Hva betyr tilstandsgradene i taksten?

Hva betyr tilstandsgradene i taksten?

Tilstandsrapport ved boligsalg: Her er forklaring på hva TG0, TG1, TG2 og TG3 betyr.

Ved et boligsalg skal det medfølge en takst- eller tilstandsrapport som beskriver boligens standard og tekniske tilstand.

En tilstandsrapport er mer detaljert og grundig enn en takstrapport. Det er i dag vanligst å utarbeide en tilstandsrapport, da dette er blitt noe kjøpere forventer å få se ved et boligsalg.

Tilstandsrapporten utarbeides av en autorisert takstmann som på befaring gjennomgår hele boligen. Les mer om hva en tilstandrapport er her

I rapporten kategoriserer takstmannen tilstanden på forskjellige punkter: våtrom, ventilasjon, overflater, kjøkken, vinduer og dører osv.

- Takstmannen setter en tilstandsgrad som forteller kjøper hva som er boligens «svake punkter», der det kan behøves reparasjoner eller oppgraderinger i nærmeste fremtid, sier Anne Hellebostad Causevic, partner og eiendomsmegler i Sem & Johnsen.

Dette betyr tilstandsgradene

Takstmannen kan bruke fire tilstandsgrader: TG0, TG1, TG2 og TG3. Her forklares hva de forskjellige tilstandsgradene betyr:

TG0: Ingen avvik/Ingen symptomer

Den beste tilstandsgraden, der takstmannen ikke har noen merknader. Ingen slitasje, alt er flunkende nytt. Dokumentasjon på fagmessig utførelse er vist frem der dette er lovpålagt eller regnes som nødvendig (f.eks. for bad).

TG1: Mindre eller moderate avvik/Svake symptomer

Teknisk er alt i orden, men noe bruksslitasje er sett. Ingen tiltak er nødvendige.

TG2: Vesentlige avvik/Middels kraftige symptomer

Her vil det enten handle om a det er kort gjenværende brukstid på bygningsdelen, f.eks. på baderom, vinduer, ytterdør, som alle har en beregnet «levetid». Det kan også handle om at bygningsdelen har skader eller symptomer på skade, at noe ikke fungerer som det skal, eller at bygningsdelen har feil utførelse, eller at det ikke kan påvises dokumentasjon på fagmessig utført arbeid selv om bygningsdelen er ny. Kjøper må regne med å gjøre tiltak i nærmeste fremtid, eller følge godt med på om bygningsdelen får sterkere symptomer.

TG3: Store eller alvorlige avvik/Kraftige symptomer

Her er det akutt behov for tiltak, da bygningsdelen ikke lenger tjener til formålet, det er fare for liv og helse, og/eller det er avvik fra gjeldende forskrifter.

I tillegg finnes TGIU, som indikerer at takstmannen ikke har undersøkt. Det kan være dersom taket er fullt av snø, eller det ikke er mulig å komme seg inn i krypkjeller eller bod.

Viktig å lese takstmannens kommentarer

Takstmannen vil i tilstandsrapporten kommentere funnene han gjør, og bemerke hva som eventuelt er problematisk (gjelder for TG2 og TG3).

- Det er et must å lese takstmannens kommentarer i tilstandsrapporten grundig. TG2 behøver ikke bety at det første man må gjøre er å pusse opp eller bytte ut, og som regel vil en bruktbolig få TG2 på en del punkter, dersom boligen ikke er totalrenovert ganske nylig.

- Til boligselger vil jeg råde om å få inn takstmann på et tidlig tidspunkt, fordi det kan hende det er veldig enkelt å rette opp i feil eller svakheter han påpeker. Det er fort gjort å sette på manglende rekkverk i trapp, tette sprekker i fugen rundt kjøkkenvasken eller feste dusjdøren skikkelig til veggen, sier Causevic.

Les også: Hva bør du gjøre før takstmannen kommer?

Vi kan boligsalg

Sem & Johnsen har meglet eiendom i Oslo og Bærum i mer enn 40 år. Våre meglere er kjent for å levere kvalitet i alle ledd. Kontakt oss gjerne om du trenger rådgivning, har en bolig å selge, eller er på jakt etter noe spesielt.

Liste med 1 menneske