Hva er dokumentavgift?

Hva er dokumentavgift?

Alt du lurer på om dokumentavgift ved kjøp av bolig.

Dokumentavgiften kommer i tillegg til boligens kjøpesum. Avgiften betales ved tinglysning av dokumentet som overfører eiendommen til ny eier. Avgiften er på 2.5% av eiendommens markedsverdi ved tinglysningspunktet, altså 2,5% av kjøpesummen i de fleste tilfeller.

Boligannonse og boligprospekt inneholder opplysninger om hva dokumentavgiften blir på, gitt at boligen selges til prisantydning.

Selv om boligen ikke selges på det åpne markedet, beregnes dokumentavgiften ut fra antatt markedsverdi, det vil si prisen selger ville kunne forvente å få dersom boligen ble solgt på det åpne markedet, uten noen form for interessefellesskap med kjøper.

Dokumentavgift må betales for alle typer eiendommer (bolig, fritidsbolig, landbrukseiendom, næringseiendom). Det er ikke tinglysningsplikt i Norge, men det er den eneste måten man kan oppnå rettsvern for handelen på. Kjøp og salg av bolig uten tinglysning av hjemmelsovergang frarådes på generell basis på grunn av risiko knyttet til manglende rettsvern.

Kjøper du et bygg under oppføring, eller et nybygg som aldri har vært bebodd, er dokumentavgiften satt til 2,5 % av tomtens markedsverdi, altså ikke boligens markedsverdi.

I disse tilfellene er man unntatt fra dokumentavgift:

  • Ved kjøp av boliger i borettslag eller aksjelag.
  • Ved overføring av eiendom mellom ektefeller (gjelder ikke for samboere).
  • Ved overføring ifm. skilsmisse/separasjon, dersom boligen er felleseie.
  • Ved samlivsbrudd der samboere har felleseie, og har bodd på samme adresse i minst to år, eller venter, har eller har hatt felles barn.

Les mer om dokumentavgiften hos Kartverket.