Sollykken II Byggetrinn 2

Sollykken II Byggetrinn 2

Nøkkelinfo

 • Pris
  6.950.000 – 7.150.000,–
 • Boligtype
  Rekkehus
 • Eierform
  Eierseksjon

Visningstider

 • Torsdag 17. sep.
  Kl. 18.00 – 19.00
 • Torsdag 24. sep.
  Kl. 18.00 – 19.00

Meld deg på visning her

Finn Bragnes

Eiendomsmegler

Megler: Finn Bragnes

Iga Okon

Eiendomsmegler

Megler: Iga Okon

Kort om prosjektet

Sollykken - Rekkehus i idylliske omgivelser nær skoler og barnehage. Bygging er igangsatt. Kun 2 ledige.

Beliggenhet

Billingstad er en grønn boliglunge sentralt i Asker. Vi etablerer et helt nytt og moderne boligområde med uberørte, grønne koller og åser rundt boligene.

Billingstad er stedet der skogen gir deg fred rett utenfor døren mens bussen tar deg raskt inn til byen.

Faste løpende kostnader

Størrelsen på fellesutgiftene er ikke fastsatt, men stipulerte fellesutgifter skal dekke sameiets ordinære driftsutgifter. Hvor store kostnadene blir, vil blant annet avhenge av hvilke ytelser sameiet rekvirerer og utviklingen av markedsprisen for disse ytelsene. Avsetning til vedlikehold vil da normalt ikke være inkludert.

Det er utarbeidet driftsbudsjett for sameiet hvor man har delt grunnlag for beregning av fellesutgifter i 3 underregnskap; leiligheter, rekkehus og garasjer.

I henhold til budsjett vil fellesutgifter pr. mnd. bli; Rekkehus fast kr 675,- + kr 10/m2 + evt. TV/bredbånd, garasje og kr. 9/mnd. a konto for oppvarming og varmt vann. Garasjeplasser kr 150/mnd.

Fellesutgiftene skal bl.a. dekke forsikring, forretningsførsel, felles strøm og nettleie og kommunale avgifter. Endelig fellesutgifter fastsettelse av første års driftsbudsjett og fellesutgifter vedtas på sameiets konstituerende sameiermøte. Kjøper vil være forpliktet til å dekke sin forholdsmessige andel av sameiets fellesutgifter iht. til eierseksjonsloven og sameiets vedtekter. Beløpet innbetales månedlig som en forskuddsvis, a-konto innbetaling.

Innhold

Hus over 2 plan;
Entré med plass for 2 m. garderobe og direkte adgang til gjestebad med dusj. Hjørnekjøkken med god benkeplass og stort gulvareal. Kjøkkenet går sømløst over i stue, via et areal tilpasset langbord. Stue og kjøkken får et naturlig skille ved trappeoppsatsen til andre etasje, som også rommer et praktisk og plassbesparende teknisk rom.

Utenfor stuen er det treplatting, delvis dekket av pergola og en hageparsell avgrenset med beplantning mellom naboer og ut mot gangvei.

I andre etasje er det tre soverom, og stort hovedbad med mulighet for badekar (tilbys som tilvalg). Hovedsoverommet har store vindusflater mot nord og egen garderobe. De to ekstra soverommene er litt større enn de man ofte finner i slike rekkehus noe som også gir plass til eksempelvis en leksepult.

Boliger

Boligåpne nedPrisåpne nedTotalprisåpne nedBruksarealåpne nedPrimærromåpne nedSoveromåpne nedEtasjeåpne ned
R501 7.150.000,-7.172.177,-104m296m231
R502 6.950.000,-6.972.177,-104m296m231

Mer om eiendommen

Utendørs er det en utebod på 5 kvm.

Hus over 3 plan;
Entré med plass for 2 m. garderobe og direkte adgang til gjestebad med dusj.

Hjørnekjøkken med god benkeplass og stort gulvareal. Kjøkkenet går sømløst over i stue, via et areal tilpasset langbord. Stue og kjøkken får et naturlig skille ved trappeoppsatsen til andre etasje, som også rommer et praktisk og plassbesparende teknisk rom.

Utenfor stuen er det treplatting, delvis dekket av pergola og en hageparsell avgrenset med beplantning mellom naboer og ut mot gangvei.

I andre etasje er det tre soverom, og stort hovedbad med mulighet for badekar (tilbys som tilvalg). Hovedsoverommet har store vindusflater mot nord og egen romslig garderobe. De 2 ekstra soverommene er litt større en man ofte finner i slike rekkehus noe som også gir plass til eks. en leksepult.

I øverste plan er det en loftstue med utgang til en sydvendt takterrasse. Det er også et rom som kan være kombinert kontor/gjesterom eller det fjerde soverommet.

Utendørs er det en utebod på 5 kvm.

Byggemåte

Prosjektet er ikke detaljprosjektert. Bygningen utføres med bærekonstruksjon i tre og stål.

Fasadeveggene utføres i isolertbindingsverk. Fasade i liggende royalimpregnert kledning.

Taket blir tekket med takpapp. Innvendige vegger av gips. Det vil normalt oppstå små riss ved materialoverganger mellom tak/ vegg eller vegg/vegg pga. akklimatisering av materialer.

