NORDSTRAND - Nye tomannsboliger med høy standard, praktikantdel, underjordisk garasje og stor takter

NORDSTRAND - Nye tomannsboliger med høy standard, praktikantdel, underjordisk garasje og stor takter

Nøkkelinfo

 • Pris
  13.800.000 – 14.000.000,–
 • Bruksareal
  188 – 188m2
 • Soverom
  4
 • Boligtype
  Tomannsbolig
 • Eierform
  Eierseksjon

Thorvald Schiander Petersen

Partner / Eiendomsmegler MNEF

Megler: Thorvald Schiander Petersen

Jan Fredrik Bonde

Partner / Eiendomsmegler MNEF

Megler: Jan Fredrik Bonde

Kort om prosjektet

NORDSTRAND - Nye tomannsboliger med høy standard, praktikantdel, underjordisk garasje og stor takterrasse

Beliggenhet

Munkerudvollen 25 ligger attraktivt, fredelig og barnevennlig til på Nordstrand. Eiendommen ligger på et høydedrag, med fin utsikt mot Fjorden, og har fantastiske solforhold.

Det er kort vei til nye Sæter senter med forretninger, post, bank, treningssenter, flere restauranter, bydelsadministrasjon, etc. Holtet handelssenter og bydelens største kjøpesenter, Lambertseter senter, ligger også i området, og byr på gode servicetilbud.

For den frilufts-/idrettsglade er det kort vei til Østmarka med flotte tur-, sykkel- og skiløyper sommer og vinter. Her finner man også bade- og fiskevann. Leirskallen alpintbakke og Nordstrandhallen / Nordstrand idrettplass ligger også i nærheten
Ifølge nabolagsprofil er det 0,9 km til Ljabru trikk- og bussholdeplass og 0,8 km til Munkerud bussholdeplass

Parkering

Det leveres en garasjeplass i underjordisk garasjeanlegg til hvert hus, inkludert i kjøpesummen. Det er heis fra garasjeplan til 1.etg plan for boligene. Garasjeplassene vil bli organisert som tilleggsdel i bygg, alternativt som andel i garasjeseksjon. Utbygger står fritt til å velge organisering. Det vil være mulighet for å kjøpe ekstra garasjeplasser for kr. 250.000/plass, såfremt det er ledige plasser i prosjektet.

Skoler og barnehager

Munkerud skole: 1-7 kl: 0,8 km
Steinerskolen på Nordstrand: 1-10 kl: 1,9 km
Nordseter Ungdomsskole: 2,1 km

Lambertseter videregående skole: 3,7 km
Bjørnholt videregående skole: 4,5 km
Kongshavn videregående skole: 6,4 km

Barnehager:
Bakketoppen barnehage: 1-6 år: 0,2 km
Munkerudsletta barnehage: 1-6 år: 0,3 km
Brattvoll familiebarnehage: 1-3 år: 0,7 km

Bebyggelse

Området består hovedsakelig av eneboliger, rekkehus, leiligheter og friområder.

Boliger

Boligåpne nedPrisåpne nedTotalprisåpne nedBruksarealåpne nedSoveromåpne ned
A 14.000.000,-14.107.592,-188.3m24
B 13.800.000,-13.907.592,-188.3m24
C 13.800.000,-13.907.592,-188.3m24
D 14.000.000,-14.107.592,-188.3m24

Mer om eiendommen

Byggemåte

Det er gitt rammetillatelse til oppføring av 2 stk. tomannsboliger, samt underjordisk garasjeanlegg. Boligene vil bli organisert som et boligsameie iht. Lov om eierseksjoner. Forventet ferdigstillelse er 3. kvartal 2020.

Byggherre er Jongsbru AS. Byggearbeidet gjennomføres av Nordisk Husprosjekt AS som totalentreprise.

Boligen selges etter bustadoppføringslovas bestemmelser.

Se vedlagte leveransebeskrivelse i prospekt.

Tomt

Sameiets samlede tomt er ca. 1839 kvm. eiet tomt

Innhold

4 lekre familieboliger fordelt på 2 tomannsboliger med underjordisk garasjeanlegg. Heisadkomst fra garasje hvor det medfølger 1 garasjeplass pr bolig, med mulighet for å kjøpe ekstra garasjeplass.

Boligene går over 3 plan samt en stor og solrik takterrasse med flott utsyn mot fjorden. Det er gode etasjeløsninger og gjennomgående høy standard. Praktikantdel i underetasje med egen inngang (godkjent for varig opphold). Videre er det store vindusflater med gode lysforhold.

