Mats Aamodt

Mats Aamodt

Kvalitetssjef / advokat

40 45 40 47maa@sem-johnsen.no

Mats har 10 års erfaring fra eiendomsmeglerbransjen som advokat, og har tidligere arbeidet med selgers mangelsansvar ved salg av fast eiendom, hvor han har prosedert mange saker for domstolene.

De siste årene har Mats vært fagansvarlig for utleiemegling og hatt det faglige ansvaret for salgsmeglere – herunder rutinebeskrivelser, saker innenfor megleransvar og daglig juridisk bistand til eiendomsmeglere. Mats er også mye benyttet som foredragsholder og skriver fagartikler innenfor utvalgte emner under eiendomsmegling.

I Sem & Johnsen er Mats kvalitetssjef og arbeider med kontraktsrett, arbeidsrett, compliance, GDPR, opplæring, rutineutvikling og anti-hvitvaskings arbeide. I tillegg er Mats operativ som juridisk bistand for Sem & Johnsens eiendomsmeglere og utgjør en del av ledergruppen i selskapet.