Mange vil bo på Billingstad

Mange vil bo på Billingstad

Et helt nytt boligområde på Billingstad i Asker treffer blink hos kjøperne.

For mange er Billingstad et område de passerer når de kjører på E18. Men Billingstad er også et attraktivt boligområde. Det vet alle som kjenner Asker godt.

Derfor var det ikke så overraskende at så å si alle boliger i første trinn av boligprosjektet Bo på Billingstad ble solgt etter kort tid.

- Det har gått over all forventning. Såpass bra at andre byggetrinn lanseres nå etter høstferien, sier Finn Bragnes, som er prosjektmegler og salgs- og markedsansvarlig for nybygg hos Sem & Johnsen.

Totalt sett er det snakk om 186 boliger fordelt på tre forskjellige boligkonsept; Åkergløden består av mindre leiligheter i punkthus, Sollykken består av rekkehus og hage, mens Skogfreden består av større leiligheter. Et felles garasjeanlegg gjør boområdet tilnærmet bilfritt.

- Det har vært spesielt stor interesse for Sollykken. Dette er et fantastisk sted å ha rekkehus. Feltet ligger fredelig til inntil en åker, barna får verdens fineste skolevei. For dem som er i etableringsfasen, eller har barn i skolealder er dette supre boliger, sier Bragnes.

Mer info om Sollykken her

Rekkehusene ligger helt inntil en åker. Bak sees leilighetene i Skogfreden.

- Her er det kort vei til marka, og om vinteren kjøres det opp løyper på naboåkeren. Det er heller ikke langt til sjøen og badesteder som Holmen og Hvalstrand. Det er også enkel kommunikasjon med buss og tog.

Totalt skal det bygges 50 rekkehus. I tillegg kommer 136 leiligheter, både store og små.

- For familier som ikke ønsker seg rekkehus, passer det bedre med en 4-roms i Skogfreden. Her bygges det to varianter, en kompakt, og en komfort. Sistnevnte har vekket interesse hos godt voksne som skal gjøre overgangen fra enebolig til leilighet.

Mer info om Skogfreden her

- Åkergløden er små leiligheter, og her er det mange unge som har kjøpt, sier Bragnes.

Mer info om Åkergløden her

Det er Arcasa Arkitekter som har tegnet boligene, og de har lagt vekt på at alle boligene skal få optimale solforhold, og romslige utearealer.


Skogfreden består hovedsaklig av 4-romsleiligheter, alle med romslige uteområder.

Et velkomment boligprosjekt

Bragnes forteller at Asker kommune preges av eneboliger og tomannsboliger, og at flertallet av husstandene består av en eller to personer. Det er et uttalt ønske fra kommunen at det skal bygges flere leiligheter i kommunen, da dette er mangelvare.

Bo på Billingstad er et eksempel på den type boligprosjekt kommunen ønsker seg. I nærområdet finnes allerede infrastruktur som barnehager, skoler, kollektivtilbud og butikktilbud.

- Flere nye, store leiligheter vil gjøre at flere store familieboliger legges ut for salg. Det er mange godt voksne i Asker som ønsker seg en mer lettvint leilighet, men sliter med å finne noe egnet. En ny leilighet utløser altså ofte et hussalg, sier Bragnes.

Han forteller at majoriteten av boligene som er solgt, er snappet opp av folk med tilknytning til Asker, enten fordi de allerede bor i kommunen, eller er vokst opp der.

Første byggetrinn på både Sollykken, Åkergløden og Skogfreden er allerede påbegynt, og forventes å stå ferdig ved årsskiftet 20/21.

- Årsaken til at første del avde tre konseptene ferdigstilles samtidig, er at de har felles infrastruktur i garasjeanlegg. Området boligene ligger i kalles Vestre Billingstad, og skal totalt få 1600 nye boliger, så det vil være byggeaktivitet i mange år fremover.

- Men dette boligfeltet ligger helt innerst, og grenser til landbruksområder, så vil ikke påvirkes så veldig av det, utover at man kjører gjennom områder med byggeaktivitet for å komme til og fra, sier Bragnes.

Få oversikt over hele boligprosjektet her: Bopabillingstad.no

Interessert i å bo på Billingstad?

Etter høstferien 2019 lanseres byggetrinn 2. Ta kontakt med ansvarlig megler Finn Bragnes for mer informasjon. Besøk visningssenteret også visningssenteret innerst i Halvard Torgersens vei onsdager mellom 18.30 og 19.30, og søndager mellom 12 og 13.

Liste med 1 menneske