Ullevål

Ullevål

Sentralt plassert i Vestgrensa rett ved Ullevål Haveby ligger vårt Ullevålkontor. Kontoret er godt etablert i området, og har meglere med lang erfaring og god lokal forankring.

Vestgrensa 4, 0851 Oslo

Ansatte

Liste med 3 mennesker