Enklere og rimeligere å bygge terrasser og tilbygg

Enklere og rimeligere å bygge terrasser og tilbygg

Regjeringen foreslår i dag å unnta flere byggetiltak fra kravet om søknadsplikt i plan- og bygningsloven. - Dette er gode nyheter for boligeiere som ønsker å øke verdien og utvide boligen med en terrasse eller et tilbygg, sier eiendomsmegler Erlend Sørlie i Sem & Johnsen.

For terrasser foreslås det at man kan bygge med en høyde på inntil 1 meter uten at det er søknadspliktig. Tidligere har regelen vært opptil 0,5 meter. Samtidig foreslår regjeringen at reglene om beregning av eiendommens utnyttelsesgrad ikke skal gjelde for terrasser med en høyde inntil 1 meter. Dette innebærer at det vil være mulig å bygge en ny eller utvide eksisterende terrasse selv om eiendommen i dag er fullt utnyttet.

Når det kommer til tilbygg foreslås det å utvide dagens unntaksbestemmelser. I dag er regelen at tilbygg på inntil 15 kvadratmeter kan oppføres uten søknad - det være seg om det kun skal brukes til bod eller lignende. Forslaget regjeringen kommer med er å utvide unntaksbestemmelsen til å gjelde beboelse og varig opphold. Dette vil gi folk større rom til å påvirke utformingen av egen bolig.

Regjeringen foreslår samtidig å endelig definere hva som ligger i begrepet “frittliggende bygninger”. Ettersom man inntil nå ikke har definert hvilken minsteavstand som kreves mellom to bygninger for at de skal regnes som frittliggende har det vært opp til kommunens skjønnsmessige vurdering. Denne praksisen vil regjeringen nå kvitte seg med, og foreslår en fysisk avstand på 1 meter.

Regjeringen foreslår også å tydeliggjøre regelverket vedrørende når bygninger uten søknadsplikt må melde fra til kommunen om at bygget er oppført. Formålet med dette er å få oppdaterte og korrekte kart- og matrikkeldata.

Får regjeringen gjennomslag for forslagene vil det bli billigere og enklere å gjennomføre oppgraderinger av egen eiendom. I Sem & Johnsen opplever vi det som positivt at folk kan få større frihet til å utvikle sin eiendom.

Ønsker du å lese mer om dagens regler for tilbygg og terrasser?


Går du med planer om å selge eller kjøpe bolig?

Ta kontakt med Erlend Sørlie for en hyggelig boligprat

Ta kontakt direkte eller via skjemaet under

Liste med 1 menneske