Tomten ligger høyt og fritt uten sjenerende innsyn fra naboeiendommer. Området ellers er et etablert og barnevennlig boligområde.

Boligene er videre fordelt som følger:

Underetasje: 65,6 kvm BRA, som utgjør: entré med utvendig trappeadkomst, TV-rom, bod, stor sportsbod, gang, teknisk rom, vaskerom, bad/wc og separat wc.

1. etg.: 63,5 kvm BRA, som utgjør: entré/ gang, wc, kjøkken i delvis åpen løsning mot stue/spisestue.

2. etg.: 59,2 kvm BRA, som utgjør: 4 soverom, 2 bad/wc, gang.

Takterrasse ca 48 kvm.

Pris

Hus 25A - kr. 14 000 000,-
Hus 25B - kr. 13 800 000,-
Hus 25C - kr. 13 800 000,-
Hus 25D - kr. 14 000 000,-

Trygge visninger

Oppvarming

Vannboren gulvarme fra dobbelmantlet bereder eller tilsvarende løsning fra Canes i alle rom med parkett og fliser som styres via romføler/termostat. Boligen leveres med stålpipe og peisovn etter forskriftene type Curve 100 fra Peisselskabet AS

Tinglyste servitutter

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett for kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen og vil ikke bli slettet ved salg av eiendommen.

02.09.1937 9320-3/105 BESTEMMELSE OM VANNLEDNING

12.10.1946 10335-1/105 BEST OM VEG
10.03.1948 2426-1/105 BESTEMMELSE OMVANN/KLOAKKLEDN.
16.02.1950 2025-1/105 ERKLÆRING/AVTALE
27.03.2019 363571-1/200 BESTEMMELSE OM VEG

Grunnboksutskrift er innhentet, og kan fås ved henvendelse til megler. Boligene vil bli overtatt fri for økonomiske heftelser med unntak av lovpålagt panterett til sameiet på 2G. Sameiets panterett sikrer innenfor pålydende den enkelte sameiers oppfyllelse av felles forpliktelser. Kjøper må akseptere at det på eiendommen tinglyses ytterligere servitutter/ erklæringer dersom offentlig myndighet eller lignende krever det i forbindelse med rammetillatelsen/ igangsettelsestillatelsen.

Garantier

Selgers garantiselskap stiller 3% fullførelsesgaranti frem til overtakelse. Deretter stiller 5 års garanti tilsvarende 5% av kjøpesummen. Kontantbeløpet, 10% av kjøpesummen, som innbetales etter påkrav med 14 dagers betalingsfrist så snart selger har stilt 3 % fullførelsesgaranti, blir stående på meglers klientkonto frem til overtakelse, rentebærende for kjøper. Selger har også til hensikt å stille § 47 garanti iht. bustadoppføringslovas bestemmelser knyttet til forskudd.

Instruksjonsretten over innbetalte beløp, og renter på disse, vil i så tilfelle overføres til selger. Første delbetaling skal være fri egenkapital. Det kan ikke tas pant i den kjøpte eiendommen før betaling av beløpet.

Eierform

Prosjektet vil bli solgt som selveierseksjoner organisert i et eierseksjonssameie med fire boligseksjoner og eventuelt en garasjeseksjon. Det blir etablert vedtekter for sameiet iht. eierseksjonslova. Vedtektene kan endres av sameiet ved sameiemøtet.

Generelle forbehold knyttet til utførelsen av prosjektet

Alle opplysninger om husene og prosjektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige i forbindelse med nærmere detaljering av prosjektet og husene, herunder som følge av pålegg fra myndighetene eller tiltak for å tilfredsstille aktuelle forskriftskrav samt etablering av nødvendige ventilasjonssjakter og lignende i husene.

Generelt står utbygger fritt til å velge løsninger i den grad det ikke forringer standarden på prosjektet.

Utbyggeren har dermed rett til, uten at kjøperen kan kreve endring i pris, å foreta endringer i oppgitte spesifikasjoner og beskrivelser som anses hensiktsmessige og/ eller nødvendige og som ikke forringer prosjektets kvalitet og funksjon i vesentlig grad.

Utbyggeren forbeholder seg også retten til å bestemme endelig utforming av utomhusarealer, materialvalg og fargevalg på bygningene, samt fellesarealer.
Vindusplasseringen i husene kan avvike fra de generelle planer, bl.a. som følge av den arkitektoniske utforming av byggene.

Frihåndstegninger, og illustrasjoner i prospektet og tegningsmateriale er av illustrativ karakter, som for eksempel møblering, fargevalg, dør- og vindusform, detaljer på fellesarealer, fasadedetaljer, materialvalg, blomsterkasser, beplantning, etc.

