Stor interesse for Meglergården

Stor interesse for Meglergården

Nytt boligprosjekt gir nytt liv til Bekkestua. Nå starter salget av de 48 leilighetene i nye Meglergården.

"Alle" i Bærum har et forhold til Bekkestua, som de siste årene har utviklet seg til å bli kommunens viktigste og hyggeligste sentrum.

Når nye Meglergården står ferdig, vil Bekkestua bli enda mer attraktivt, med ny bebyggelse, nytt torg og urbant tilpasset gateløp.

Bygningsmassen som står der i dag har tidligere huset bl.a. eiendomsmegler og helsestasjon. Snart skal den vike for et nytt og moderne kombinasjonsbygg med flotte leiligheter fra 2. til 5. etasje og på bakkeplan et stort butikklokale der Coop Mega skal flytte inn.

- Det har allerede vært stor interesse for de 48 leilighetene, som varierer i størrelse fra 44 til 135 kvm, og to til fem soverom, sier Daniel Bjørn, partner og eiendomsmegler i Sem & Johnsen.

Les mer om Meglergården her

Det er anerkjente Lund+Slaatto Arkitekter som har tegnet nye Meglergården, som vil få et spennende og variert uttrykk. Boligene vil få praktiske planøsninger, store vinduer og romslige balkonger.

Uteområdene deles inn i soner, og vil fungere som sosiale, grønne rom for beboerne. En felles takhage i indre gårdsrom blir en sosial møteplass, men har også stille kroker der man kan sitte i fred og ro. Det er landskapsarkitektene Bjørbekk & Lindheim som har tegnet utearealene.

Les mer om Meglergården her

Meglergården vil også bestå av en egen fløy der Bærum kommune skal ha 12 omsorgsboliger med egen inngang og servicefunksjon.

I tillegg kommer det et nytt torg øst for Meglergården, og en urban gatetrasé på sørsiden, mot biblioteket. På nabotomten mot vest, bygges Villa P, som vil bestå av 20 eksklusive leiligheter på mellom 74 og 123 kvm. 12 av disse leilighetene ble solgt allerede første uken.

- Vi er stolte av å få være med på å fornye Bekkestua. Denne delen av Bekkestua lenge har ventet på et løft. Med nye Meglergården får vi en bred og diversifisert sentrumsutvikling som Bekkestua fortjener, sier Andreas Kildal Forseth i Stor-Oslo Eiendom, som står bak prosjektet.

Statens vegvesen planlegger en ny veitrasé, Bærumsdiagonalen, en tunnel som vil gå fra Gjønnes til E18 ved Strand, og avlaste Bekkestua for gjennomfartstrafikk.

- Det skjer mye positivt på Bekkestua som vil gjøre dette knutepunktet enda mer attraktivt, og Meglergården er definitivt et viktig element. Vi vet at det er stor etterspørsel etter boliger av typen Meglergården vil huse. Det er mange som bor i Bærum som ønsker seg et enklere og mer praktisk liv der de kan bruke tiden sin på barn og barnebarn, fritidsaktiviteter og reising i stedet for vedlikehold av hus og hage, sier Bjørn.

- For disse interessentene vil Meglergården og Villa P absolutt treffe blink.

Interessert i Meglergården eller Villa P?

Ta kontakt med oss for mer informasjon, eller besøk visningssenteret i Gamle Ringeriks vei 43.

Liste med 1 menneske