barnevennlig område i et veletablert villastrøk. Kort vei til Slemdal skole og barnehager i nærmiljøet.

Nærhet til både Slemdal og Vinderen sentrum hvor det finnes en rekke servicetilbud som ulike dagligvareforretninger, restauranter, kaféer, treningssenter, sportsforretning, vinmonopol m.m.

Boliger

Boligåpne nedPrisåpne nedTotalprisåpne nedBruksarealåpne nedSoveromåpne ned
HUS B 15.900.000,-16.063.842,-195m23

Mer om eiendommen

Gode kollektivmuligheter i område med umiddelbar nærhet til bussholdeplassen Grimelundsveien hvor bussens linje 46 tar deg til Majorstuen eller Ullerntoppen. Videre er det enkel tilgang til T-bane fra Slemdal stasjon hvor Linje 1 / Frognerseterbanen tar deg raskt til sentrum eller til Frognerseteren. Skal du ut og reise fra Gardermoen kan du ta flybussen fra Gaustad (på Ring 3).

Det er meget gode tur- og rekreasjonsmuligheter i området. Her bor du med nærhet til Nordmarkas allsidige løypenett med turveier og stier om sommeren, samt velpreparerte skiløyper om vinteren.

Nærhet også til både Heming idrettsanlegg og Gressbanen med et bredt aktivitetsutvalg for både store og små innen alpint, langrenn, skihopping, innen orientering, friidrett, fotball og tennis.

Dette er en perfekt beliggenhet for deg som ønsker å bo stille og tilbaketrukket, men samtidig med nærhet til det du måtte trenge av servicetilbud.

Innhold

HUS A - SOLGT

HUS B - kr. 15 900 000,- + omk.
U. etasje: Vaskerom, gang, 2 baderom, 2 boder, bi-inngang, garasjenivå 0.
1. etasje: Vindfang, stue/kjøkken, garasjenivå 1.
2. etasje: 3 soverom, stue, 2 baderom.

HUS C - SOLGT

Faste løpende kostnader

Hver seksjon må dekke utgifter som kommunale avgifter, renovasjon, vann- og avløpsavgifter, felles fullverdiforsikring, felles strøm til fellesarealer, samt drift av sameie m.v. Utgiftene fordeles iht. eierbrøk.

Tomt

Eiet tomt: 978 kvm.

Godkjente utomhusplan og fasadetegninger ligger til grunn for hvordan tomten opparbeides. Tomten planeres med stedlige masser med et lag av harpet matjord tilsådd med gressfrø der det er egnet. Deler av tomten kan ha naturpreg. Noe avvik kan forekomme dersom tilpasninger på tomten er nødvendig. Vei- og gangareal iht. utomhusplan leveres gruset.

Bilde fra byggeplassen datert 16.11.22.
Bilde fra byggeplassen datert 16.11.22.

Det leveres ikke kantstein. Regnbed eller lignende overvannstiltak kan komme på tomten dersom overvannsprosjekteringen krever det.

Det leveres ikke beplantning bortsett fra innplanting av trær og hekk som vist på utomhusplan. Eksisterende trær og busker i tomtens ytterkant forsøkes beholdt. Selger forbeholder seg retten til å fjerne hele eller deler av eksisterende gjerder i forbindelse med byggearbeidene. Selger erstatter ikke manglende eller eventuelt ødelagte gjerder.

Selger forbeholder seg retten til å bestemme endelig levering, utforming og materialvalg for utomhusanlegget. Det gjøres oppmerksom på at det vil kunne plasseres synlige drenskummer på utearealet. Endelig plassering av disse er ikke fastsatt og kjøpere må påregne at dette kan plasseres der det er mest hensiktsmessig på tomten.

Avfallshåndtering/stasjon og postkasse stativ leveres ikke av utbygger.

Dette må bestilles av kjøper.

Parkering

Det medfølger en bilheis til hver av boligene i prosjektet. Garasjer med bilheis vil ha innvendig mål på omtrentlig 3000mm x 5300mm. Høyde på nederste plattformen er ca. 2000mm. Anbefalt maks bilhøyde på nederste plattformen er 1900mm.

Garasjeporter leveres i samme farge som vinduer eller dører og med 2 stk. portåpnere. Ved bilheisen leveres det tomt trekkerør til elbillader. Vegger og himling i bilheissjakt leveres i ubehandlet gips eller betong/puss.

Kjøper må være oppmerksom på at det medfører utvidet vedlikeholdsbehov av bilheis, i tillegg til at kommunen kan kreve periodisk sikkerhetskontroll hvert andre år. De fleste heisene krever jevnlig tilsyn og service, gjerne et par ganger i året. Kjøperne må derfor påregne å tegne en serviceavtale med leverandør av bilheisen for å sørge for et tilstrekkelig vedlikehold. Eventuelle reklamasjonskrav kan bli avvist eller avkortet dersom jevnlige servicer på bilheisene ikke er gjennomført.

Kun av illustrativ karakter. Avvik vil forekomme.
Bilde fra byggeplassen datert 16.11.22.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Peisovn som sekundær varmekilde.

