Hva er en tilstandsrapport?

Hva er en tilstandsrapport?

I dag har alle boliger som legges ut på markedet en tilstandsrapport. Her er alt du bør vite om tilstandsrapport ved boligsalg.

Når en bolig skal legges ut for salg i markedet må den ha en tilstandsrapport. Dette er en teknisk vurdering av boligen, foretatt av en takstmann. Den beskriver avvik fra byggeforskriftene og boligens vedlikeholdsbehov.

I dag selges de fleste boliger med tilstandsrapport. Det anbefales også av de fleste eiendomsmeglere. Det arbeides med å lovfeste bruken av tilstandsrapporter, men per i dag er dette ikke lovfestet og dermed ikke en absolutt forutsetning.

Tilstandsrapport fremfor takst

Tidligere var det vanlig å bruke takst; en mer overfladisk teknisk gjennomgang med en vurdering av markedsverdi satt av takstmannen. Disse brukes svært sjeldent nå. I stedet settes prisantydning av eiendomsmegleren i samarbeid med selgeren.

Tilstandsrapport gir mer informasjon om boligen

- En tilstandsrapport gir kjøper mer kunnskap om boligen, og i dag forventer de fleste kjøpere å få se en tilstandsrapport, sier Henning Huse, eiendomsmegler hos Sem & Johnsen.

- Dersom boligen ikke har det, risikerer man at interessenter som ellers ville lagt inn bud, ikke gjør det likevel. En tilstandsrapport er med på å redusere interessentenes usikkerhet knyttet til tekniske forhold, som tilstand på våtrom, elektrisk anlegg, konstruksjon og andre bygningsdeler. For ikke å snakke om et nøyaktig mål på salgsobjektet.

Selv om det er takstmannen som utfører tilstandsrapporten, er selger ansvarlig for at informasjonen der er riktig, og at ingenting vesentlig om boligen er utelatt.

Når takstmannen kommer på befaring, er det derfor viktig at du er tilstede og kan svare på spørsmål og opplyse om alt du vet om boligens tekniske stand.

Dette skal tilstandsrapporten informere om:

  • Byggteknisk tilstand
  • VVS-tekniske anlegg (bad, kjøkken, vaskerom osv.)
  • Elektrisk anlegg
  • Branntekniske forhold
  • Vurdering av geologiske forhold (om boligen er utsatt for skred eller flom)
  • Vurdering av radon (det måles ikke, men takstmann vurderer dokumentasjon)
  • Gjennomgang av eiers egenerklæringsskjema
  • Gjennomgang av framlagt dokumentasjon (f.eks. ferdigattester og garantier)
  • Måling av areal
  • Vurdering av P-ROM når det gjelder rømningsvei og lysflate