Vurderer du salg av landbrukseiendom?

Vurderer du salg av landbrukseiendom?

Vi har nettverk, erfaring og kompetanse til å hjelpe deg!

Vi kan boliger utenom det vanlige, og omsetter årlig en rekke boliger og eiendommer som har spesielle kvaliteter og som skiller seg ut. Det gjelder alt fra fritidseiendom til fjells og ved sjø, til småbruk, skogbruk, landbruk, utmarkseiendom og konsesjonspliktig eiendom.

Vår eiendomsmegler Marius Berger har god kompetanse og lang erfaring med omsetning av slike eiendommer. Med bakgrunn fra landbruket, utdannelse som skogagronom og flere års erfaring fra landbruk og skogbruk, håndterer han denne type eiendom på en sikker og god måte. Han har stor arbeidskapasitet og stort geografisk nedslagsfelt.

Kontakt oss gjerne for en nærmere samtale!

1 relevant menneske

Liste med 1 menneske