Det leveres balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner med separat anlegg til hver bolig. I teknisk rom legges kanalene synlig. Plassering av ventilasjonsanlegget bestemmes av selger under detaljprosjektering.

Sameiet

Boligene vil bli organisert i et sameie. Sameiet Haukelibakken 14-18 vil bestå av 3 boligseksjoner. Den enkelte sameier vil ha full rettslig råderett over sin seksjon, herunder til salg, bortleie og pantsettelse. Se for øvrig sameiets vedtekter for ytterligere informasjon.

Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to boligseksjoner i et boligsameie jfr. eierseksjonsloven § 23. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting.

Kun av illustrativ karakter. Avvik vil forekomme.
Kun av illustrativ karakter. Avvik vil forekomme.

Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.

Skoler

Adressen sokner til Slemdal barneskole og Ris eller Midtstuen ungdomsskole.
Ta kontakt med skolekontoret i Oslo kommune, tlf. 02180 for nærmere informasjon

Boligkjøperforsikring

Kjøper kan ikke tegne boligkjøperforsikring via HELP da salg av bolig under oppføring reguleres av bustadoppføringsloven.

Betalingsbetingelser

10 % innbetales så snart fullførelsesgaranti iht Bufl §12 er stillet overfor kjøper.

Resterende beløp + omkostninger og tilvalg forfaller til betaling før ferdigstillelse/overtakelse. Alle beløp betales til meglers klientkonto.

Matrikkel

Gnr. 35 bnr. 723 i Oslo kommune

Lovgivning / Garantier

Kjøpet følger Bustadoppføringslova frem til midlertidig brukstillatelse er gitt, hvor selger bl.a. plikter å stille en garanti eller tilsvarende fra finansinstitusjon til kjøper, jfr. bufl. § 12. Garantien gjelder for selgers plikt til oppfyllelse av kjøpekontrakten og vil utstedes når det er gitt igangsettingstillatelse, tilstrekkelig antall boliger er solgt og byggelånet er åpnet. Ved salg til aksjeselskap eller annen profesjonell part legges Avhendingslovens bestemmelser til grunn, ikke Bustadoppføringslova.

Alle boligene får solrike og fine uteplasser, gjennomgående høy standard og et ellers moderne og tidsriktig hjem. Kun av illustrativ karakter. Avvik vil forekomme. Hus A nærmest.
Kun av illustrativ karakter. Avvik vil forekomme. Hus C nærmest.
Kun av illustrativ karakter. Avvik vil forekomme.

Bankgarantien er på 3 % av kjøpesum i byggetiden og 5 % av kjøpesum i 5 år etter overlevering av boligen til kjøper. Dette i henhold til bustadoppføringslova § 12. Garantien skal stilles senest 10 dager etter at alle selgers forbehold er løftet.

Overføring av kjøpers delinnbetaling fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47. Kostnader ved eventuelle påkrevde endringer av garantier knyttet til videresalg eller transport av kjøpekontrakt bekostes ikke av selger. For øvrig gjelder Lov om eierseksjon for eierseksjonssameiet og driften av dette.

Loven sikrer kjøper rettigheter som ikke kan innskrenkes i kjøpekontrakten, jfr. §3. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse når kjøper er profesjonell/investor, eller etter at boligen er ferdigstilt.

Boligene vil da selges etter bestemmelsene i Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Selger står likevel fritt til å selge etter Bustadoppføringslova. Loven kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Loven finner du også på www.lovdata.no.

Kun av illustrativ karakter. Avvik vil forekomme.
Vedlegg til sameiets vedteker. Fordeling av utearealer mellom seksjonene.

Megler

Portrettbilde av Trond Larsen

Trond Larsen

Eiendomsmegler MNEF/Partner

Kontakt Trond på e-post
tl@sem-johnsen.no

Kontakt Trond på telefon
95 90 84 88

Trond har jobbet som eiendomsmegler siden 2005, primært med markedet i Oslo og Viken. Han bistår privatpersoner med salg av deres hjem, samt fritidseiendommer til fjells og ved sjøen. I tillegg har han god kunnskap og erfaring med å bistå profesjonelle eiendomsaktører med salg av prosjekter – alt fra mindre utbygging, til de større prosjektene.

Trond har lang erfaring som eiendomsmegler og fremstår svært sikker i utførelsen. Dette inngir trygghet for boligselger og boligkjøper. Han er kunnskapsrik, saklig og tydelig, samt alltid tilgjengelig for spørsmål og enkel å samarbeide med.

En salgsprosess varierer fra eiendom til eiendom og han er veldig opptatt av å skreddersy prosessen til hver enkelt eiendom. Han tar aldri lett på et oppdrag og vil underveis i prosessen gi råd og anbefalinger som han mener er optimale for oppdragsgiver. Salg (og kjøp) av et hjem er for de fleste av oss en meget stor prosess, hva gjelder tid/krefter, men også av økonomisk art. Hans rolle er å jobbe aktivt for selger slik at selger oppnår en høyest mulig salgspris, samt får en trygg og ryddig prosess underveis.

Les mer