Utstyr/ standard som leveres fremgår av leveransebeskrivelse i prospektet.

På de enkelte hus- og møbleringsplanene er det vist forslag til plassering av møbler og utstyr. Det samme gjelder garderobeinnredning i entreen, vaskemaskin på badet, og stiplete løsninger, bl.a. på baderommene. Forslagene er kun av illustrativ karakter.

Utomhusplanen er kun ment som en illustrasjon av standard og funksjoner. Det ferdige produkt vil kunne avvike fra illustrasjonen uten at dette gir kjøper rett til å kreve prisavslag. Avhengig av årstiden vil ferdigstillelse av utomhusområdene kunne bli utført etter overtagelse. Blir ferdigstillelse av boligene på høsten, er det for eksempel naturlig at beplantning av plen blir ferdigstilt våren etter.

Boligenes arealer er angitt så nøyaktig som mulig. Selger tar imidlertid forbehold om mindre avvik/endringer blant annet som følge av at prosjektet per i dag ikke er detaljprosjektert.

Det vil også forekomme rørføringer og sjakter i boligen som ikke er vist på tegning. Eventuelle mindre avvik gir ikke selger rett til å kreve prisavslag. Selger skal informere kjøper dersom det oppstår vesentlige avvik.

Det kan forekomme målestokkavvik ved trykking av salgsmaterialet, og prospektet må derfor ikke brukes for nøyaktig måltaking. Dersom det er motstrid mellom leveransebeskrivelsen og tegninger skal leveransebeskrivelsen gå foran. Salgsprisene er faste og kan ikke justeres etter kontraktsinngåelse. Selger står fritt til når som helst, og uten forutgående varsel å regulere prisen på usolgte hus.

Selgeren tar forbehold om uforutsette forhold som hindrer at prosjektet blir gjennomført.

Dersom forbehold gjøres gjeldende av selgeren har selgeren rett til å annullere kontrakten. Utover dette har selgeren intet ansvar overfor kjøperen.

Dersom avtalen heves på grunnlag, som beskrevet i dette avsnitt, er partene fristillet, og kan ikke gjøre klav gjeldende overfor hverandre.

Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i dokumenter som kan være interessante for handelen, slik som reguleringskart med bestemmelser, grunnboksutskrift og evt. Servitutter/ heftelser. Disse dokumentene kan ses på meglers kontor eller ligger vedlagt dette prospekt.

Diverse

Situasjonskart og reguleringsbestemmelser, samt kjøpekontrakt er vedlagt denne salgsoppgaven. Grunnboksutskrift kan fås ved henvendelse til megler. Boligene leveres med byggerengjøring.

Selger/overdrager kan ikke uten utbyggers skriftlige samtykke transportere kjøpekontrakten eller selge boligen videre før hjemmel er overført.

Ved videresalg påløper et administrasjonsgebyr til utbygger på kr. 10.000,-.

Budgivning

Innsendt kjøpetilbud er bindende for kjøper. Selger har rett til å akseptere, eller forkaste ethvert bud. Megler vil meddele aksept pr. telefon, og deretter skriftlig. Boligene selges i utgangspunktet til faste priser. Dersom det er flere interessenter på samme bolig på samme tidspunkt, forbeholder selger seg muligheten til å avholde budrunde mellom disse.

Meglere

Portrettbilde av Thorvald Schiander Petersen

Thorvald Schiander Petersen

Partner / Eiendomsmegler MNEF

Kontakt Thorvald Schiander på e-post
tsp@sem-johnsen.no

Kontakt Thorvald Schiander på telefon
90 15 00 10

Les mer
Portrettbilde av Jan Fredrik Bonde

Jan Fredrik Bonde

Partner / Eiendomsmegler MNEF

Kontakt Jan Fredrik på e-post
bonde@sem-johnsen.no

Kontakt Jan Fredrik på telefon
95 14 79 57

Bonde har mer enn 30 års erfaring fra meglerbransjen, er utdannet fra juridisk fakultet i Oslo samt BI. Bonde har blant annet jobbet i NOR eiendomsmegling (DNB) og Adv. Ek, hvor han gjennom de fleste år var den mestselgende megler. Bonde har forestått salg av alle typer eiendommer og har meget god kompetanse i Oslo vest, Bærum og på Nordstrand.

Bonde har gjennomført mer enn 4000 omsetninger og har i løpet av de 15 siste årene vært en av de mestselgende eiendomsmeglere i høyprissegmentet.

Erfaring, kompetanse, profesjonalitet, stor kontaktflate og diskresjon borger for gode salgsresultater.

Les mer