Bebyggelse

Bo på Billingstad består av flere salgstrinn fordelt på to byggetrinn som samlet utgjør 50 rekkehus, 4 Leilighetsbygg og 3 punkthus med til sammen 186 boliger.

Boligene i Bo på Billingstad vil bli organisert som et sameie med felles garasje under terreng.

Tomt

Felles eiet tomt i dag på ca. 29 144 kvm (32/274) og ca. 1468 kvm (32/276).

Sollykken_R-401-406_persp1
Rekkehusene ligger trafikkstille, idyllisk inntil åpne grønne jorder og skogholt.

Parkering

Parkeringsanleggets organisering er ikke endelig besluttet. Garasjeplass kjøpes separat og koster kr. 300 000,-

Utbygger av parkeringsanlegget står fritt til å selge parkeringsplasser og/eller leie ut parkeringsplasser, også til interesser utenfor boligsameiet. Bl.a. vil 2 parkeringsplasser holdes av for bildelingstjeneste.

Parkeringsplasser kjøpes separat. Ladestasjon for elbil/ladbar bil er tilgjengelig som tilvalg.

Et antall gjesteparkeringsplasser er tilgjengelig utendørs ved boligområdets innfartsåre. Sykkelparkering, også for elsykler er innpasset dels i parkeringsanlegg og dels på uteområdet. Det vil etableres sykkelvaskerom i parkeringsanlegget.

Parkeringsanlegget er tilgjengelig via eksternt trapperom og/ eller heis i et eller flere av leilighetsbyggene

Oppvarming

Energimerking skal bekrefte at alle boligene får klassifikasjon D eller bedre. Det leveres vannbåren varme i gulv i entre, kjøkken og stue. Energi til produksjon av varmtvann og oppvarming av boligene leveres med fjernvarme, enten lokalt eller sentralt.

Det monteres måler i hver bolig som måler forbruket av varmtvann til forbruk og oppvarming. Det leveres varme i gulv på bad. Det leveres elektriske panelovn på soverom.

Skoler

Ny lokal barnehage
Det ligger også fem andre barnehager innenfor en radius på 1 km.

I 2022 åpner Læringsverkstedet en helt ny barnehage like ved Bo på Billingstad. Barn bosatt i Vestre Billingstad har prioritet ved opptak. Barnehagen er en naturbarnehage med motto "Alt vi leker og lærer inne kan vi gjøre ute!". Gjennom lek og opplevelser i naturen året rundt, får barna opplevelser som setter mange gode spor og som gir barna en glede og lyst til å være mye ute. For oppdatert informasjon se læringsverkstedet.no.

Barneskole
Hvalstad skole har ca 350 elever fordelt på 7 trinn.

Områdekart
Visning mars

Skolen ligger i turområdet mellom Hvalstad stasjon og Hvalstad barnehage. Skolen sto ferdig i 1999, og har en moderne inndeling.

Ungdomsskole
Torstad ungdomsskole ligger i kort gangavstad fra Bo på Billingstad, på en høyde ved Torstad, mellom Hvalstad og Holmen. Skolen har ca. 500 elever fordelt på tre trinn. Elevene kommer hovedsakelig fra barneskolene Billingstad, Hofstad og Hvalstad.

Steinerskolen i Asker
Steinerskolen ligger både i sykkelavstand til og med god bussforbindelse fra Bo på Billingstad. Skolen er delt i to lokasjoner på Nesbru: 1.-4. trinn og 5. -10. trinn. Skolen følger sin egen godkjente læreplan.

Videregående
Nesbru videregående ligger nært, men fjernt fra Bo på Billingstad. Eiendommene ligger vegg i vegg, med to forskjellige tilførselsveier, slik at det er praktisk men at man ikke belastes med trafikk til skolen.

Bilfrie gangveier. Underjordisk garasje.
De største rekkehusene (3 plans) har både hageparsell og takterrasse

Skolen har et bredt utdanningstilbud, se mer på nesbru.vgs.no. I nærområdet innenfor en radius på 5 km ligger også Holmen, Sandvika, Valler og Dønski videregående.

Det skapes trivlige tun og møteplasser i bebyggelsen
Rekkehusene ligger helt inntil åpne jorder og friområder
Bo på Billingstad ligger fredlig og landlig til.
Stor stue med utgang til privat hageparsell
Bilfri skolevei langs nyetablert gang/sykkelvei

Meglere

Portrettbilde av Finn Bragnes

Finn Bragnes

Eiendomsmegler

Kontakt Finn på e-post
fbr@sem-johnsen.no

Kontakt Finn på telefon
91 31 58 18

Finn har arbeidet som boligmegler siden 1990, med hovedfokus på salg av nye boliger siden 1992: 10 år i OBOS (siste år som leder av nybyggavdeling), 10 år i Gjensidige NOR som ble innfusjonert med DNB Nybygg, 3 år hos Privatmegleren (salg og markedsansvarlig nybygg), nå i Sem & Johnsen som prosjektmegler. Finn er valgt til å ha megleransvar for store utbygginger som Pilestredet Park, Fornebu (Rolfsbukta, Koksabukta og Storøya), Krydderhagen på Hasle m.m.


Les mer